Door naar de hoofd inhoud

Verbeteren van brandveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis

15 januari 2020
brandweerman geeft vrouw hand

Het aantal dodelijke slachtoffers door brand onder 65-plussers die zelfstandig wonen is de afgelopen tien jaar flink gestegen. IJsselheem Wijkverpleging en Veiligheidsregio IJsselland slaan de handen ineen om andere organisaties te stimuleren brandveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis te verbeteren.

“Een medewerker van de wijkverpleging komt namelijk bij ouderen thuis en kan op zo’n moment brandonveilige situaties signaleren en de cliënt direct wijzen op risico’s. Ook medewerkers van andere organisaties komen regelmatig op bezoek bij ouderen en kunnen de brandonveilige situaties bij hun cliënten signaleren”, vertelt Betty Ouwendijk, beleidsadviseur bij IJsselheem.

Onderzoek implementatie brandpreventie in een wijkzorgteam 

Tijdens de bijeenkomst ‘Brandveiligheid samen onze zorg’ op donderdag 9 januari presenteerden twee hbo-studenten Verpleegkunde hoe brandpreventie het beste geïmplementeerd kan worden binnen een team van IJsselheem Wijkverpleging in Zwartsluis. Zo is bijvoorbeeld een van de aanbevelingen om voorlichting over brandveiligheid aan te passen aan de behoefte van teamleden. Ook bevelen zij aan dat de verzorgende het thema brandveiligheid bespreekt tijdens een tussentijds evaluatiegesprek (een gesprek waar de zorg wordt geëvalueerd).

De studenten gaven een vervolg aan een onderzoek van drie andere hbo-studenten. Zij keken hebben welke ondersteuning nodig is in de vorm van een checklist brandveiligheid en een hulpkaart bij het geven van brandpreventie. Zij hebben dit in 2018 getest tijdens de huisbezoeken bij kwetsbare ouderen.

Inzet van het netwerk van organisaties  

Bij de bijeenkomst op 9 januari waren, naast vertegenwoordigers van Veiligheidsregio IJsselland en IJsselheem Wijkverpleging, enkele medewerkers vanuit thuiszorg- en mantelzorgorganisaties en gemeente Zwartwaterland aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is onder andere besproken welke organisaties regelmatig bij kwetsbare ouderen thuis komen en wat hun rol is bij brandonveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van rookmelders als mensen hiervoor zelf geen financiële middelen hebben.

Organisaties stimuleren en inspireren

IJsselheem Wijkverpleging wil de resultaten van het onderzoek toepassen in meerdere teams van de eigen organisatie. Zij hebben hiervoor eind februari een training brandveiligheid gepland. IJsselheem wil met de opgedane kennis en ervaring andere organisaties adviseren hoe zij dezelfde werkwijze kunnen toepassen. Zij trekt hierin samen op met Veiligheidsregio IJsselland. Tijdens de bijeenkomst bleek al belangstelling te zijn bij een thuiszorg- en een mantelzorgorganisatie om ook op eenzelfde wijze in gesprek te gaan met kwetsbare ouderen. Veiligheidsregio IJsselland faciliteert dit graag door het geven van trainingen brandveiligheid aan medewerkers.  

Werkt jouw organisatie met kwetsbare doelgroepen en wil je weten wat Veiligheidsregio IJsselland voor jullie kan betekenen? Bekijk dan de online folder ‘Veilig leven: iedereen aan zet’.