Door naar de hoofd inhoud

Onderzoek brandveiligheid onder Deventer studenten

2 februari 2021

Hoe zit het eigenlijk met de beleving van brandveiligheid onder studenten in Deventer? Denken ze na over vluchtroutes, hebben ze rook- en koolmonoxidemelders en wat doen ze als het echt misgaat?

Om daarachter te komen starten Gemeente Deventer en Veiligheidsregio IJsselland met een onderzoek onder Deventer studenten.

Online vragenlijst

Om inzicht te krijgen in het brandveiligheidsbewustzijn van Deventer studenten staat de komende tijd een enquête online. Daarin komen vragen aan bod over hoe studenten omgaan met, en hoeveel ze weten van brandveiligheid. Ook worden enkele vragen gesteld hoe ze denken te handelen in situaties als het toch misgaat.

Samenwerking

Gemeente Deventer en Veiligheidsregio IJsselland hebben de enquête ontwikkeld samen met DUWO en Hogeschool Saxion. Om zo beter aansluiting te vinden bij de studenten in Deventer. In oktober 2020 heeft Veiligheidsregio IJsselland, in samenwerking met Studenten Overleg Orgaan Zwolle, een soortgelijke enquête gehouden.

Brandveiligheidsbewustzijn vergroten

Met de respons uit de enquêtes van Deventer en Zwolle, wordt een campagne ontwikkeld die, bij de start van het nieuwe collegejaar, wordt gelanceerd. Deze campagne wordt ontwikkeld door de studenten van Hogeschool Saxion en Cibap vakschool voor vormgeving. De betrokken partijen willen deze campagne jaarlijks inzetten om het (brand)veiligheidsbewustzijn van studenten te vergroten. Studenten die op kamers gaan, zijn daarin een belangrijke doelgroep.

Studenten die wonen in een studentenhuis in Deventer kunnen vanaf maandag 25 januari tot en met zondag 14 februari de online vragenlijst invullen.