Door naar de hoofd inhoud

Nieuwe look and feel multidisciplinaire planvorming

21 januari 2022
Kantoor

Veel van de multidisciplinaire planvorming is toe aan een update. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw format voor multidisciplinaire planvorming met een werkgroep. Het resultaat kunnen we nu met jullie delen, want de eerste kaarten zijn geüpdatet en hebben een frisse look and feel gekregen.

Mooi nieuws: het format gebruiken we niet alleen in regio IJsselland, maar ook voor een aantal gezamenlijke multi kaarten op Oost-5 niveau (de vijf veiligheidsregio’s in Overijssel en Gelderland). Hiermee creëren we uniformiteit in multi operationele voorbereiding in Oost-Nederland en zetten we stappen in bovenregionale samenwerking.

Je kunt het nieuwe format alvast bekijken in de volgende kaarten (via de multi sectie in de Briefing-app):

  • Verstoring vitale voorzieningen: uitval elektriciteit
  • Rampbestrijdingsplan EG Fuel in Kampen
  • Rampbestrijdingsplan Varo Energy in Zwolle

Het nieuwe format is opgedeeld in een drietrapsraket, om de leesbaarheid en het gebruik in de acute fase te bevorderen. Ook kent het een aantal nieuwe onderdelen. Daarom hebben we een leeswijzer gemaakt met uitleg van de nieuwe kaart.

De komende maanden zullen we steeds meer multidisciplinaire planvorming omzetten in dit nieuwe format. We zijn benieuwd naar jullie (operationele) ervaringen! Werkt het, kun je ermee uit de voeten of mis je nog iets? We horen graag van je! Neem contact met ons op via crisisorganisatie@vrijsselland.nl.