Door naar de hoofd inhoud

Raadsleden maken kennis met veiligheidsregio

15 september 2022

Ruim zestig raadsleden deden op zaterdag 10 september vanuit de gemeenten in IJsselland mee met de regiotour. De regiotour maakt onderdeel uit van het inwerkprogramma voor de raadsleden.

Het doel van de regiotour was het op één dag kennismaken met de vier gemeenschappelijke regelingen (GR) in IJsselland: GGD, Regionaal Serviceteam Jeugd, Omgevingsdienst en de veiligheidsregio. Op deze manier maakten we een start in de samenwerking voor de komende raadsperiode. 

Beleven en bevragen

Na presentaties bij de andere GR’en in de regio was ons programma gericht op beleven en bevragen. De raadsleden werden ontvangen op de brandweerkazerne aan de Marsweg. Daar maakten zij kennis met de operationele kant van ons werk. Zo was er gelegenheid om zelf een brand te blussen, een CoPI aan het werk te zien en in gesprek te gaan over het programma Veilig Leven. Hier werd met enthousiasme en belangstelling gebruik van maakt. Vanuit de organisatie kijken we dan ook terug op een geslaagde dag. 

Henk Kin, raadslid in Staphorst: “Het bezoek bij de veiligheidsregio was een mooie afsluiting van deze dag. Met name leuk om even actief bezig te zijn en niet alleen naar een verhaal te moeten luisteren.”

Gemeenschappelijke regelingen

Wil je zelf ook nog eens terugkijken wat de gemeenschappelijke regelingen zijn en waar ze over gaan? Bekijk dan de introductievideo: