Door naar de hoofd inhoud

Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente oefenen samen

12 december 2019
disciplines aan het werk in brandweerkazernes

Bij een aanrijding tussen een tankwagen en een tractor komen gevaarlijke stoffen vrij. Het ongeluk heeft grote gevolgen, want veel mensen in IJsselland en Twente zijn in gevaar. Dit is het scenario van de grote oefening waarbij Veiligheidsregio IJsselland en Veiligheidsregio Twente samen werken aan veiligheid.

Elke veiligheidsregio oefent regelmatig de crisisstructuur. Het is namelijk belangrijk dat iedereen weet wat hij of zij moet doen in het geval van een incident, ramp of crisis. Een crisisoefening waarbij twee veiligheidsregio’s op deze manier samen oefenen, gebeurt niet heel vaak.

Samen werken aan veiligheid

IJsselland en Twente werken allebei volgens een andere crisisstructuur. Het doel van deze oefening is om te kijken hoe de samenwerking tussen beide regio’s verloopt in een hectische crisissituatie. Daarnaast is ook de samenwerking tussen de hulpdiensten en de gemeenten een belangrijk onderdeel van de oefening.

Het was een leerzame oefening. Vandaag bleek ook weer dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen het incident en de crisis daaromheen. Dit is van belang om de bestuurlijke dilemma’s in een bredere context te zien.

Jan Willem Wiggers, waarnemend burgemeester gemeente Hardenberg,

Voorbereiding

Cees Jan Bloemendaal blikt terug: “We zijn vlak voor de zomervakantie begonnen. Dit betekent dat we ongeveer vier maanden lang bezig zijn geweest met de voorbereidingen. We moesten een scenario bedenken dat zowel realistisch is als groot en complex genoeg dat het zowel in onze regio als in Twente tot GRIP 3 (opschalingsniveau met bestuurlijke dilemma’s bij rampen en crises) zou leiden.”

Samenwerken bij noodsituaties

Veiligheid is de basis voor een stabiele samenleving. Wanneer die wordt verstoord door een ramp, crisis of andere noodsituatie moeten mensen snel op hulp kunnen rekenen. In zo’n situatie is de veiligheidsregio aan zet. Zij laat een groot aantal (hulp)diensten functioneren als één organisatie met als doel de crisis snel en effectief te bestrijden.

Meer informatie over onze crisisorganisatie en de opschalingsniveaus van rampen en crises lees je hier.