Vragen en antwoorden over het coronavirus

Vragen en antwoorden over de maatregelen leest u op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw gemeente.

Veiligheidsregio IJsselland bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

 

Pagina wordt momenteel geactualiseerd

Algemeen

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt:

Werk thuis tenzij het echt niet anders kan

Het advies blijft om thuis te werken tenzij het echt niet anders kan.

 • Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
 • Mijd de spits.
 • Een instelling of bedrijf kan 14 dagen gesloten worden wanneer de GGD heeft geconstateerd bij bron- en contactonderzoek dat de besmetting hier heeft plaatsgevonden.


Hygiëne

 • Was vaak uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
  • Was daarna uw handen
 • Schud geen handen


1,5 meter

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten
 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

Vermijd drukte
In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

Ik heb klachten? Kan de GGD mij testen?
Heb je klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Je kunt dan terecht op een van de vier testlocaties in onze regio.

In welke situaties is de 1,5 meter afstandsnorm niet van toepassing?
Voor een aantal groepen, zoals personen die samen een huishouding vormen en kinderen tot 13 jaar, was de 1,5 meter afstandsnorm niet of niet meer van toepassing. Vanaf 1 juli komen daar meer groepen bij. Op deze pagina leest u om welke groepen het gaat en vindt u meer informatie over ‘afstand houden’.

Waar vind ik informatie over het coronavirus en het dagelijks leven?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen, van bruiloften en pretparken tot mondkapjes, religieuze bijeenkomsten en uitvaarten.

Waar vind ik de actuele noodverordening COVID-19  van Veiligheidsregio IJsselland?
De huidige noodverordening leest u hier. Hij is in werking getreden op 29 september 2020.  

Waar vind ik protocollen van brancheorganisaties?
De website www.mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen, wordt constant aangevuld en biedt zo een overzicht van de beschikbare protocollen. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche zelf.
NB: Protocollen van pretparken, dierenparken en natuurparken hoeven met ingang van 1 juli niet meer door de veiligheidsregio te worden goedgekeurd.

Testen en thuisblijven bij klachten

Wanneer blijf ik thuis?
Iedereen die corona-gerelateerde klachten heeft dient thuis te blijven en zich te laten testen.

 • Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. . 

Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die positief testen op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder verspreiden.

Worden kleine kinderen ook getest?
Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden. Zie voor meer informatie over het testen www.rijksoverheid.nl/coronatest. De regels over quarantaine staan hier: www.rijksoverheid.nl/quarantaine. Hier is ook een brochure te vinden die mensen hulp en ondersteuning biedt bij quarantaine.

Hoe lang moet ik thuisblijven?
Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten en andere nauwe contacten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

Wat is de procedure na de uitslag van de test?

  • Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. U hoort van de GGD wat u en de mensen om u heen moeten doen. Meer informatie over de leefregels thuis en wat u moet doen als u corona heeft vindt u op de website van het RIVM.
  • De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. De GGD benadert mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon en geeft daarbij gedragsinstructies, waaronder de instructie in thuisquarantaine te gaan wanneer het een nauw contact betreft.
  • Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten. U kunt zelf ook weer naar buiten en aan het werk, tenzij u daar te ziek voor bent. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

Wanneer blijf je thuis ondanks een negatieve testuitslag?
Blijf na een negatieve testuitslag toch thuis als:

 • u een huisgenoot of nauw contact bent van positief getest persoon, maak dan 10 dagen quarantaine af gerekend vanaf de datum van het laatste risicomoment;
 • u teruggekeerd bent uit een (oranje of rood) risicogebied met veel corona, maak dan de 10 dagen quarantaine af gerekend vanaf de datum van terugkeer.
 • u een melding heeft gekregen uit de Coronamelder-app, maak dan de 10 dagen quarantaine af;
 • u een huisgenoot heeft met corona klachten én koorts of benauwdheid (tenzij de coronatest van die persoon negatief is).
 • Bent u ernstig ziek, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts of huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie 112.

Gezondheid 

Wat kan ik zelf doen om een goede weerstand te krijgen?
Gezond leven houdt de weerstand op peil. Een goede weerstand helpt te beschermen tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het nieuwe coronavirus. Mensen met een goede weerstand worden minder vaak ziek. En als zij toch ziek worden, herstellen ze meestal sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kleine aanpassingen maken al verschil. Hoe houdt u uzelf gezond?

 • Probeer ten minste een half uur per dag te bewegen.
 • Eet gezond en gevarieerd met veel fruit en groente. Drink voldoende water.
 • Drink maximaal één glas alcohol per dag (en natuurlijk NIX<18).
 • Zet nu de stap en stop met roken. Kijk op ikstopnu.nl voor hulp en advies.

Meer adviezen via het RIVM loket leefstijl en COVID-19:

https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)

Wanneer behoor je tot een risicogroep?
Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden.

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op.
 • Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen.

Wat zijn de afspraken in verpleeghuizen?

 • Alle verpleeghuizen, die vrij zijn van besmettingen, worden geacht tenminste 1 bezoeker per bewoner te verwelkomen. Zorgaanbieders zullen op basis van hun specifieke situatie bepalen wanneer het voor hun bewoners mogelijk is om meer bezoekers te ontvangen. Daarvoor is een handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz. 
 • Bij een uitbraak in een verpleeghuis worden medewerkers en bewoners wekelijks getest.

