Door naar de hoofd inhoud

Projectgroep Crisisplan aan de slag met opbrengst enquêtes

26 oktober 2021

Op 29 september, 30 september en 1 oktober oefenden we met de actiecentra en het kern-ROT. Deze oefeningen waren ook van belang om een antwoord te krijgen op de vraag wat het actuele crisisplan betekent voor de verschillende rollen in de crisisstructuur en de manier van samenwerking.

Het waren leerzame oefendagen en ook was het fijn elkaar weer echt te zien en te spreken. Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen en suggesties voor verbetering hebben wij jullie gevraagd een enquête in te vullen. Aan deze oproep is gelukkig veel gehoor gegeven. Ongeveer twee derde van de deelnemers heeft de enquête ingevuld (41 in totaal), waarvoor dank!

Specifieke wensen

Analyse van de enquêtes leerde ons onder andere dat bij een aantal van jullie specifieke wensen en behoeften zijn voor de samenwerkingsvorm tussen de actiecentra op de derde verdieping. Tijdens de oefendagen hebben we verschillende opstellingen uitgeprobeerd. Ook gaven sommige deelnemers aan dat er nog onduidelijkheden zijn over de eigen rol en/of de nieuwe werkwijze.
Met de projectgroep Crisisplan, waarin alle onderdelen van de crisisorganisatie zijn vertegenwoordigd, komen we daarom binnenkort bijeen om te bepalen wat nodig is om het crisisplan verder te optimaliseren.

Kolomvertegenwoordigers

De vervolgstappen worden zoveel mogelijk teruggekoppeld via de vertegenwoordiger van je eigen onderdeel. Bij hen kun je ook je vragen kwijt.
Dit zijn de leden van de projectgroep Crisisplan:
Projectleider Lizette Tijink
GHOR: Esther Bouwmeester
Bevolkingszorg: Marc Blanke
Brandweer: Diederik Markvoort
Politie: Peter Mulder
Communicatie: Janny Nijsingh
Leiding en Coördinatie: Lizette Tijink
Informatiemanagement: Coen Vaarkamp
Veiligheidsbureau: Cees-Jan Bloemendaal en Sandra Oude Roelink