Vragen en antwoorden over het coronavirus

Op woensdag 15 juli is de nieuwe noodverordening COVID-19 van Veiligheidsregio IJsselland in werking getreden. Vragen en antwoorden over de maatregelen leest u op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw gemeente.

Veiligheidsregio IJsselland bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

 

Pagina bijgewerkt op 29 juli 2020

Algemeen

Vanaf 1 juli is het motto van de corona-aanpak: afstand houden, geeft ruimte aan elkaar. We krijgen meer ruimte met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De basisregels blijven van kracht:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Ik heb klachten? Kan de GGD mij testen?
Heb je klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus, zodat je weet waar je aan toe bent. Je kunt je al voor een test aanmelden als je milde klachten hebt. Bel voor een afspraak  het landelijke nummer 0800 -1202. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Je kunt dan terecht op een van de vier testlocaties in onze regio.

In welke situaties is de 1,5 meter afstandsnorm niet van toepassing?
Voor een aantal groepen, zoals personen die samen een huishouding vormen en kinderen tot 13 jaar, was de 1,5 meter afstandsnorm niet of niet meer van toepassing. Vanaf 1 juli komen daar meer groepen bij. Op deze pagina leest u om welke groepen het gaat en vindt u meer informatie over ‘afstand houden’.

Waar vind ik informatie over het coronavirus en het dagelijks leven?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen, van bruiloften en pretparken tot mondkapjes, religieuze bijeenkomsten en uitvaarten.

Waar vind ik de actuele noodverordening COVID-19  van Veiligheidsregio IJsselland?
De nieuwe noodverordening leest u hier. Hij is in werking getreden op 1 juli 2020.

Welke gebieden in de regio zijn nog gesloten voor het publiek?
Sinds vrijdag 29 mei 18.00 uur is er een aanwijzingsbesluit van kracht voor de landtong bij Seveningen (gemeente Kampen) en het terrein rondom de bunker aan de IJssel. Het gebied blijft voorlopig nog gesloten voor het publiek.

Waar vind ik protocollen van brancheorganisaties?
De website www.mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen, wordt constant aangevuld en biedt zo een overzicht van de beschikbare protocollen. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche zelf.
NB: Protocollen van pretparken, dierenparken en natuurparken hoeven met ingang van 1 juli niet meer door de veiligheidsregio te worden goedgekeurd.

Verkeer en vervoer

Mag ik met mensen uit verschillende huishoudens meenemen in de auto?
Ja, dat mag. Wel is het advies aan personen van 13 jaar en ouder om uit voorzorg een niet-medisch mondkapje te dragen.

Mag ik met drie of meer mensen in een auto zitten?
Ja, dat mag. De inzittenden mogen uit verschillende huishoudens afkomstig zijn. De rit is gericht op noodzakelijk (dus niet recreatief) vervoer van de ene naar de andere locatie. Het advies is een niet-medisch mondkapje te dragen tijdens de rit

Ik heb een rondvaartboot. Moeten mijn passagiers 1,5 meter afstand houden?
Ja, dat klopt. Een tocht met een rondvaartboot of andere pleziervaartuig (bv. een sloep of tender) valt onder recreatief vervoer. Voor deze categorie blijft de 1,5 meter afstandsnorm van kracht. Passagiers zijn niet verplicht een mondkapje te dragen. Verder gelden voor rondvaartboten dezelfde regels als voor eet- en drinkgelegenheden.

Ik kan vanwege een medisch probleem geen mondkapje verdragen. Mag ik dan wel met het openbaar vervoer reizen?
In het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer is voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondneuskapje verplicht, met uitzondering van personen die dit wegens een medische oorzaak niet kunnen. In alle andere situaties riskeren reizigers een boete.

Ik heb een andere vraag over verkeer en vervoer. Waar vind ik informatie?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over reizen met het openbaar vervoer.

Bedrijven

Ik wil weer met werknemers samenkomen in mijn bedrijf om alles op te starten. Mag dat?
Ja, dat mag. Er geldt een maximum van honderd personen per zelfstandige ruimte, als dat noodzakelijk is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden. De mensen moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. Verder blijft de algemene regel: werk thuis als dat kan. Vermijd het OV: ga op de fiets, lopend of met de auto als dat mogelijk is.

