Door naar de hoofd inhoud
bestuurders staan voor ladderwagen en tekenen akkoord nieuwe organisatie

Start Veiligheidsregio IJsselland

Sinds de oprichting van onze organisatie (destijds Regio IJssel-Vecht) werkten we in de regio al langere tijd intensief samen aan de verbetering van brandweerzorg. Samenwerking maakt de brandweerorganisatie minder kwetsbaar en zo zorgen we er voor  om ook in de toekomst goede brandweerzorg te kunnen blijven bieden.  

Samenwerking werd in 2012 ook wettelijk verplicht. De gemeentelijke brandweer ging naar de regionale brandweer onder de vlag van een veiligheidsregio. Op 1 januari 2014 was het zo ver en was Veiligheidsregio IJsselland een feit.  

Een nieuwe start houdt meestal ook een afscheid in van ‘wat was’. Woensdag 18 december 2013 was zo’n moment. De burgemeesters van de IJssellandse gemeenten zetten in de kazerne van Kampen hun handtekening onder de overdrachtsdocumenten. Een mijlpaal die de overgang naar het regionale korps Brandweer IJsselland markeerde . 

Voor burgemeester Henk Jan Meijer eindigt in 2019 het voorzitterschap van Veiligheidsregio IJsselland. Hij blikt met trots terug op de afgelopen jaren.

“Zeven dagen per week, 24 uur per dag klaar staan. Voor inwoners van maar liefst elf gemeenten. Dat is wat Veiligheidsregio IJsselland voor ons doet. Niet alleen, maar juist samen met vele samenwerkingspartners als gemeenten en bedrijven. Samenwerken aan een gezond en veilig IJsselland. Als voorzitter heb ik mogen ervaren dat de veiligheidsregio de laatste jaren een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er is veel veranderd en er is vooruitgang geboekt. Resultaat: een professionele veiligheidspartner die zich ook landelijk goed heeft gepositioneerd. Ik waardeer de prettige manier van samenwerken en verwacht dat dit na mijn vertrek in september zeker wordt doorgezet. Er staat nu een robuuste organisatie, een organisatie waar we als inwoners op kunnen bouwen en vertrouwen.” 

December was ook de maand waarin het regionaliseringsproces werd afgesloten met de projectorganisatie. Alle zeilen werden bijgezet om op 1 januari 2014 aan de slag te gaan. Die missie slaagde. De zorgvuldige voorbereiding wierp zijn vruchten af. De start van de nieuwe organisatie verliep soepel. Opnieuw een mijlpaal die op 8 januari werd gevierd met een bijeenkomst voor bestuur en medewerkers in de kazerne van Zwolle.