Vragen en antwoorden over het coronavirus

Vragen en antwoorden over de maatregelen leest u op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw gemeente.

Actuele informatie over de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen leest u op de website van de rijksoverheid.

Veiligheidsregio IJsselland bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Deze pagina is geactualiseerd op 1 december 2020. 

Direct naar het juiste onderwerp

Vanaf 1 december 2020, is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 van kracht. Deze wet geldt voorlopig voor drie maanden en hiermee vervalt de noodverordening. 

Algemeen

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt:

Werk thuis tenzij het echt niet anders kan

 • Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
 • Mijd de spits.
 • Een instelling of bedrijf kan 14 dagen gesloten worden wanneer de GGD heeft geconstateerd bij bron- en contactonderzoek dat de besmetting hier heeft plaatsgevonden.

Hygiëne

 • Was vaak uw handen.
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

1,5 meter

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten
 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

Mondkapjes

 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in publieke binnenruimten en in het (openbaar) vervoer.
 • Draag in het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) een mondkapje buiten de les.

Kijk voor alle informatie over (het gebruik van) mondkapjes op de website van de Rijksoverheid.

Vermijd drukte
In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

Ik heb klachten? Kan de GGD mij testen?
Heeft u klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Je kunt dan terecht op een van de testlocaties in onze regio.

In welke situaties is de 1,5 meter afstandsnorm niet van toepassing?
Voor een aantal groepen, zoals personen die samen één huishouden vormen en kinderen tot 13 jaar, is de 1,5 meter afstandsnorm niet of van toepassing. Op deze pagina leest u welke groepen nog meer uitgezonderd zijn.

Waar vind ik de actuele regelgeving COVID-19?
De huidige regelgeving leest u hier.  

Waar vind ik protocollen van brancheorganisaties?
De website www.mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen, wordt constant aangevuld en biedt zo een overzicht van de beschikbare protocollen. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche zelf.
NB: Protocollen van pretparken, dierenparken en natuurparken hoeven met ingang van 1 juli niet meer door de veiligheidsregio te worden goedgekeurd.

Testen en thuisblijven bij klachten

Wanneer blijf ik thuis?
Blijf thuis wanneer u corona-gerelateerde klachten heeft en laat u zich testen.
Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.

Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die positief testen op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder verspreiden.

Ik heb geen klachten die kunnen wijzen op corona. Kan ik me dan toch laten testen?
Bent u in contact geweest met iemand die positief is getest, dan kunt u zich met ingang van 1 december laten testen op corona. Ook al heeft u geen klachten. Het doel is dat u bij een negatieve uitslag eerder uit quarantaine kunt. Mensen die een deze test kunnen krijgen, komen voort uit het bron- en contactonderzoek door de GGD of zij krijgen een melding in de CoronaMelder-app. Op de website van GGD IJsselland leest u hoe het werkt.

Worden kleine kinderen ook getest?
Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden. Zie voor meer informatie over het testen www.rijksoverheid.nl/coronatest. De regels over quarantaine staan hier: www.rijksoverheid.nl/quarantaine. Hier is ook een brochure te vinden die mensen hulp en ondersteuning biedt bij quarantaine.

Hoe lang moet ik thuisblijven?
Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten en andere nauwe contacten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

Wat is de procedure na de uitslag van de test?

  • Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. U hoort van de GGD wat u en de mensen om u heen moeten doen. Meer informatie over de leefregels thuis en wat u moet doen als u corona heeft vindt u op de website van het RIVM.
  • De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. De GGD benadert mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon en geeft daarbij gedragsinstructies, waaronder de instructie in thuisquarantaine te gaan wanneer het een nauw contact betreft.
  • Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten. U kunt zelf ook weer naar buiten en aan het werk, tenzij u daar te ziek voor bent. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

Wanneer blijf je thuis ondanks een negatieve testuitslag?
Blijf na een negatieve testuitslag toch thuis als:

 • u een huisgenoot of nauw contact bent van positief getest persoon, maak dan 10 dagen quarantaine af gerekend vanaf de datum van het laatste risicomoment;
 • u teruggekeerd bent uit een (oranje of rood) risicogebied met veel corona, maak dan de 10 dagen quarantaine af gerekend vanaf de datum van terugkeer.
 • u een melding heeft gekregen uit de Coronamelder-app, maak dan de 10 dagen quarantaine af;
 • u een huisgenoot heeft met corona klachten én koorts of benauwdheid (tenzij de coronatest van die persoon negatief is).
 • Bent u ernstig ziek, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts of huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie 112.

Gezondheid 

Wat kan ik zelf doen om een goede weerstand te krijgen?
Gezond leven houdt de weerstand op peil. Een goede weerstand helpt te beschermen tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het nieuwe coronavirus. Mensen met een goede weerstand worden minder vaak ziek. En als zij toch ziek worden, herstellen ze meestal sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kleine aanpassingen maken al verschil. Hoe houdt u uzelf gezond?

 • Probeer ten minste een half uur per dag te bewegen.
 • Eet gezond en gevarieerd met veel fruit en groente. Drink voldoende water.
 • Drink maximaal één glas alcohol per dag (en natuurlijk NIX<18).
 • Zet nu de stap en stop met roken. Kijk op ikstopnu.nl voor hulp en advies.

Meer adviezen via het RIVM loket leefstijl en COVID-19:

https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)

Wanneer behoor je tot een risicogroep?
Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden.

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op.
 • Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen.

Wat zijn de afspraken in verpleeghuizen?
Bewoners van verpleeghuizen en kleine zorginstellingen mogen onder voorwaarden bezoekers ontvangen. Elke verpleeghuis maakt een plan waarin staat hoe het huis omgaat met bezoek, sociaal contact en een eventuele uitbraak in het verpleeghuis. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

Wat zijn de adviezen voor (jonge) kinderen?

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
 • Jongeren van 13 tot 18 (dus tot en met 17) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

Andere vragen?

Heeft u een vraag over de coronamaatregelen en staat het antwoord niet op deze site? Kijk op de website van Rijksoverheid  of neem contact op met uw gemeente.  

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00