Door naar de hoofd inhoud

MOTO jaarprogramma

Om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op een crisis of een ramp, trainen en oefenen hulpverleners niet alleen afzonderlijk maar ook samen. We noemen dit Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO). Het MOTO-team van Veiligheidsregio IJsselland bereidt dit programma voor.

Heb je een rol in de crisisbeheersing, dan vind je hieronder de data van opleidingen, trainingen en oefeningen in 2024. Afhankelijk van het soort oefening krijg je een uitnodiging of kun je jezelf opgeven.

Eerste kwartaal 2024

2 februari – Hoe heurt het in IJsselland

Aanleiding

Dit jaar wordt deze training opgesplitst in twee verschillende vormen. De training hoe heurt het in IJsselland wordt aangeboden voor nieuwe crisisfunctionarissen en de training hoe heurt het ook alweer in IJsselland is voor crisisfunctionarissen die behoefte hebben aan een opfristraining.

Crisisfunctionarissen worden ingewijd in de IJssellandse crisiswereld.

Leerdoelen

 • De crisiswereld van IJsselland beter leren kennen.
 • Kennis en inzicht opdoen in de specifieke werkafspraken voor crisisteams binnen Veiligheidsregio IJsselland.
 • Deze werkafspraken toepassen in de praktijk.

Doelgroep

Alle leden van de crisisorganisatie

Deelname

Op inschrijving, maximale groepsgrootte 8 personen

Locatie

Fysiek in Dalfsen

Werkvorm

Interactieve training met korte oefening ter afsluiting

Programmering

 • Hoe heurt het in IJsselland wordt twee keer aangeboden voor nieuwe crisisfunctionarissen
 • Hoe heurt het ook alweer in IJsselland wordt twee keer aangeboden voor crisisfunctionarissen die behoefte hebben aan een opfristraining.
2 februari – Hoe heurt het netcentrisch werken (basis)

Aanleiding

De ontwikkelingen rondom netcentrisch werken en IM staan niet stil. In deze training maken nieuwe maar ook bestaande HIN-nen, IM-ers kennis met de wijze waarop wij netcentrisch werken en omgaan met informatiemanagement binnen de VRIJ.

Daarnaast wordt een verdieping aangeboden voor ervaren HIN-nen en IM’ers.

Leerdoelen

 • Versterken netcentrisch werken/ informatiemanagement/ inzet VIC.
 • Beoefenen samenwerking ICO, IM’ers en HIN’en.

Doelgroep

ICO, IM’ers, HIN alle kolommen

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

Centraal in de regio

Werkvorm

Interactieve training met opdrachten

Programmering

 • Eén basistraining
 • Eén verdiepende training
15 februari – Kennissessie

Aanleiding

In samenwerking met alle kolommen zullen in 2024 drie sessies worden georganiseerd die in het teken staan van verdieping, gecombineerd met actuele inhoudelijke thema’s.

Leerdoelen

Na afloop van deze kennissessies heb je:

 • Kennisgemaakt met actuele thema’s
 • Geleerd welke actoren bij de verschillende risico’s een rol (kunnen) hebben;
 • Kennisgemaakt met eventuele planvorming en weet je waar je deze kan vinden.

Doelgroep

Alle leden van de crisisorganisatie

Deelname

Op inschrijving

Locatie

Centraal in de regio

29 februari – Opstartoefening CoPI

Aanleiding

Deze korte oefeningen worden in 2024 weer aangeboden op vaste momenten waarbij de dienstdoende piketfunctionaris wordt gealarmeerd. De scenario’s sluiten aan bij de grootste risico’s in IJsselland en/of de actualiteit.

Leerdoelen

 • Basisvaardigheden verbindingsmiddelen.
 • Het snel opbouwen van een goede informatiepositie.

Doelgroep

Meldkamer (centralisten en CaCo), leden CoPI

Deelname

Piketfunctionarissen

Locatie

Vanaf eigen werkplek

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

6 oefeningen (afhankelijk van beschikabaarheid meldkamer), maximaal 1 uur (uiterlijk 40 minuten oefenen, daarna korte evaluatie)

Waarneming

Door waarnemer van VR IJsselland

7 maart – Ketenoefening Dalfsen

Aanleiding

In 2024 organiseert MOTO zes ketenoefeningen. Dat betekent dat de verschillende crisisteams (CoPI, ROT, Actiecentra en BT) tegelijk oefenen.

De gemeenten krijgen de kans om zich in te schrijven voor deze ketenoefeningen. De oefeningen worden op maat geschreven, gebaseerd op de desbetreffende gemeente.