Ik heb een coffeeshop. Mag ik weer open?
Vanaf 1 juli mogen coffeeshops weer volledig open en gelden dezelfde regels als voor eet- en drinkgelegenheden.

Sport en vrijetijdsbesteding

Wanneer mag tijdens het sporten wel de 1,5 meter losgelaten worden?
Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand worden losgelaten. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als judo, maar ook voor voetbal of hockey. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine.

Wie maakt de aanvullende protocollen en handreikingen voor binnensport en sportkantines?
Vereniging Sport en Gemeenten werkt samen met NOC*NSF en sportbonden aan protocollen voor binnensport en sportkantines en -terrassen. Voor de meer technische vragen over bijvoorbeeld het reinigen van sportvloeren, toestellen, ventilatie en klimaatbeheersing in sportzalen werkt Vereniging Sport en Gemeenten samen met meerdere bedrijfspartners aan een specifieke handreiking voor exploitanten en beheerders. De verschillende protocollen worden afgestemd met het ministerie van VWS en zo nodig voor advies aangeboden aan RIVM en/of het OMT.

Waaronder vallen locaties zoals trampolineparken, lasergames, escaperooms en indoor speeltuinen en klimbanen?
Deze inrichtingen vallen onder de regels van binnenactiviteiten.

Mag ik bowlen in een bowlingcentrum met horeca?
Ja, dat mag als de regels voor binnenactiviteiten in acht worden genomen.

Mag ik biljarten, darten, tafeltennissen, denksporten in een buurthuis of horecagelegenheid?
Bij horecasporten gelden in veel gevallen zowel de horecaprotocollen als de sportprotocollen. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen (met uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca). Deze richtlijn is van toepassing op:

 1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart of gebiljart wordt)
  2.          Horecasporten in sportkantines (bv. een voetbalkantine waar ook gedart of gebiljart wordt)
  3.          Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)

De hoofdactiviteit van de accommodatie moet bepaald worden. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het binnensportprotocol.

Ongeacht de hoofdactiviteit van de accommodatie moeten de deelnemers tijdens de sportbeoefening 1,5 meter afstand houden.

Als het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de persoon een zitplaats hebben en mag hij/zij alleen staan tijdens de sportuitoefening. De 1,5 meter afstandsnorm wordt (bij wedstrijden) zoveel mogelijk in acht genomen.

Als het binnensportprotocol leidend is (situatie 3) moet er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden en geldt er een maximum van honderd personen.

Bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca of binnensportprotocol leidend is.

Mag ik weer yogalessen gaan geven?
Ja, dat mag. Yoga werd landelijk aangemerkt als binnensport en is als zodanig vanaf 1 juli weer mogelijk.

Mogen we weer gebruik maken van onze sportkantine?
Ja, dat mag weer vanaf 1 juli op voorwaarde dat de 1,5 meter afstandsnorm en de basisregels voorgezondheid en veiligheid in acht worden genomen.

Mag is weer een voetbalwedstrijd bijwonen in een stadion?
Ja, dat mag. Evenementen, waaronder wedstrijden in het betaald voetbal, zijn toegestaan wanneer gewerkt wordt met reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen. Er geldt geen maximale groepsgrootte. Van belang is dat de 1,5 afstandsnorm gehandhaafd wordt. Schreeuwen en spreekkoren zijn niet toegestaan.

Mag ik met een groep een barbecue organiseren bij mij in de tuin?
Ja, dat mag. Sinds 1 juni mogen groepen buiten bij elkaar komen als iedereen zich houdt aan de basisregels voor gezondheid en veiligheid (o.a. 1,5 meter afstand houden m.u.v. personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 18 jaar, thuisblijven bij gezondheidsklachten).

Mogen discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden open?
Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten tot 1 september. Rond die tijd wordt besloten of en wanneer ze weer open mogen.

Waar vind ik meer informatie over sport/sportevenementen en het coronavirus?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.

