Door naar de hoofd inhoud

Strategy workshops in IJsselland

14 juli 2022

Veiligheidsregio IJsselland was afgelopen week gastheer voor deelnemers aan twee Strategy workshops. In dit project werken wetenschappers, technologen en vertegenwoordigers van hulpverleningsdiensten samen aan het versterken van crisismanagement over de grenzen heen.

Het Europees project heeft acht stromen waarbinnen gewerkt wordt aan integratie van systemen, apparatuur of operationele procedures. Veiligheidsregio IJsselland participeert vooral in de stroom ‘Vroegtijdig alarmeren en snelle schadebeoordeling’. Bij vroegtijdig alarmeren ligt de focus op de ontwikkeling van richtlijnen voor effectieve social media berichten en symbolen tijdens een (natuur)ramp. Op basis van een natuurbrandscenario en voorbereide berichten haalden de Italiaanse workshopleiders voldoende feedback op voor de volgende stap in het proces: verfijnen en verbeteren van de richtlijnen om ze uiteindelijk te kunnen aanbieden voor pre-standaardisatie.

Met de feedback uit de workshops kan de volgende stap worden gezet: het verbeteren van de richtlijnen en de sensor met het uiteindelijk doel ze aan te bieden voor pre-standaardisatie. 

Michel Thijssen (manager Brandweerzorg) opende de tweede dag met een welkomstwoord namens het managementteam van IJsselland. In de workshop demonstreerden de Griekse workshopleiders een sensor in bijvoorbeeld een dijk (vitale infrastructuur) of een gebouw die data doorgeeft waarmee een snelle analyse van schade kan worden gemaakt. Hulpverleners hebben daardoor sneller in beeld welke delen veilig, minder veilig of helemaal niet veilig zijn en mensen in het gebied kunnen effectiever en sneller worden geïnformeerd en/of geïnstrueerd. Ook deze workshops werden ondersteund met scenario’s: natuurbrand en storm in combinatie met hoog water.

De opbrengst van alle Strategy oefeningen en workshops die in deze periode plaatsvinden, komen in 2023 samen in een grote, finale oefening in Italië.

Voor meer achtergrond: Strategy heeft een eigen website.