Doordat MOTO dit jaar deze ketenoefeningen organiseert, vervallen de actiecentra oefeningen.

Leerdoelen

 • De beoefening van de vaardigheden in de keten van de verschillende crisisteams tijdens verhoging en verlaging van het GRIP niveau.
 • Samenwerking tussen de crisisteams; CoPI, ROT, Actiecentra en BT.
 • Overdracht van het incident in de nafase naar de staande organisatie van de gemeente.

Doelgroep

CoPI, ROT, Actiecentra, BT

Deelname

De crisisteams; CoPI, ROT, BT en het Regionaal Crisis Centrum (RCC)

Locatie

Nader te bepalen

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

6 ketenoefeningen, de ketenoefeningen worden verspreid over het hele jaar gepland.

Waarneming

Door waarnemer van VR IJsselland

20 maart – CoPI week

Aanleiding

De leden van het CoPI onderhouden graag hun basisvaardigheden. De traditionele CoPI-tabletop oefeningen lenen zich daar uitstekend voor. In 2023 hebben we deze oefeningen anders vorm gegeven. In 2024 zetten we deze verandering door. We willen de CoPI oefeningen langer door laten lopen waardoor het tijd/tempo realistischer wordt en meer tijd beschikbaar komt voor het uitzetten van alle acties. In 2024 wordt de CoPI week opgesplitst in twee verschillende weken verdeeld over het jaar. De focus ligt op drie oefeningen per dag, verdeeld over in totaal 4 dagen. De oefeningen sluiten allemaal aan op het regionale risicoprofiel, het nieuwe crisisplan en er is aandacht voor de samenwerking met externe partners. Daarnaast streven wij ernaar om crisisfunctionarissen zo realistisch mogelijk te laten oefenen. 

Leerdoelen

 • Onderhouden teamvaardigheden CoPI. Specificering op basis rapportages Enquirya.
 • Beoefening van het crisisplan, specificering op basis van evaluatie crisisplan.
 • Samenwerking met vertegenwoordigers van crisispartners.
 • Toepassen voorwaarts denken.

Doelgroep

CoPI-leden, CoPI-liaisons externe partner(s)

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

Nader te bepalen

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

Twee keer per jaar (voorjaar en najaar); 2 dagen; 3 oefeningen per dag.

Waarneming

Interne waarnemerspoule

21 maart – CoPI week

Aanleiding

De leden van het CoPI onderhouden graag hun basisvaardigheden. De traditionele CoPI-tabletop oefeningen lenen zich daar uitstekend voor. In 2023 hebben we deze oefeningen anders vorm gegeven. In 2024 zetten we deze verandering door. We willen de CoPI oefeningen langer door laten lopen waardoor het tijd/tempo realistischer wordt en meer tijd beschikbaar komt voor het uitzetten van alle acties. In 2024 wordt de CoPI week opgesplitst in twee verschillende weken verdeeld over het jaar. De focus ligt op drie oefeningen per dag, verdeeld over in totaal 4 dagen. De oefeningen sluiten allemaal aan op het regionale risicoprofiel, het nieuwe crisisplan en er is aandacht voor de samenwerking met externe partners. Daarnaast streven wij ernaar om crisisfunctionarissen zo realistisch mogelijk te laten oefenen. 

Leerdoelen

 • Onderhouden teamvaardigheden CoPI. Specificering op basis rapportages Enquirya.
 • Beoefening van het crisisplan, specificering op basis van evaluatie crisisplan.
 • Samenwerking met vertegenwoordigers van crisispartners.
 • Toepassen voorwaarts denken.

Doelgroep

CoPI-leden, CoPI-liaisons externe partner(s)

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

Nader te bepalen

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

Twee keer per jaar (voorjaar en najaar); 2 dagen; 3 oefeningen per dag.

Waarneming

Interne waarnemerspoule


Tweede kwartaal 2024

18 april – CoPI op locatie (Saxenburgh)

Aanleiding

Tijdens de CoPI-oefeningen op locatie wordt er meer tijd genomen om een scenario te doorlopen. De samenwerking met het crisisteam van de betreffende locatie en het voorwaarts denken staan centraal. Daarnaast worden deze oefeningen ook gebruikt om kennis te nemen van de crisisorganisatie van partners door het desbetreffende bedrijf uit te nodigen om wat te vertellen.

Leerdoelen

 • Onderhouden teamvaardigheden CoPI (BOB, TRM-skills). Specificering op basis rapportages Enquirya.
 • Samenwerking met vertegenwoordigers van crisispartners en interne crisisteams van organisaties.

