Door naar de hoofd inhoud

Testen medewerkers zorg en onderwijs

21 september 2020
banner alleen samen krijgen we corona onder controle

Minister Hugo de Jonge heeft besloten het testbeleid tijdelijk aan te passen. Vanaf maandag 21 september krijgen medewerkers in de zorg en het onderwijs prioriteit voor het testen op het coronavirus. Zorgpersoneel omdat ze onmisbaar zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Onderwijspersoneel vanwege de ontwikkeling van de kinderen.

Voor wie?

Prioriteit geldt alléén voor personeel dat:

  • Les geeft aan leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs.
  • Onmisbaar is voor de (directe) patiëntenzorg
  • Vanwege continuïteit van die zorg niet te vervangen is door een collega
  • tegen betaling zorg verleent op grond van: de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, intramurale onderdelen van de Jeugdwet, Wet forensische zorg, Wet Publieke Gezondheid of onder reikwijdte van de Wet BIG.

Ook laboratoriumpersoneel, zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden komen in aanmerking, als zij werken voor een zorgaanbieder in het kader van bovenstaande wetten. Zorgverleners die onbetaalde/informele zorg verlenen komen niet in aanmerking.

Het is belangrijk dat alleen de mensen die in aanmerking komen voor prioriteit, gebruik maken van de prioriteitsprocedure. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats. Bij het maken van de testafspraak aan de telefoon én in de teststraat.

Hoe kunnen medewerkers zich aanmelden?

De medewerker meldt zich bij de leidinggevende op het moment dat zij/hij corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft. De leidinggevende kijkt of de medewerker in aanmerking komt voor prioriteit of de medewerker controleert dat zelf op de website van de Rijksoverheid.
Als de medewerker in aanmerking komt voor testen met prioriteit, dan ontvangt hij of zij het speciale coronatest prioriteitsnummer 0800 – 8101 van de leidinggevende of via de website.

Testuitslag

De medewerker kan met zijn/haar DigiD de uitslag bekijken op www.coronatest.nl en bij een negatieve uitslag direct weer aan het werk gaan. Bij een positieve uitslag neemt de GGD zo snel mogelijk na de testafname contact op met de medewerker. Het bron- en contactonderzoek wordt gestart en de medewerker moet dan in isolatie.

Naleven van coronamaatregelen blijft essentieel

De verwachting is dat de coronamaatregelen voor een langere periode van kracht zullen zijn. Personeel met prioriteit kunnen testen draagt bij aan de noodzakelijke continuïteit van de zorg. Alleen samen krijgen we corona onder controle.