Door naar de hoofd inhoud

Twee nieuw online portals voor aanvraag PBM

21 april 2020
banner alleen samen krijgen we corona onder controle

De coördinatie en verspreiding van (grote volumes) persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verliep tot voor kort via regionale coördinatiepunten. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft nu een landelijke aanpak vastgesteld voor grote volumes PBM’s.

Portal voor ziekenhuizen en RAV

Deze week is gestart met het nieuwe landelijke verdeelsysteem PBM door het LCH. Zij verzorgen de coördinatie en distributie van (grote volumes) PBM aan zorginstellingen. Om de logistieke, administratieve en financiële stromen van de PBM-leveringen vanuit het LCH goed te laten verlopen, is besloten om de ziekenhuizen en RAV’s gebruik te laten maken van een nieuw aanvraagportaal (QRS). Via dit portaal is het voor hen mogelijk om dagelijks PBM aan te vragen. Op basis van landelijke beschikbaarheid en geschiktheid, worden deze PBM vanuit de centrale nationale opslag, direct de volgende dag geleverd aan de zorginstelling.

Portal voor zorginstellingen

Daarnaast kunnen alle andere zorgprofessionals (buiten het ziekenhuis) hun aanvraag indienen via een online portaal van Mediq. Mediq benadert sinds afgelopen vrijdag hiervoor de koepelorganisaties. Actiz is al geïnformeerd. Deze week volgen overige koepels: VGNLHV/Ineen (HAPs en huisartsen), KNMT, Geboortezorg/ KNOV, GGD en overige koepels (zoals Jeugdzorg NLGGZ, ZorgthuisRevalidatie NLFNT (trombosediensten) en laboratoria). Vraag  op tijd een account aan bij Mediq via Mijn MedBIS. Het duurt 48 uur voordat deze bevestigd is. Er kan maar 1 key-user zijn per organisatie, dus stem dit intern goed af. Meer vragen, bel het klantsupportteam (via 088-8889404) of kijk op https://www.mediq.nl/lch .

De geleverde aantallen worden achteraf aan de instelling gefactureerd door het ministerie van VWS. Dit gebeurt op basis van de landelijke prijsstelling, die te vinden is in het portaal. Het PBM aanvraagportaal is alleen tijdens deze crisisperiode actief. Zodra de situatie weer stabiel is en de leveringen via de normale kanalen plaatsvinden, sluit het portaal. Het regionale depot blijft 24/7 beschikbaar voor noodvoorzieningen (bel hiervoor 088 – 1197370).

Isala koopt kleinere volumes PBM gezamenlijk in voor regio

Het LCH coördineert en distribueert grote volumes PBM. Volumes die kleiner zijn (kleiner dan € 50.000,-), worden lokaal worden opgepakt. Isala heeft de rol op zich genomen om deze PBM gezamenlijk in te kopen voor zorginstellingen in de IJsselland. Zij werken hierbij samen met GHOR IJsselland.

Aanbieders mogen altijd, waar mogelijk, ook zelfstandig PBM inkopen. Zij zijn vrij om geschikte partijen door te zetten naar GHOR, die dit vervolgens afstemt met de inkopers van Isala.