Doelgroep

CoPI-leden, CoPI-liaisons

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

Afhankelijk van de oefenpartner: Saxenburgh Hardenberg

Werkvorm

1 dag met twee scenario’s. Hier kan van worden afgeweken, afhankelijk van de oefendoelstellingen.

Waarneming

Zowel door de regionale waarnemers van VR IJsselland als door bovenregionale waarnemers. Dit zal per oefening verschillen.

25 april – Kennissessie

Aanleiding

In samenwerking met alle kolommen zullen in 2024 drie sessies worden georganiseerd die in het teken staan van verdieping, gecombineerd met actuele inhoudelijke thema’s.

Leerdoelen

Na afloop van deze kennissessies heb je:

 • Kennisgemaakt met actuele thema’s
 • Geleerd welke actoren bij de verschillende risico’s een rol (kunnen) hebben;
 • Kennisgemaakt met eventuele planvorming en weet je waar je deze kan vinden.

Doelgroep

Alle leden van de crisisorganisatie

Deelname

Op inschrijving

Locatie

Centraal in de regio

8 mei – Opstartoefening ROT

Aanleiding

Vanuit het implementatieteam crisisplan is de behoefte ontstaan om een opstartoefening te organiseren als een van de onderdelen van de implementatie van het crisisplan. Uit de actiecentra oefeningen blijkt dat de opstartfase van het ROT/AC bij een niet acute crisis niet altijd efficiënt verloopt. Daarom worden vijf opstartoefeningen georganiseerd voor het ROT en de Algemeen Commandanten.

Leerdoelen

 • Het tot stand brengen van verbinding en samenwerking tussen het ROT Algemeen Commandanten (AC).
 • Het testen van technische aspecten, zoals het gebruik van MS Teams.
 • Oefenen van het alarmeringsproces en het vermogen om elkaar snel te vinden en te informeren.
 • Het inoefenen van de werkwijze en structuur van de opstartfase.
 • Het maken van een strategische analyse en dit in LCMS plaatsen.
 • Het beoefenen van de werkafspraken ROT/AC.

Doelgroep

 • ROT: OL, IM ROT, CA ROT
 • AC’en van alle kolommen

Deelname

Piketfunctionarissen

Locatie

Vanuit huis/eigen werkplek

Werkvorm

Praktijkoefening

Waarneming

Samenwerking teams door waarnemer vanuit IJsselland ICO door externe waarnemer

30 mei – Opstartoefening CoPI

Aanleiding

Deze korte oefeningen worden in 2024 weer aangeboden op vaste momenten waarbij de dienstdoende piketfunctionaris wordt gealarmeerd. De scenario’s sluiten aan bij de grootste risico’s in IJsselland en/of de actualiteit.

Leerdoelen

 • Basisvaardigheden verbindingsmiddelen.
 • Het snel opbouwen van een goede informatiepositie.

Doelgroep

Meldkamer (centralisten en CaCo), leden CoPI

Deelname

Piketfunctionarissen

Locatie

Vanaf eigen werkplek

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

6 oefeningen (afhankelijk van beschikabaarheid meldkamer), maximaal 1 uur (uiterlijk 40 minuten oefenen, daarna korte evaluatie)

Waarneming

Door waarnemer van VR IJsselland

7 juni – Hoe heurt het in IJsselland

Aanleiding

Dit jaar wordt deze training opgesplitst in twee verschillende vormen. De training hoe heurt het in IJsselland wordt aangeboden voor nieuwe crisisfunctionarissen en de training hoe heurt het ook alweer in IJsselland is voor crisisfunctionarissen die behoefte hebben aan een opfristraining.

Crisisfunctionarissen worden ingewijd in de IJssellandse crisiswereld.

Leerdoelen

 • De crisiswereld van IJsselland beter leren kennen.
 • Kennis en inzicht opdoen in de specifieke werkafspraken voor crisisteams binnen Veiligheidsregio IJsselland.
 • Deze werkafspraken toepassen in de praktijk.

Doelgroep

Alle leden van de crisisorganisatie

Deelname

Op inschrijving, maximale groepsgrootte 8 personen

Locatie

Fysiek in Dalfsen

Werkvorm

Interactieve training met korte oefening ter afsluiting

Programmering

 • Hoe heurt het in IJsselland wordt twee keer aangeboden voor nieuwe crisisfunctionarissen
 • Hoe heurt het ook alweer in IJsselland wordt twee keer aangeboden voor crisisfunctionarissen die behoefte hebben aan een opfristraining.
12 juni – Opstartoefening ROT

Aanleiding

Vanuit het implementatieteam crisisplan is de behoefte ontstaan om een opstartoefening te organiseren als een van de onderdelen van de implementatie van het crisisplan. Uit de actiecentra oefeningen blijkt dat de opstartfase van het ROT/AC bij een niet acute crisis niet altijd efficiënt verloopt. Daarom worden vijf opstartoefeningen georganiseerd voor het ROT en de Algemeen Commandanten.

