Door naar de hoofd inhoud

Overgang naar nieuw soort blusschuim

4 juli 2023


In de komende jaren moeten brandweerkorpsen al het blusschuim dat fluor bevat vervangen door nieuwe soorten blusschuim zonder fluor. Fluor in blusschuim is namelijk niet meer toegestaan, net zoals PFAS. Maar wat betekent deze overgang naar het nieuwe blusschuim eigenlijk in de praktijk?

Voor Brandweer IJsselland betekent dat dat we onze watertankwagens, die nu nog beschikken over een schuimblusinstallatie, alleen nog voorzien van water. In plaats daarvan komen er drie schuimbluscontainers in Zwolle, Deventer en Ommen.

Training voor onze Brzo-inspecteurs

Want wat zijn de eigenschappen van blusschuim zonder fluor? Welke technische, organisatorische en logistieke gevolgen heeft de vervanging voor de brandweer? En wat is de rol van industriële veiligheidsspecialisten bij deze overgang, met betrekking tot hun advies- en toezichtstaken? Om hier meer inzicht in te krijgen, hebben Brzo-inspecteurs (gevaarlijke stoffen) van de vijf oostelijke veiligheidsregio’s (Oost-5) van 13 tot 17 maart 2023 een internationaal erkende schuimtraining gevolgd in Vernon, Frankrijk. De training werd verzorgd door Opleidingsinstituut H2K en schuimfabrikant Dr. Sthamer en was op het terrein van een voormalig raffinaderij die is omgebouwd tot trainingscentrum voor brandweerkorpsen. Een unieke locatie waar alle denkbare (industriële) brandscenario’s van klein tot zeer groot op een realistische manier geoefend kunnen worden. Een uitgebreid verslag van deze training lees je op de website van het NIPV.

Schuimbluscontainers

De schuimbluscontainers zijn uitgerust met fluorvrij blusschuim. De schuimbluscontainers worden vooral ingezet bij industriële branden of bij incidenten met gevaarlijke stoffen. We verwachten dat ze deze maand nog geleverd worden. Hierna volgt een inwerktraject voor de betreffende posten, voordat ze inzetbaar zijn. Meer nieuws daarover volgt dus binnenkort!