Door naar de hoofd inhoud

Uitruk op Maat

3 februari 2021

Naar een liftopsluiting met vier personen of naar een woningbrand met zes personen. Op basis van het soort incident en de risico’s voor het personeel maakt een bevelvoeder die afweging: Uitruk op Maat.

TS6, zes mensen op één tankautospuit, blijft de standaard, maar Uitruk op Maat (UoM) geeft de post flexibiliteit om bijvoorbeeld naar kleinere incidenten compacter uit te kunnen rukken. Meerdere veiligheidsregio’s hebben inmiddels ervaring opgedaan met UoM.

Veiligheidsregio IJsselland gaat verder door een lokaal risicoprofiel te maken van de top vijf grootste risico’s uit het eigen verzorgingsgebied. Die naast input voor Uitruk op Maat ook te gebruik is voor het oefenprogramma of RI&E en bijdraagt aan het veiligheidsbewustzijn.

Meer flexibiliteit op de posten

Geoffrey Bos, Specialist operationele voorbereiding, vertelt: “De aanleiding voor Uitruk op Maat was dat we meer flexibiliteit wilden op de posten, zagen dat sommige inzetten echt met minder mensen konden en de bezetting op posten soms lastig te organiseren was. Een post beslist zelf om mee te doen met UoM door zich via hun teamleider aan te melden. We trainen de ploegen om op te treden binnen de kaders waarbinnen uitrukken op maat georganiseerd toegestaan is. Vervolgens is de bevelvoerder aan zet om een inschatting te maken. De basis ligt bij veilig werken. Een mooi voorbeeld van de flexibiliteit die UoM biedt is Hasselt. Zij beschikken over een tankwagen, maar zouden voorheen bij een inzet daarvoor wanneer er maar zes personen beschikbaar waren bijstand moeten vragen van een andere post met een tankwagen. Er zaten immers zes mensen in de tankautospuit waardoor de tankwagen moest blijven staan. Wanneer een post over een tankwagen, redvoertuig en/of hulpverleningsvoertuig beschikt hebben zij de mogelijkheid om met zes personen verdeelt over twee voertuigen uit te kunnen rukken.”

Met elkaar in verbinding

“In mijn thesis ‘participatie bij het regionaal risicoprofiel’ kwam het al naar voren: betrek collega’s en inwoners bij een onderwerp om meer kennis te krijgen over een gebied. Dat vertelt Johan Kloppenburg, Specialist Risico & Veiligheid. “Dat bleek bij Uitruk op Maat ook zo te zijn. Als een post mee wil doen, bereiden we een sessie voor. De grote risico’s instorting, explosie en gevaarlijke stoffen halen we uit landelijke cases. Daarna nemen we ploegleden mee in het melden van ongevallen en het leren van ervaringen. Vervolgens hebben we een intensief risicogesprek over de risico’s, die de mensen zelf zien, voor hun eigen veiligheid, hoe ga je daarmee om en wat zijn je taken als je bij een incident aankomt. Met dit project brengen we alle teams rondom de posten, zoals de ploegleider, teamleider, adviseur risicobeheersing en adviseur vakbekwaamheid, weer met elkaar om tafel brengen en werken zo ook aan de verbinding. Erg waardevol voor alle partijen!”

Het eindproduct van deze integrale benadering is een overzicht van grootste risico’s voor eigen veiligheid in het eigen verzorgingsgebied.

Lokaal risicoprofiel

Als afsluiting van het programma Uitruk op Maat krijgt elke ploegleider een visuele weergave van het lokale risicoprofiel uitgereikt. De grootste risico’s zijn daarin door een tekenaar exact nagetekend, wat zorgt voor veel lokale herkenning. Een risicoprofiel van, door én voor de post!

Het Lokaal Risicoprofiel van Zwartsluis

Één beeld zegt zoveel meer!

“Ik ben voorstander van een visuele weergave die meteen aanspreekt zegt Willemijn ten Hoopen: . “In de praktijk merk ik vaak dat collega’s het prettig vinden om in één beeld een samenvatting te zien. Daarom heb ik voorgesteld om het Lokaal Risicoprofiel van de posten in een tekening op poster formaat samen te vatten. Collega Jan van der Poel kwam daarnaast met het ludieke idee om de lokale risico’s op een onderzetter af te drukken. Uiteraard is het ook van belang dat de resultaten goed gekaderd en toegelicht worden”.

Na afloop van het programma Uitruk op Maat ontvangen de posten de poster en de onderzetters zodat de lokale risico’s uit hun verzorgingsgebied een plek kunnen krijgen in de eigen kazerne.  

Bewustzijn en keuzes maken

“We wilden meer flexibiliteit in de bezetting van de voertuigen, vertelt Jan van der Poel, ploegleider post Hasselt. “Als één van de eerste posten is, op eigen verzoek, uitvoering geven aan nieuw beleid. Het heeft ons verschillende inzichten gebracht. Als manschap en bevelvoerder moet je bewust zijn en keuzes maken. Het is belangrijk je beperkingen en mogelijkheden te leren kennen met TS4 of TS4+2. Tijdig opschalen. Maar ook weer je eigen verzorgingsgebied kritisch bekijken op risico’s. We zijn gestart met een digitale bijeenkomst via Teams. Daarin hebben we in kleine groepjes nagedacht over ons verzorgingsgebied, de risico’s en eventuele beperkingen. In een vervolgbijeenkomst zijn we in kleine groepjes gaan praten in scenario’s: wat doen we dan wel of juist niet? Met elkaar hebben we de discussie gevoerd, om die grenzen scherp te krijgen. Hierdoor hebben we het bewustzijn gecreëerd waar de risico’s liggen en hoe we dan toch de eigen veiligheid voorop stellen. Vervolgens hebben we in de praktijk geoefend met TS4 en TS4+2 in Hasselt. Dat gaf een goede ervaring van de beperkingen. Ten slotte hebben we scenario’s in een ‘warme’ situatie geoefend. Mijn advies: Durf er voor open te staan als post. Zie het niet als een bedreiging maar als een kans. Het maakt je als post flexibeler en het geeft je ook weer nieuwe ervaringen en inzichten. De wereld verandert en wij veranderen mee.”

Aan dit project werken vanuit Veiligheidsregio IJsselland ook mee:

  • Sybren van Maurik – adviseur risicobeheersing
  • Gine Oude Egberink – adviseur vakbekwaamheid
  • Erik Wibbelink – teamleider brandweerzorg
  • Jeroen Seegers – medewerker arbo

Houd onze socials in de gaten. Hierin houden we je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom Uitruk op Maat.