Leerdoelen

 • Het tot stand brengen van verbinding en samenwerking tussen het ROT Algemeen Commandanten (AC).
 • Het testen van technische aspecten, zoals het gebruik van MS Teams.
 • Oefenen van het alarmeringsproces en het vermogen om elkaar snel te vinden en te informeren.
 • Het inoefenen van de werkwijze en structuur van de opstartfase.
 • Het maken van een strategische analyse en dit in LCMS plaatsen.
 • Het beoefenen van de werkafspraken ROT/AC.

Doelgroep

 • ROT: OL, IM ROT, CA ROT
 • AC’en van alle kolommen

Deelname

Piketfunctionarissen

Locatie

Vanuit huis/eigen werkplek

Werkvorm

Praktijkoefening

Waarneming

Samenwerking teams door waarnemer vanuit IJsselland ICO door externe waarnemer

13 juni – CoPI op locatie (n.t.b.)

Aanleiding

Tijdens de CoPI-oefeningen op locatie wordt er meer tijd genomen om een scenario te doorlopen. De samenwerking met het crisisteam van de betreffende locatie en het voorwaarts denken staan centraal. Daarnaast worden deze oefeningen ook gebruikt om kennis te nemen van de crisisorganisatie van partners door het desbetreffende bedrijf uit te nodigen om wat te vertellen.

Leerdoelen

 • Onderhouden teamvaardigheden CoPI (BOB, TRM-skills). Specificering op basis rapportages Enquirya.
 • Samenwerking met vertegenwoordigers van crisispartners en interne crisisteams van organisaties.

Doelgroep

CoPI-leden, CoPI-liaisons

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

Afhankelijk van de oefenpartner

Werkvorm

1 dag met twee scenario’s. Hier kan van worden afgeweken, afhankelijk van de oefendoelstellingen.

Waarneming

Zowel door de regionale waarnemers van VR IJsselland als door bovenregionale waarnemers. Dit zal per oefening verschillen.

19 juni – Ketenoefening Steenwijkerland

Aanleiding

In 2024 organiseert MOTO zes ketenoefeningen. Dat betekent dat de verschillende crisisteams (CoPI, ROT, Actiecentra en BT) tegelijk oefenen.

De gemeenten krijgen de kans om zich in te schrijven voor deze ketenoefeningen. De oefeningen worden op maat geschreven, gebaseerd op de desbetreffende gemeente.

Doordat MOTO dit jaar deze ketenoefeningen organiseert, vervallen de actiecentra oefeningen.

Leerdoelen

 • De beoefening van de vaardigheden in de keten van de verschillende crisisteams tijdens verhoging en verlaging van het GRIP niveau.
 • Samenwerking tussen de crisisteams; CoPI, ROT, Actiecentra en BT.
 • Overdracht van het incident in de nafase naar de staande organisatie van de gemeente.

Doelgroep

CoPI, ROT, Actiecentra, BT

Deelname

De crisisteams; CoPI, ROT, BT en het Regionaal Crisis Centrum (RCC)

Locatie

Nader te bepalen

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

6 ketenoefeningen, de ketenoefeningen worden verspreid over het hele jaar gepland.

Waarneming

Door waarnemer van VR IJsselland

27 juni – Opstartoefening CoPI

Aanleiding

Deze korte oefeningen worden in 2024 weer aangeboden op vaste momenten waarbij de dienstdoende piketfunctionaris wordt gealarmeerd. De scenario’s sluiten aan bij de grootste risico’s in IJsselland en/of de actualiteit.

Leerdoelen

 • Basisvaardigheden verbindingsmiddelen.
 • Het snel opbouwen van een goede informatiepositie.