Zingen en Musiceren

Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten
Voor kerken en moskeeën gelden de basisregels voor activiteiten binnen. Hard meezingen in groepsverband is niet toegestaan. Voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging is het onder voorwaarden wel toegestaan (zie ook onderstaande vraag).

Mogen we weer binnen zingen en optreden met ons zangkoor?
Zangkoren en (amateur)zangers in groepen mogen hun activiteiten weer oppakken als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen. Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is onder dezelfde voorwaarden toegestaan. Mensen uit risicogroepen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn.

De richtlijnen van het RIVM zijn:
Naast bovenstaande algemene uitgangspunten voor binnen en buiten gelden voor koren, zangensembles en zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof de volgende extra aandachtspunten:

 • Een gezondheidscheck is vereist.
 • Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij een  besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
 • Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die aanwezig was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van (koor)leden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst  onder (koor)leden.
 • Tussen elk (koor)lid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.   
 • Uit voorzorg worden voor koren, zangensembles en zingen als onderdeel van de geloofsbelijdenis extra maatregelen voor de  ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht.  (Dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden  professioneel advies in te winnen . Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten. 

Meer informatie vindt u in het advies van het RIVM.

Mag ik weer oefenen met mijn blaasensemble/doedelzakorkest?
Ja, dat mag weer. Dit geldt voor zowel repetities als uitvoeringen. Voorwaarde is dat de protocollen zijn aangepast aan de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen en dat er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn in een ruimte.

Recreatie en toerisme

Ik wil toch nog graag op vakantie dit jaar. Waar moet ik rekening mee houden?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl leest u waar u rekening mee moet houden wanneer u op vakantie gaat in eigen land of in het buitenland.

Zijn alle voorzieningen op de campings, in recreatieparken en in hotels beschikbaar?
Ja, binnen de algemene maatregelen (bv. 1,5 meter afstandsnorm) die de ondernemers hebben doorgevoerd op het gebied van gezondheid en veiligheid, zijn alle voorzieningen beschikbaar voor de gasten.

Wat zijn de regels voor wellnesscentra en spa’s?
Wellnesscentra en spa’s mogen open met aanvullende RIVM voorwaarden, zoals:

 • reservering en een gezondheidscheck.
 • tijdsduur van het bezoek.
 • klassieke (Finse) sauna’s: zo mogelijk uit voorzorg de ventilatie verhogen en luchtrecirculatie zoveel mogelijk vermijden.
 • luchtvochtigheid niet verhogen door opgieten met water.

Mag ik gaan varen/zeilen met mijn eigen schip?

Ja, dat mag. Wel moet iedereen aan boord altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden met uitzondering van personen die samen een huishouden vormen en kinderen/jongeren tot en met 17 jaar onderling.  
NB: Voor sommige activiteiten geldt dat zij onder verschillende artikelen van de noodverordening van 15 juli 2020 vallen. Te denken valt aan de bruine vloot. Voor zover daar de zeilsport beoefend wordt, is het niet verplicht 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bevinden de aanwezigen zich echter in het eet- of slaapgedeelte dan moet wel afstand worden gehouden. Wordt een vaartuig uit de bruine vloot ingezet als veerdienst dan gelden de regels voor personenvervoer per boot.

Mag een charterschip weer dagtochten houden of besloten feestjes geven?

Ja, dat mag. Het is recreatief vervoer, daarom moet de 1,5 meter afstandsnorm gewaarborgd kunnen worden. Mondkapjes zijn niet verplicht. Voor een charterschip gelden dezelfde regels als voor eet- en drinkgelegenheden.

Mogen er kindervakanties en zomerkampen worden georganiseerd?
Ja, dit is toegestaan voor kinderen en met 17 jaar. Het betreft kindervakanties, dagactiviteitenkampen of zomerkampen georganiseerd door onder  gemeenten, scoutingverenigingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en (culturele of religieuze) jeugdverenigingen. Een groep aanbieders van kindervakanties en zomerkampen hebben een protocol opgesteld. Het RIVM heeft aangegeven dat het protocol voldoet aan alle gestelde coronamaatregelen.

