Door naar de hoofd inhoud

Projectmanager Bart: houdt van het onvoorspelbare

24 november 2021

Bart Goldsteen werkt sinds begin 2015 voor Veiligheidsregio IJsselland en heeft sinds maart 2021 een tijdelijke functie als projectmanager COVID bij de GGD. De grootste uitdaging in zijn werk is niet weten wat er komen gaat. Het is onduidelijk hoe COVID zich ontwikkelt, welke landelijke besluiten er worden genomen en daar snel naar kunnen handelen.

“Het leukste aan mijn werk vind ik de afwisseling en het onvoorspelbare. Dat is ook de reden waarom ik in 2015 voor de Veiligheidsregio ben gaan werken. Crisismanagement spreekt mij erg aan. Je weet nooit wat er komen gaat en moet oplossingen bieden voor niet eerder bestaande problemen. Het ene moment bel ik met een burgemeester om hem in te lichten over een uitbraak in zijn gemeente. Het volgende moment zet ik alles in touw om zo snel mogelijk een nieuwe testlocatie te openen.”

Snel schakelen

Er is onlangs een nieuwe testlocatie geopend. Hoe gaat dat in zijn werk?

“We maken onderscheid tussen gewoon testen en prio testen. Prio testen worden vooral gebruikt in het zorg en de onderwijs. De zorg staat enorm onder druk. Als een zorgmedewerker een mogelijke besmetting heeft, mag hij of zij niet werken totdat de testuitslag negatief is. Om de zorg overeind te houden is het dus noodzakelijk om snel te testen. Omdat de vraag naar prio testen enorm is gestegen moesten we opschalen. We zaten op dat moment nog niet aan de maximum capaciteit maar het was toen al duidelijk dat er een extra testlocatie bij moest komen. Ik heb dit aangegeven bij de facilitair manager en dezelfde avond had hij al een afspraak bij een pand aan de Ceintuurbaan. Dit pand is eerder gebruikt als test locatie en voldoet aan de eisen. Daarna ging het heel snel en nog geen weer later is de nieuwe test locatie in gebruik genomen.

Met alleen een nieuwe testlocatie ben je er niet. Je moet ook extra personeel en laboratorium capaciteit regelen. Daarnaast wordt er binnen de hele organisatie opgeschaald.
Het bron- en contactonderzoek, de prof-en publiekslijn en ondersteunende diensten moeten allemaal opgeschaald worden en dat vraagt om heel veel extra personeel. Ook gaat de booster campagne binnenkort van start. Daar is de GGD behoorlijk druk mee.”

Confrontatie met crisis

Naast projectmanager COVID heb je ook nog piketfunctie als Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ). Kun je daar meer over vertellen?

“Als ACGZ maak ik onderdeel uit van een multidisciplinair team. Dit team komt in actie wanneer er een crisis uitbreekt. Met de rol van ACGZ ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Eens in de ongeveer zes weken draai ik een week lang piket. Dat betekent dat ik 24/7 mijn pieper op zak heb en klaar moet staan als er een crisis uitbreekt. Ook in deze functie vind ik de onverwachte confrontatie met een crisis heel leuk. De laatste keer dat ik een inzet had was afgelopen september, bij een zeer grote brand in Kampen. Door de grote omvang van de brand was er in een groot gebied behoorlijke rookontwikkeling en overlast. De hoofd informatie- crisiscommunicatie (HIN-C) heeft contact gelegd met zorginstellingen die in het gebied lagen waar de rook naar toe trok. Je zoekt altijd naar creatieve oplossingen die op dat moment nodig zijn.”

Doorontwikkelingen op Europees niveau

“Ik ben ook actief in het EU Civil Protection Mechanism. Bij grootschalige rampen zoals de orkaan Matthew in Haïti of de explosie in Libanon is een Europees coördinatieteam nodig die de inkomende hulp coördineert. Er wordt hulp in de breedst mogelijke zin aangeboden. Ik heb nu de opleiding afgerond om operationeel ingezet te kunnen worden en ik ben nu bezig om ook een rol als teamleider op me te kunnen nemen. In principe ben ik nu beschikbaar wanneer het privé en werk technisch haalbaar is. Op het moment dat er een grootschalige crisis voordoet, vindt er in Brussel een selectie plaats. En die selectie is vrij streng. Om die reden volg ik nu een cursus Spaans. Wanneer je de Spaanse taal spreekt ben je veel breder inzetbaar en dat vergroot de kans om door de strenge selectie te komen. Het lijkt mij fantastisch om ook op Europees niveau mijn teentje bij te kunnen dragen aan grootschalige crisis en rampen!”