Doelgroep

Meldkamer (centralisten en CaCo), leden CoPI

Deelname

Piketfunctionarissen

Locatie

Vanaf eigen werkplek

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

6 oefeningen (afhankelijk van beschikabaarheid meldkamer), maximaal 1 uur (uiterlijk 40 minuten oefenen, daarna korte evaluatie)

Waarneming

Door waarnemer van VR IJsselland


Derde kwartaal 2024

3 juli – Opstartoefening ROT

Aanleiding

Vanuit het implementatieteam crisisplan is de behoefte ontstaan om een opstartoefening te organiseren als een van de onderdelen van de implementatie van het crisisplan. Uit de actiecentra oefeningen blijkt dat de opstartfase van het ROT/AC bij een niet acute crisis niet altijd efficiënt verloopt. Daarom worden vijf opstartoefeningen georganiseerd voor het ROT en de Algemeen Commandanten.

Leerdoelen

 • Het tot stand brengen van verbinding en samenwerking tussen het ROT Algemeen Commandanten (AC).
 • Het testen van technische aspecten, zoals het gebruik van MS Teams.
 • Oefenen van het alarmeringsproces en het vermogen om elkaar snel te vinden en te informeren.
 • Het inoefenen van de werkwijze en structuur van de opstartfase.
 • Het maken van een strategische analyse en dit in LCMS plaatsen.
 • Het beoefenen van de werkafspraken ROT/AC.

Doelgroep

 • ROT: OL, IM ROT, CA ROT
 • AC’en van alle kolommen

Deelname

Piketfunctionarissen

Locatie

Vanuit huis/eigen werkplek

Werkvorm

Praktijkoefening

Waarneming

Samenwerking teams door waarnemer vanuit IJsselland ICO door externe waarnemer

4 juli – Kennissessie

Aanleiding

In samenwerking met alle kolommen zullen in 2024 drie sessies worden georganiseerd die in het teken staan van verdieping, gecombineerd met actuele inhoudelijke thema’s.

Leerdoelen

Na afloop van deze kennissessies heb je:

 • Kennisgemaakt met actuele thema’s
 • Geleerd welke actoren bij de verschillende risico’s een rol (kunnen) hebben;
 • Kennisgemaakt met eventuele planvorming en weet je waar je deze kan vinden.

Doelgroep

Alle leden van de crisisorganisatie

Deelname

Op inschrijving

Locatie

Centraal in de regio

4 september – Opstartoefening ROT

Aanleiding

Vanuit het implementatieteam crisisplan is de behoefte ontstaan om een opstartoefening te organiseren als een van de onderdelen van de implementatie van het crisisplan. Uit de actiecentra oefeningen blijkt dat de opstartfase van het ROT/AC bij een niet acute crisis niet altijd efficiënt verloopt. Daarom worden vijf opstartoefeningen georganiseerd voor het ROT en de Algemeen Commandanten.

Leerdoelen

 • Het tot stand brengen van verbinding en samenwerking tussen het ROT Algemeen Commandanten (AC).
 • Het testen van technische aspecten, zoals het gebruik van MS Teams.
 • Oefenen van het alarmeringsproces en het vermogen om elkaar snel te vinden en te informeren.
 • Het inoefenen van de werkwijze en structuur van de opstartfase.
 • Het maken van een strategische analyse en dit in LCMS plaatsen.
 • Het beoefenen van de werkafspraken ROT/AC.

Doelgroep

 • ROT: OL, IM ROT, CA ROT
 • AC’en van alle kolommen

Deelname

Piketfunctionarissen

Locatie

Vanuit huis/eigen werkplek

Werkvorm

Praktijkoefening

Waarneming

Samenwerking teams door waarnemer vanuit IJsselland ICO door externe waarnemer

5 september – Opstartoefening CoPI

Aanleiding

Deze korte oefeningen worden in 2024 weer aangeboden op vaste momenten waarbij de dienstdoende piketfunctionaris wordt gealarmeerd. De scenario’s sluiten aan bij de grootste risico’s in IJsselland en/of de actualiteit.

Leerdoelen

 • Basisvaardigheden verbindingsmiddelen.
 • Het snel opbouwen van een goede informatiepositie.

Doelgroep

Meldkamer (centralisten en CaCo), leden CoPI

Deelname

Piketfunctionarissen

Locatie

Vanaf eigen werkplek

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

6 oefeningen (afhankelijk van beschikabaarheid meldkamer), maximaal 1 uur (uiterlijk 40 minuten oefenen, daarna korte evaluatie)

Waarneming

Door waarnemer van VR IJsselland

19 september – Ketenoefening Deventer

Aanleiding

In 2024 organiseert MOTO zes ketenoefeningen. Dat betekent dat de verschillende crisisteams (CoPI, ROT, Actiecentra en BT) tegelijk oefenen.

De gemeenten krijgen de kans om zich in te schrijven voor deze ketenoefeningen. De oefeningen worden op maat geschreven, gebaseerd op de desbetreffende gemeente.

