Door naar de hoofd inhoud
medewerkers

Nieuwe collega’s aan het werk

In 2020 mochten we maar liefst 65 nieuwe collega’s verwelkomen. Ook kwam een aantal stagiairs een (digitaal) kijkje nemen bij onze organisatie. We kregen de meeste reacties op de vacature voor Manschap 1. Ook de vacature voor teamleider Facilitair deed het goed.

Sybren van Maurik, adviseur risicobeheersing

“Vanaf 1 april werk ik als adviseur Risicobeheersing bij de veiligheidsregio, in de vorm van het traineeprogramma van de Talentenregio. Bij de veiligheidsregio ga ik mij bezighouden met de nieuwe omgevingswet en burgerparticipatie. Een bijzondere moment om te starten met mijn eerste officiële baan na mijn afstuderen. Ik maak het werk eigen door veel te lezen, webinars te volgen, digitale overleggen en door gesprekken te voeren met verschillende mensen. Met behulp van deze gesprekken probeer ik kennis te maken met de organisatie, al is dit soms lastig. Het thuiswerken bevalt mij redelijk goed en lijkt op toen ik mijn scriptie schreef. Wat goed werkt voor mij is om soms naar buiten te gaan.”

Merel Jager,Geo/BI specialist

“Voor mijn studie ‘GEO Information Science’ ging ik in juni stage lopen bij de veiligheidsregio. Ik had vooraf bij mijn sollicitatiegesprek al benoemd: ‘Als ik dit leuk vind om te doen bij jullie en we hebben een klik, dan wil ik graag na mijn stage blijven werken’. De stage was dus een mooie opstap, want in oktober kreeg ik de vraag of ik wilde blijven.

Het einde van mijn stage was net tijdens de versoepeling van de maatregelen, waardoor ik teamgenoten en andere collega’s alsnog persoonlijk kon zien en spreken. Er is veel te doen, dus dat was een fijne manier van werken. En ja, de veiligheidsregio is een overheidsorganisatie, maar wat gebeurt er veel! Als medewerker ben je vrij in het indelen van je dagen en tijden. Daarnaast is het mooi om te merken dat het écht een crisisorganisatie is. Dan kan het dus voorkomen dat je collega tijdens een goed gesprek opeens weg moet naar een incident.

Mijn doel en werk voor Veiligheidsregio IJsselland, ook 2021: GEO draaiend krijgen en collega’s meenemen in welke ‘problemen’ opgelost kunnen worden met informatie. Achter de schermen zijn we dus volop bezig met de technische infrastructuur (het systeem), de bijhorende kaarten en dashboards en het bevragen van collega’s.”