Door naar de hoofd inhoud

MOTO jaarprogramma

Om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op een crisis of een ramp, trainen en oefenen hulpverleners niet alleen afzonderlijk maar ook samen. We noemen dit Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO). Het MOTO-team van Veiligheidsregio IJsselland bereidt dit programma voor.

Heb je een rol in de crisisbeheersing, dan vind je hieronder de data van opleidingen, trainingen en oefeningen in 2023. Afhankelijk van het soort oefening krijg je een uitnodiging of kun je jezelf opgeven.

September 2023

7 september – GBT oefening

Aanleiding

De gemeentelijke beleidsteams van alle gemeenten zullen in 2023 wederom oefenen. Daarbij wordt  voortgeborduurd op de eerdere oefeningen. Het thema van deze oefeningen betreft ‘energie’.

Leerdoelen

 • Teams mogen vooral leren dieper in het beeld te stappen.
 • Het voorwaarts denken in scenario’s om de crisis vooruit te komen.
 • Vergroten van vaardigheden op het gebied van strategisch adviseren.
 • Het onderkennen van bestuurlijke thema’s en dilemma’s en het komen tot heldere bestuurlijke keuzes waarbij ook de impact van de keuze geadresseerd wordt.
 • Het snel en krachtig komen tot bestuurlijke besluiten met behulp van de BOB-methode.

Doelgroep

GBT-leden en leden ROT

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

GBT-ruimtes gemeenten

Programmering

Oefeningen in afstemming met gemeenten, 2 GBT oefeningen per gemeente

11 september – Training Crisiskunde

Aanleiding

Hoe pak je in basis nu een ramp of crisis aan om een goede start te maken? Hoe ga je om met dat wat je nog niet weet? Hoe geef je een goed strategisch advies? Met deze vragen ga je aan de slag tijdens deze training.

Leerdoelen

 • Strategisch adviseren
 • Het voorwaarts denken 
 • Omgaan met dat wat je (nog) niet weet: onzekerheidskunde

Doelgroep

 • CoPI: verplicht voor Leiders CoPI, optioneel voor OvD’en
 • ROT: leden kern ROT (voor OL eventueel als herhaling) en Algemeen Commandanten

Deelname

Op inschrijving

Locatie

Centraal in de regio

Werkvorm

Fysiek, training door Irene Nijhof

29 september – Hoe heurt het in IJsselland

Hoe heurt het in IJsselland


Oktober 2023

3 oktober – GBT oefening

Aanleiding

De gemeentelijke beleidsteams van alle gemeenten zullen in 2023 wederom oefenen. Daarbij wordt  voortgeborduurd op de eerdere oefeningen. Het thema van deze oefeningen betreft ‘energie’.

Leerdoelen

 • Teams mogen vooral leren dieper in het beeld te stappen.
 • Het voorwaarts denken in scenario’s om de crisis vooruit te komen.
 • Vergroten van vaardigheden op het gebied van strategisch adviseren.
 • Het onderkennen van bestuurlijke thema’s en dilemma’s en het komen tot heldere bestuurlijke keuzes waarbij ook de impact van de keuze geadresseerd wordt.
 • Het snel en krachtig komen tot bestuurlijke besluiten met behulp van de BOB-methode.

Doelgroep

GBT-leden en leden ROT

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

GBT-ruimtes gemeenten

Programmering

Oefeningen in afstemming met gemeenten, 2 GBT oefeningen per gemeente

6 oktober – Hoe heurt het in IJsselland

Hoe heurt het in IJsselland


November 2023

3 november – Training nazorg voor de crisisorganisatie

Training nazorg voor de crisisorganisatie

7 november – GBT oefening

Aanleiding

De gemeentelijke beleidsteams van alle gemeenten zullen in 2023 wederom oefenen. Daarbij wordt  voortgeborduurd op de eerdere oefeningen. Het thema van deze oefeningen betreft ‘energie’.

Leerdoelen

 • Teams mogen vooral leren dieper in het beeld te stappen.
 • Het voorwaarts denken in scenario’s om de crisis vooruit te komen.
 • Vergroten van vaardigheden op het gebied van strategisch adviseren.
 • Het onderkennen van bestuurlijke thema’s en dilemma’s en het komen tot heldere bestuurlijke keuzes waarbij ook de impact van de keuze geadresseerd wordt.
 • Het snel en krachtig komen tot bestuurlijke besluiten met behulp van de BOB-methode.

Doelgroep

GBT-leden en leden ROT

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

GBT-ruimtes gemeenten

Programmering

Oefeningen in afstemming met gemeenten, 2 GBT oefeningen per gemeente

8 november – GBT oefening nafase

Aanleiding

De gemeentelijke beleidsteams van alle gemeenten zullen in 2023 wederom oefenen. Daarbij wordt  voortgeborduurd op de eerdere oefeningen. Het thema van deze oefeningen betreft ‘energie’.

Leerdoelen

 • Teams mogen vooral leren dieper in het beeld te stappen.
 • Het voorwaarts denken in scenario’s om de crisis vooruit te komen.
 • Vergroten van vaardigheden op het gebied van strategisch adviseren.
 • Het onderkennen van bestuurlijke thema’s en dilemma’s en het komen tot heldere bestuurlijke keuzes waarbij ook de impact van de keuze geadresseerd wordt.
 • Het snel en krachtig komen tot bestuurlijke besluiten met behulp van de BOB-methode.

Doelgroep

GBT-leden en leden ROT

Deelname

Gepland door kolom

Locatie

GBT-ruimtes gemeenten

Programmering

Oefeningen in afstemming met gemeenten, 2 GBT oefeningen per gemeente


December 2023