Door naar de hoofd inhoud

Jaaroverzicht GHOR 2023

13 februari 2024

In 2023 zijn GHOR-functionarissen ingezet bij verschillende incidenten en (niet) acute situaties zoals branden, incidenten met gevaarlijke stoffen, uitval nuts en hoogwater. Ook waren er andere incidenten die veel impact hadden, zoals twee verkeersongevallen, een steekpartij en twee ongevallen bij kinderdagverblijven. Alle incidenten waarbij GHOR-functionarissen betrokken zijn, vind je in dit jaaroverzicht.

Incidenten 2023

We hebben alle inzetten verwerkt in het jaaroverzicht waarin je kunt zien
hoeveel en wat voor soort GHOR-inzetten we hebben gehad, maar ook met wie we
hebben samengewerkt.

Als GHOR zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij incidenten. We zijn verantwoordelijk voor de processen acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Elk incident en dreigende situatie is anders en vraagt om maatwerk. Om hier goed op in te spelen, nemen alle GHOR-functionarissen deel aan het OTO-programma van de GHOR. Zo zijn we zo goed mogelijk voorbereid op elk type incident, ramp of crisis.

Vooruitblik 2024

Sterke punten en leerpunten uit evaluaties waar wij ons op focussen:

 1. Incidenten zonder GRIP
  • We hebben een vaste werkwijze als het gaat om samenwerking tussen de operationeel leider en algemeen commandanten; dat werkt goed.
  • Soms is er onduidelijkheid over wanneer andere multidisciplinaire partners ons informeren en wij hen; hoe verloopt de informatievoorziening?
 2. Samenwerking
  • We ervaren een goede samenwerking tussen de GHOR-functionarissen: het contact is laagdrempelig en de functionarissen zijn betrokken en enthousiast.
  • Met de komst van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en het zorgcoördinatiecentrum (ZCC) is een nieuwe situatie ontstaan, met een andere manier van samenwerken.
  • Goede samenwerking met onze monodisciplinaire en multidisciplinaire partners.

Evaluatie

Deze inzetten hebben we geëvalueerd: wat ging goed en waar zijn we trots op? Waar zitten verbeteringen of kan het anders? Waar het kon, hebben we evaluatiepunten meteen opgepakt, mono- en/of multidisciplinair. Andere punten kosten meer tijd, maar ook daar zijn we mee bezig. De rode draad, de leerpunten waar we ons in 2024 op focussen, vind je ook terug in het jaaroverzicht. De leerpunten pakken we op door ze o.a. op te nemen in het (M)OTO-programma, we bespreken ze in onze operationele overleggen en in het multi-platform kwaliteit of we verwerken ze in de werkwijze van onze crisisorganisatie.