Door naar de hoofd inhoud

Ketentesten in IJsselland voor Omgevingswet

16 november 2023

Samenwerken in IJsselland op vergunningen betekent afspraken maken en elkaar kennen. Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Met ketentesten wordt in de regio IJsselland toegewerkt naar die datum en de periode daarna.

De samenwerkende partners organiseren in november een laatste reeks ketentesten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hubert Weitenberg is voorzitter van de regiegroep Werkende ketens en teamleider bij Veiligheidsregio IJsselland. Hij vertelt: “We zetten, zeker bij complexe vergunningen, in op het vroeg betrekken van relevante partners. Zo geven we invulling aan gezondheids-, veiligheids- of milieu-uitdagingen. Hoe sneller dat op tafel komt, hoe beter het in een vergunningsaanvraag of advies kan worden opgenomen. We hebben als partners gezegd: ‘we worden geconfronteerd met Omgevingswet en een digitaal stelsel. Je kunt niet alles bepalen, maar aan de achterkant wel goed samenwerken met elkaar. Tijdens de ketentesten van ‘werkende ketens’ lopen we alle afspraken nog eens na. Wat komen we nog tegen om samen of per organisatie aan te passen.”

Elkaar weten te vinden

Per oefening deden medewerkers Ruimtelijke Ordening en Vergunning, Toezicht en Handhaving van drie of vier gemeenten, de provincie en het waterschap mee. Zij kijken positief terug op de testen. Zo vertelt Hans Berends, Voorzitter Omgevingstafel IJsselland: “Wij hadden net de dag ervoor wat gedaan met het systeem IJVI. Alles was volstrekt nieuw en dan is het fijn om er een keer mee te oefenen. Met alle partners samen oefenen was wel goed. Samen gingen we na of de theorie ook in de praktijk een goede manier van werken is. Op basis van die ervaringen kon het gelijk worden bijgesteld. We stonden niet te springen om met het nieuwe systeem te gaan werken en moeten het echt nog leren kennen. Het zal voor ons ook wel iets ingewikkelder worden, maar als partners weten we elkaar goed te vinden.” Dunant Mepschen, Casemanager VTH bij de gemeente Hardenberg, vult aan: “De ketentest verliep ook voor ons goed. Eerste reactie op de Omgevingstafel is dat het omslachtig lijkt. Veel mensen die acties moeten ondernemen op een aanvraag. We zitten wel allemaal op één lijn en dat gaat ons helpen.”

Hubert besluit: “Inwoners zien het niet, maar hebben er wel baat bij. Zij moeten zo vlot mogelijk een vergunning of integraal advies kunnen ontvangen.”

Rol van de veiligheidsregio

Onder de Omgevingswet is het de bedoeling om meer integrale afwegingen te maken en te bekijken hoe initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. De veiligheidsregio biedt daarom met haar deskundigheid op het gebied van fysieke veiligheid belangrijke meerwaarde door te adviseren over complexe vraagstukken en risico’s in de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan advies over bijvoorbeeld omgevingsveiligheid, brandveiligheid van een gebouw, of natuurbrand. Op Brandweer Nederland lees je meer over deze rol.

Serious game

In juni is ook al een reeks ketentesten georganiseerd, toen in de vorm van een ‘Serious Game’. Op 19 juni 2023 vond er een plaats op het gemeentehuis in Dalfsen, waarbij door diverse overheden een aantal casussen werd behandeld. Ellen Zwiers, processpecialist Omgevingswet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en bij De Processpecialisten, deelde al eerder haar ervaringen over deze bijzondere ketentest.