Doordat MOTO dit jaar deze ketenoefeningen organiseert, vervallen de actiecentra oefeningen.

Leerdoelen

 • De beoefening van de vaardigheden in de keten van de verschillende crisisteams tijdens verhoging en verlaging van het GRIP niveau.
 • Samenwerking tussen de crisisteams; CoPI, ROT, Actiecentra en BT.
 • Overdracht van het incident in de nafase naar de staande organisatie van de gemeente.

Doelgroep

CoPI, ROT, Actiecentra, BT

Deelname

De crisisteams; CoPI, ROT, BT en het Regionaal Crisis Centrum (RCC)

Locatie

Nader te bepalen

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

6 ketenoefeningen, de ketenoefeningen worden verspreid over het hele jaar gepland.

Waarneming

Door waarnemer van VR IJsselland

27 september – Hoe heurt het netcentrisch (verdieping)

Aanleiding

De ontwikkelingen rondom netcentrisch werken en IM staan niet stil. In deze training maken nieuwe maar ook bestaande HIN-nen, IM-ers kennis met de wijze waarop wij netcentrisch werken en omgaan met informatiemanagement binnen de VRIJ.

Daarnaast wordt een verdieping aangeboden voor ervaren HIN-nen en IM’ers.

Leerdoelen

 • Versterken netcentrisch werken/ informatiemanagement/ inzet VIC.
 • Beoefenen samenwerking ICO, IM’ers en HIN’en.

Doelgroep

ICO, IM’ers, HIN alle kolommen

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

Centraal in de regio

Werkvorm

Interactieve training met opdrachten

Programmering

 • Eén basistraining
 • Eén verdiepende training

Vierde kwartaal 2024

2 oktober – Ketenoefening Olst-Wijhe

Aanleiding

In 2024 organiseert MOTO zes ketenoefeningen. Dat betekent dat de verschillende crisisteams (CoPI, ROT, Actiecentra en BT) tegelijk oefenen.

De gemeenten krijgen de kans om zich in te schrijven voor deze ketenoefeningen. De oefeningen worden op maat geschreven, gebaseerd op de desbetreffende gemeente.

Doordat MOTO dit jaar deze ketenoefeningen organiseert, vervallen de actiecentra oefeningen.

Leerdoelen

 • De beoefening van de vaardigheden in de keten van de verschillende crisisteams tijdens verhoging en verlaging van het GRIP niveau.
 • Samenwerking tussen de crisisteams; CoPI, ROT, Actiecentra en BT.
 • Overdracht van het incident in de nafase naar de staande organisatie van de gemeente.

Doelgroep

CoPI, ROT, Actiecentra, BT

Deelname

De crisisteams; CoPI, ROT, BT en het Regionaal Crisis Centrum (RCC)

Locatie

Nader te bepalen

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

6 ketenoefeningen, de ketenoefeningen worden verspreid over het hele jaar gepland.

Waarneming

Door waarnemer van VR IJsselland

14 oktober – CoPI week

Aanleiding

De leden van het CoPI onderhouden graag hun basisvaardigheden. De traditionele CoPI-tabletop oefeningen lenen zich daar uitstekend voor. In 2023 hebben we deze oefeningen anders vorm gegeven. In 2024 zetten we deze verandering door. We willen de CoPI oefeningen langer door laten lopen waardoor het tijd/tempo realistischer wordt en meer tijd beschikbaar komt voor het uitzetten van alle acties. In 2024 wordt de CoPI week opgesplitst in twee verschillende weken verdeeld over het jaar. De focus ligt op drie oefeningen per dag, verdeeld over in totaal 4 dagen. De oefeningen sluiten allemaal aan op het regionale risicoprofiel, het nieuwe crisisplan en er is aandacht voor de samenwerking met externe partners. Daarnaast streven wij ernaar om crisisfunctionarissen zo realistisch mogelijk te laten oefenen. 

Leerdoelen

 • Onderhouden teamvaardigheden CoPI. Specificering op basis rapportages Enquirya.
 • Beoefening van het crisisplan, specificering op basis van evaluatie crisisplan.
 • Samenwerking met vertegenwoordigers van crisispartners.
 • Toepassen voorwaarts denken.

Doelgroep

CoPI-leden, CoPI-liaisons externe partner(s)

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

Nader te bepalen

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

Twee keer per jaar (voorjaar en najaar); 2 dagen; 3 oefeningen per dag.