Wat moet ik doen als mensen zich niet aan voorschriften houden?
Als u constateert dat uw gasten zich niet aan de voorschriften houden dan spreekt u hen in eerste instantie zelf aan. Heeft dit onvoldoende of geen effect, bel dan de politie via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of de toezichthouders van uw gemeente.

Wat moet ik doen als ik tijdens mijn vakantie ziek word?
De regel is: Als u ziek wordt, blijft u thuis. Dat geldt op vakantie ook. Bij koorts en/of verkoudheidsklachten blijft u binnen op uw vakantieadres. Zijn er meer reisgenoten/gezinsleden? Dan moeten zij ook binnen blijven. U kunt er ook voor kiezen de vakantie af te breken en - als dat mogelijk is - met eigen vervoer naar huis te gaan en daar binnen te blijven.

Ben ik er als recreatieondernemer verantwoordelijk voor dat mijn gasten zich aan de voorschriften houden?
Alleen samen krijgen we corona onder controle, dus ja, u moet erop toezien dat uw gasten zich houden aan de voorschriften. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat u te weinig personeel heeft, overweeg dan minder gasten toe te laten op het terrein. Eigenaren en beheerders moeten (vaste) gasten zichtbaar op de hoogte brengen van de regels die gelden voor hun verblijf. Worden ze niet nageleefd, dan moet u hen verzoeken te vertrekken.

Hoe breng ik mijn gasten zichtbaar op de hoogte van de geldende maatregelen?
Er zijn veel communicatiemiddelen beschikbaar om de maatregelen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld posters en banners. U kunt ze downloaden op www.rijksoverheid.nl.

Wat gebeurt er als mijn bezoekers of mijn personeel zich niet aan de regels houden?
Wij verwachten van u dat u uw gasten en uw personeel daarop aanspreekt en hen wegstuurt als er geen verbetering optreedt. Ervaart u problemen bij het aanspreken van uw gasten, bel dan de politie via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of neem contact op met de toezichthouders van uw gemeente.

Horeca

Hoeveel mensen mag ik ontvangen in mijn horecagelegenheid?
Wanneer de 1,5 meter afstandsnorm genomen wordt, de gasten reserveren en een vaste zitplaats krijgen aangeboden én vooraf de gezondheidscheck plaatsvindt, geldt er geen maximum meer aan het aantal personen.

Hoeveel mensen mogen er tegelijk op het buitenterras bij mijn horecagelegenheid?
Hiervoor geldt geen maximum.

Geldt de 1,5 meter afstandsnorm nog op het terras?
Ja, tenzij personen uit hetzelfde huishouden of jongeren tot 18 jaar aan een tafel zitten of wanneer er een kuchscherm is geplaatst tussen twee afzonderlijke tafeltjes.

Op welke manier is het mogelijk voor een horecaondernemer om te controleren of personen één huishouden vormen?
Dit is een verantwoordelijkheid van de gasten zelf. De horecaondernemer handhaaft het deurbeleid en ziet toe op de naleving van de regels. De horecaondernemer kan de toegang tot het terras of het horecabedrijf ontzeggen als het vermoeden bestaat dat gasten samenkomen die geen deel uitmaken van één huishouden. 

Wie is er strafbaar bij overtreding van de noodverordening op het terras of in de horecazaak?
De gasten en de horecaondernemer, afhankelijk van de situatie. De gasten omdat zij de afstandseis van 1,5 meter overtreden. De horecaondernemer als hij heeft nagelaten om voldoende maatregelen te nemen of om op te treden tegen overtredingen.  Bij ernstige overtredingen kan de voorzitter van de veiligheidsregio besluiten om tot sluiting van het horecabedrijf of terras over te gaan. Ook kan een gemeente besluiten om verleende vergunningen of ontheffingen in te trekken.

Wanneer kan iemand van het terras worden verwijderd?
Als deze persoon na herhaaldelijk verzoek weigert de (huis)regels op te volgen.

Mag een persoon die van het terras is verwijderd naar een andere horecazaak?
Ja, tenzij er onderlinge afspraken zijn gemaakt tussen horecaondernemers over collectieve ontzeggingen.

