Door naar de hoofd inhoud

Tips & adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals

26 maart 2020
blauwe met gele puntjes staat voor het Coronavirus

Defensie biedt vanuit haar kennis tips en adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals.

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 is een unieke en ingrijpende periode. Op vele fronten, en het kan stress opleveren om verschillende redenen. Er kunnen zorgen en stress ontstaan door het werk, maar ook in de thuissituatie of beiden. Velen komen terecht in onbekende en onvoorspelbare situaties. Misschien moet je werk doen waar je niet (volledig) voor bent opgeleid of word je overvraagd door de situatie.