Waarneming

Interne waarnemerspoule

15 oktober – CoPI week

Aanleiding

De leden van het CoPI onderhouden graag hun basisvaardigheden. De traditionele CoPI-tabletop oefeningen lenen zich daar uitstekend voor. In 2023 hebben we deze oefeningen anders vorm gegeven. In 2024 zetten we deze verandering door. We willen de CoPI oefeningen langer door laten lopen waardoor het tijd/tempo realistischer wordt en meer tijd beschikbaar komt voor het uitzetten van alle acties. In 2024 wordt de CoPI week opgesplitst in twee verschillende weken verdeeld over het jaar. De focus ligt op drie oefeningen per dag, verdeeld over in totaal 4 dagen. De oefeningen sluiten allemaal aan op het regionale risicoprofiel, het nieuwe crisisplan en er is aandacht voor de samenwerking met externe partners. Daarnaast streven wij ernaar om crisisfunctionarissen zo realistisch mogelijk te laten oefenen. 

Leerdoelen

 • Onderhouden teamvaardigheden CoPI. Specificering op basis rapportages Enquirya.
 • Beoefening van het crisisplan, specificering op basis van evaluatie crisisplan.
 • Samenwerking met vertegenwoordigers van crisispartners.
 • Toepassen voorwaarts denken.

Doelgroep

CoPI-leden, CoPI-liaisons externe partner(s)

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

Nader te bepalen

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

Twee keer per jaar (voorjaar en najaar); 2 dagen; 3 oefeningen per dag.

Waarneming

Interne waarnemerspoule

6 november – Opstartoefening ROT

Aanleiding

Vanuit het implementatieteam crisisplan is de behoefte ontstaan om een opstartoefening te organiseren als een van de onderdelen van de implementatie van het crisisplan. Uit de actiecentra oefeningen blijkt dat de opstartfase van het ROT/AC bij een niet acute crisis niet altijd efficiënt verloopt. Daarom worden vijf opstartoefeningen georganiseerd voor het ROT en de Algemeen Commandanten.

Leerdoelen

 • Het tot stand brengen van verbinding en samenwerking tussen het ROT Algemeen Commandanten (AC).
 • Het testen van technische aspecten, zoals het gebruik van MS Teams.
 • Oefenen van het alarmeringsproces en het vermogen om elkaar snel te vinden en te informeren.
 • Het inoefenen van de werkwijze en structuur van de opstartfase.
 • Het maken van een strategische analyse en dit in LCMS plaatsen.
 • Het beoefenen van de werkafspraken ROT/AC.

Doelgroep

 • ROT: OL, IM ROT, CA ROT
 • AC’en van alle kolommen

Deelname

Piketfunctionarissen

Locatie

Vanuit huis/eigen werkplek

Werkvorm

Praktijkoefening

Waarneming

Samenwerking teams door waarnemer vanuit IJsselland ICO door externe waarnemer

7 november – Opstartoefening CoPI

Aanleiding

Deze korte oefeningen worden in 2024 weer aangeboden op vaste momenten waarbij de dienstdoende piketfunctionaris wordt gealarmeerd. De scenario’s sluiten aan bij de grootste risico’s in IJsselland en/of de actualiteit.

Leerdoelen

 • Basisvaardigheden verbindingsmiddelen.
 • Het snel opbouwen van een goede informatiepositie.

Doelgroep

Meldkamer (centralisten en CaCo), leden CoPI

Deelname

Piketfunctionarissen

Locatie

Vanaf eigen werkplek

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

6 oefeningen (afhankelijk van beschikbaarheid meldkamer), maximaal 1 uur (uiterlijk 40 minuten oefenen, daarna korte evaluatie)

Waarneming

Door waarnemer van VR IJsselland

14 november – Ketenoefening (hoogwater)

Aanleiding

In 2024 organiseert MOTO zes ketenoefeningen. Dat betekent dat de verschillende crisisteams (CoPI, ROT, Actiecentra en BT) tegelijk oefenen.

De gemeenten krijgen de kans om zich in te schrijven voor deze ketenoefeningen. De oefeningen worden op maat geschreven, gebaseerd op de desbetreffende gemeente.

Doordat MOTO dit jaar deze ketenoefeningen organiseert, vervallen de actiecentra oefeningen.

Leerdoelen

 • De beoefening van de vaardigheden in de keten van de verschillende crisisteams tijdens verhoging en verlaging van het GRIP niveau.
 • Samenwerking tussen de crisisteams; CoPI, ROT, Actiecentra en BT.
 • Overdracht van het incident in de nafase naar de staande organisatie van de gemeente.