Moeten horecagelegenheden gegevens van reserveringen bewaren en zo ja, voor hoe lang?
Reserveren heeft als doel drukte en/of rijen te voorkomen. Het is niet zo dat deze gegevens genoteerd en bewaard moeten worden voor een eventueel  bron- en contactonderzoek door de GGD. Er zijn geen afspraken over het bewaren van deze gegevens.

Waar lees ik meer over de versoepelde regels voor de horeca?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl leest u alle regels en voorschriften voor de horeca.

Evenementen en samenkomsten

COVID-19 navigator

Met hoeveel mensen mag ik een evenement of samenkomst houden in de voor publiek opengesteld gebouw of een besloten plaats?
Er is geen maximum, maar als er meer dan 100 personen samenkomen in een gebouw, voertuig of vaartuig, dan bent u verplicht te werken met reserveringen, zitplaatsen en een gezondheidscheck. Verder moet de 1,5 meter afstand gehandhaafd kunnen worden, u moet hygiënemaatregelen treffen en zorgen voor gescheiden bezoekersstromen. Dit geldt niet wanneer de samenkomst plaatsvindt in een woning.

Met hoeveel mensen mag ik een evenement of samenkomst houden in de openlucht?
Er is geen maximum, maar als er meer dan 250 personen samenkomen dan bent u verplicht te werken met reserveringen, zitplaatsen en een gezondheidscheck. Dit geldt niet wanneer de samenkomst plaatsvindt op het erf bij een woning.

Gelden de regels voor evenementen/samenkomsten ook voor locaties waar veel mensen komen?
De regels voor evenementen/samenkomsten zijn niet van toepassing wanneer er sprake is van doorstroom van bezoekers. Te denken valt aan detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare activiteiten.  Ook gelden ze niet voor samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte.

Mogen kermissen weer open?
Ja, kermissen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan. Als er sprake is van een continue doorstroming van bezoekers, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen. Wel moeten bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar houden. De organisator is hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer is er sprake van een binnenlocatie?
Een gebouw of bouwsel met een besloten ruimte is een binnenlocatie. Dit kan bijvoorbeeld ook een tent of container zijn. Een tent met drie geheel open zijden wordt gezien als een overkapping en is daarmee een buitenlocatie.

Wat wordt verstaan onder verificatie van de gezondheid?
Hieronder verstaan wij het vragen naar ziekteverschijnselen van COVID-19. Dit zijn de bekende verschijnselen als koorts, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen e.d. Als blijkt dat iemand één van deze klachten heeft dan mag diegene niet worden toegelaten tot de activiteit.

Wat wordt er verstaan onder doorstroming?
Uit de plannen van de organisator of de indeling van het terrein of gebouw moet helder zijn dat doorstroming plaats zal vinden. Dit moet ook feitelijk kunnen en daadwerkelijk gebeuren. Denk hierbij aan winkels, musea en dierentuinen. Doorstroming betekent dat bezoekers bij een evenement niet stil staan of zitten. Zij zijn tijdens het evenement in beweging, zoals bijvoorbeeld bij een markt of braderie. De organisator ziet erop toe dat de doorstroom onder bezoekers plaatsvindt.

Wat wordt verstaan onder placeren?
Placeren is het toewijzen van een zitplaats. In het geval van wellness- sauna-, sport-, spel-, theater-, of dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende locatie waar de activiteit kan plaatsvinden. Bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakende locatie gaat het om de beoefening van de activiteit. Bij het kijken naar sport-, spel-, theater- en dansactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats. Placeren is in een aantal gevallen verplicht, bekijk hiervoor de COVID-19 navigator:

 • Bij binnenevenementen als er geen doorstroming mogelijk is
 • Bij buitenevenementen met minder dan 250 bezoekers als er een buitenterras is
 • Bij buitenevenementen met meer dan 250 bezoekers als er geen doorstroming mogelijk is

Mogen bezoekers van mijn evenement zelf naar de bar lopen om een consumptie te halen?
Bij het halen van een consumptie bij een bar of een foodtruck moeten bezoekers altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Dit geldt voor hun looproute naar de bar maar ook voor de looproute naar het toilet en in de wachtrij bij de bar of foodtruck.

