Door naar de hoofd inhoud

Uitkomsten enquête CoPI oefening Isala

1 oktober 2021

Na afloop van de CoPI oefening op 16 en 17 september is aan de deelnemers gevraagd om een enquête in te vullen. Deze enquête is bedoeld om de kwaliteit van MOTO te verhogen.

De enquête is 21 keer ingevuld en de uitkomsten zijn inmiddels geanalyseerd en besproken in het MOTO overleg.De meest voorkomende aandachtspunten die terugkomen zijn:


• Vanwege de korte tijdsduur van de oefening is het wenselijk om voorafgaand aan de oefening alvast een laptop, beamer en elektriciteit aan te sluiten voor de informatiemanager.
• De samenwerking met externe partners wordt als leerzaam ervaren
• Naast waarneming op het team bestaat de behoefte om op functieniveau waar te nemen.
• Er zijn diverse suggesties gedaan voor scenario’s en externe partners om mee te oefenen.

Het MOTO-team gaat met de uitkomsten van deze enquête aan de slag en verwerken dit in het MOTO-programma van 2022. Op deze manier hopen wij natuurlijk aan te sluiten bij de behoeften van de crisisfunctionarissen.