Doelgroep

CoPI, ROT, Actiecentra, BT

Deelname

De crisisteams; CoPI, ROT, BT en het Regionaal Crisis Centrum (RCC)

Locatie

Nader te bepalen

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

6 ketenoefeningen, de ketenoefeningen worden verspreid over het hele jaar gepland.

Waarneming

Door waarnemer van VR IJsselland

27 november – Ketenoefening Ommen

Aanleiding

In 2024 organiseert MOTO zes ketenoefeningen. Dat betekent dat de verschillende crisisteams (CoPI, ROT, Actiecentra en BT) tegelijk oefenen.

De gemeenten krijgen de kans om zich in te schrijven voor deze ketenoefeningen. De oefeningen worden op maat geschreven, gebaseerd op de desbetreffende gemeente.

Doordat MOTO dit jaar deze ketenoefeningen organiseert, vervallen de actiecentra oefeningen.

Leerdoelen

 • De beoefening van de vaardigheden in de keten van de verschillende crisisteams tijdens verhoging en verlaging van het GRIP niveau.
 • Samenwerking tussen de crisisteams; CoPI, ROT, Actiecentra en BT.
 • Overdracht van het incident in de nafase naar de staande organisatie van de gemeente.

Doelgroep

CoPI, ROT, Actiecentra, BT

Deelname

De crisisteams; CoPI, ROT, BT en het Regionaal Crisis Centrum (RCC)

Locatie

Nader te bepalen

Werkvorm

Praktijkoefening

Programmering

6 ketenoefeningen, de ketenoefeningen worden verspreid over het hele jaar gepland.

Waarneming

Door waarnemer van VR IJsselland

2 december – Kennissessie

Aanleiding

In samenwerking met alle kolommen zullen in 2024 drie sessies worden georganiseerd die in het teken staan van verdieping, gecombineerd met actuele inhoudelijke thema’s.

Leerdoelen

Na afloop van deze kennissessies heb je:

 • Kennisgemaakt met actuele thema’s
 • Geleerd welke actoren bij de verschillende risico’s een rol (kunnen) hebben;
 • Kennisgemaakt met eventuele planvorming en weet je waar je deze kan vinden.

Doelgroep

Alle leden van de crisisorganisatie

Deelname

Op inschrijving

Locatie

Centraal in de regio

6 december – Hoe heurt het in IJsselland

Aanleiding

Dit jaar wordt deze training opgesplitst in twee verschillende vormen. De training hoe heurt het in IJsselland wordt aangeboden voor nieuwe crisisfunctionarissen en de training hoe heurt het ook alweer in IJsselland is voor crisisfunctionarissen die behoefte hebben aan een opfristraining.

Crisisfunctionarissen worden ingewijd in de IJssellandse crisiswereld.

Leerdoelen

 • De crisiswereld van IJsselland beter leren kennen.
 • Kennis en inzicht opdoen in de specifieke werkafspraken voor crisisteams binnen Veiligheidsregio IJsselland.
 • Deze werkafspraken toepassen in de praktijk.

Doelgroep

Alle leden van de crisisorganisatie

Deelname

Op inschrijving, maximale groepsgrootte 8 personen

Locatie

Fysiek in Dalfsen

Werkvorm

Interactieve training met korte oefening ter afsluiting

Programmering

 • Hoe heurt het in IJsselland wordt twee keer aangeboden voor nieuwe crisisfunctionarissen
 • Hoe heurt het ook alweer in IJsselland wordt twee keer aangeboden voor crisisfunctionarissen die behoefte hebben aan een opfristraining.
13 december – CoPI op locatie

Aanleiding

Tijdens de CoPI-oefeningen op locatie wordt er meer tijd genomen om een scenario te doorlopen. De samenwerking met het crisisteam van de betreffende locatie en het voorwaarts denken staan centraal. Daarnaast worden deze oefeningen ook gebruikt om kennis te nemen van de crisisorganisatie van partners door het desbetreffende bedrijf uit te nodigen om wat te vertellen.

Leerdoelen

 • Onderhouden teamvaardigheden CoPI (BOB, TRM-skills). Specificering op basis rapportages Enquirya.
 • Samenwerking met vertegenwoordigers van crisispartners en interne crisisteams van organisaties.

Doelgroep

CoPI-leden, CoPI-liaisons

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

Afhankelijk van de oefenpartner

Werkvorm

1 dag met twee scenario’s. Hier kan van worden afgeweken, afhankelijk van de oefendoelstellingen.

Waarneming

Zowel door de regionale waarnemers van VR IJsselland als door bovenregionale waarnemers. Dit zal per oefening verschillen.