Ik organiseer een bruiloft. Mag er worden gedanst?
Buiten dansen op samenkomsten met maximaal 250 personen is toegestaan, mits men zich houdt aan de 1,5 meter afstand. Dansvoorzieningen, zoals dansvloeren, zijn niet toegestaan. Een aparte plek om te dansen mag niet aangeboden worden. 

Mogen bezoekers op mijn evenement (mee)zingen?
Volgens de noodverordening is meezingen niet toegestaan. De organisator ziet hierop toe en handhaaft als er toch wordt meegezongen.

Mag ik kuchschermen gebruiken als bezoekers geen 1,5 meter afstand kunnen houden?
Een kuchscherm is een voorziening die geplaatst wordt tussen tafels in de horeca. Het gebruik van kuchschermen is alleen toegestaan op buitenterrassen in de horeca. Andere evenementen en samenkomsten mogen geen gebruik maken van kuchschermen en moeten andere maatregelen nemen om de 1,5 meter afstand te waarborgen.

Mag ik een markt of foodtruckevenement met een terras organiseren?
Ja, dat mag. Afhankelijk van de opzet en indeling kan een markt of foodtruckevenement worden gezien als een doorstroomevenement met de bijbehorende maatregelen. Wanneer er bijvoorbeeld  een groot terras in het midden aanwezig is, gelden daar de regels voor het buitenterras. Er is in dit geval geen sprake van doorstroming. 

Ik wil na 1 juli een evenement organiseren. Hoe pak ik dat aan?
Voor evenementen gelden dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels en adviezen. Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft. Bij vergunningsplichtige evenementen worden de regels voor binnen en buiten meegenomen bij de vergunningaanvraag. Voor meer informatie en verdere uitvoering neemt u contact op met de gemeente waar u het evenement wilt organiseren of bekijk de integrale COVID-19 evenementen werkwijze voor gemeenten en hulpdiensten/veiligheidsregio’s.

Zorg

Mogen bewoners van verpleeghuizen weer bezoek ontvangen?
Ja,  bewoners van verpleeghuizen mogen meerdere bezoekers ontvangen op  voorwaarde dat niemand verkoudheidsverschijnselen heeft  en de 1,5 meter afstandsnorm wordt nageleefd.

Als er een coronabesmetting is in een verpleeghuis, wat zijn dan de consequenties voor de bezoekregeling?
Op een afdeling waar een coronabesmetting is, vindt geen bezoek plaats. Mogelijk kan er wel bezoek plaatsvinden op andere afdelingen op dezelfde locatie als die afdelingen goed af te sluiten zijn en er een aparte looproute is. Dit kan dus per verpleeghuis verschillen. Er zijn ook uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld voor het bezoeken van bewoners die stervende zijn.

Mogen vrijwilligers weer naar de verpleeghuizen?
Dat mag, maar het besluit om dat ook daadwerkelijk toe te staan ligt bij zorginstantie in overleg met de cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en regiebehandelaar. Uiteraard moeten vrijwilliger vrij zijn van klachten die kunnen duiden op COVID-19 en de basisregels voor gezondheid en veiligheid in acht nemen.

Mag ik een wandeling maken met iemand die in een verpleeghuis woont?
Ja, dat mag als u rekening houdt met de volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de voorwaarden voor bezoek van de zorginstantie.
 • U neemt zoveel mogelijk de 1,5 afstandsnorm in acht tot elkaar en tot andere personen.
  Noodzakelijke ondersteuning, bijvoorbeeld een rolstoel duwen, vormt hierop een uitzondering.
 • U vermijdt drukke plekken tijdens de wandeling.

Waar vind ik meer informatie over de bezoekregeling?
Er is een handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz.

Andere vragen?

Heeft u een vraag over de coronamaatregelen en staat het antwoord niet op deze site? Kijk op de website van Rijksoverheid  of neem contact op met uw gemeente.  

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00