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

Wat zijn de adviezen voor jonge kinderen?

 • Kinderen van 0 tot 4 jaar met een neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of gastouderopvang als zij geen koorts hebben. En kinderen op de basisschool, mogen met een neusverkoudheid naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben.
  • Dit geldt niet als kinderen contact hebben gehad met iemand die corona heeft. Of als een kind bij een volwassene woont die klachten heeft die passen bij corona én koorts heeft of benauwd is. Het kind moet dan thuisblijven.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
 • Jongeren van 13 tot 18 (dus tot en met 17) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Op de middelbare scholen geldt dit voor alle leerlingen onderling, ongeacht hun leeftijd. In het mbo en hoger onderwijs houden alle leerlingen 1,5 meter afstand houden tot elkaar, ongeacht hun leeftijd.

Regels voor binnen

Met hoeveel personen mag ik in huis samen zijn?

 • Thuis, zowel in huis als in de tuin of op het balkon, mag u niet meer dan 3 personen ontvangen (exclusief kinderen t/m 12 jaar). Hierbij dient u er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ook de hygiënemaatregelen
 • Buiten de eigen woning geldt per 29 september 18:00 dat u met maximaal 4 personen een gezelschap mag vormen. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee.

De volgende situaties zijn uitgezonderd:

 • Gezamenlijk huishouden;
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • Het belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • Beoefenen van theater, dans of muziek.
 • Beroep, bedrijf of vereniging;
 • een vergadering van de Staten-Generaal, de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie of een verdragspartij.

Wat zijn de voorwaarden voor ventilatie in binnenruimtes? 
De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst. Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

Regels voor buiten

Bij de regels voor buiten wordt er een verschil gemaakt tussen buitenruimtes waar mensen op één plaats zijn (een terras, een concert in het park) en buitenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (kermissen, markten).

Hoeveel mensen mogen er buiten bijeenkomen waar geen continue doorstroming is?
Per 29 september 2020 18:00 uur geldt voor alle buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is dat er maximaal 40 mensen bijeen mogen komen. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel.Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Hoeveel mensen mogen er samenkomen in een buitenruimte waar wel doorstroming is (bijv kermissen en dierenparken)?
Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in dierenparken of kermissen geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 40 voor:

  • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
  • belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
  • uitvaartplechtigheden;
  • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
  • zorginstellingen;
  • gelegenheden waar men kan sporten
  • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer
  • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen;
  • luchthavens;
  • bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte;
  • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
  • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
  • verkiezingen;
  • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk;

 

Verkeer en vervoer

Mag ik met mensen uit verschillende huishoudens meenemen in de auto?
Ja, dat mag. Wel is het advies aan personen van 13 jaar en ouder om uit voorzorg een niet-medisch mondkapje te dragen.

Mag ik met drie of meer mensen in een auto zitten?
Ja, dat mag. De inzittenden mogen uit verschillende huishoudens afkomstig zijn. De rit is gericht op noodzakelijk (dus niet recreatief) vervoer van de ene naar de andere locatie. Het advies is een niet-medisch mondkapje te dragen tijdens de rit

Ik heb een rondvaartboot. Moeten mijn passagiers 1,5 meter afstand houden?
Ja, dat klopt. Een tocht met een rondvaartboot of andere pleziervaartuig (bv. een sloep of tender) valt onder recreatief vervoer. Voor deze categorie blijft de 1,5 meter afstandsnorm van kracht. Passagiers zijn niet verplicht een mondkapje te dragen. Verder gelden voor rondvaartboten dezelfde regels als voor eet- en drinkgelegenheden.

Ik kan vanwege een medisch probleem geen mondkapje verdragen. Mag ik dan wel met het openbaar vervoer reizen?
In het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer is voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondneuskapje verplicht, met uitzondering van personen die dit wegens een medische oorzaak niet kunnen. In alle andere situaties riskeren reizigers een boete.

Ik heb een andere vraag over verkeer en vervoer. Waar vind ik informatie?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over reizen met het openbaar vervoer.

 

Viering Sinterklaas

Mogen er activiteiten georganiseerd worden?
Ja, dat mag. Sinterklaas komt 14 november aan in het land. Dit jaar worden er geen grote intochten georganiseerd. In plaats daarvan zijn activiteiten met een beperkt aantal bezoekers toegestaan.

Mag er met snoepgoed gestrooid worden tijdens Sinterklaas bezoeken?
Nee, dat mag niet. Snoep dat uitgedeeld wordt moet altijd in zakjes zitten. Pieten hebben altijd handschoenen aan.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de 1,5 meter maatregel wordt gewaarborgd als er ook ouders/volwassenen aanwezig zijn bij de activiteiten?
De doelgroep voor sinterklaasactiviteiten bestaat voornamelijk uit jonge kinderen met ouders. Om de 1,5 meter maatregel te waarborgen, raden we aan om publiek per huishouden/gezin in een afgekaderd vak te plaatsen. Om verplaatsingen in het publiek te voorkomen tijdens de activiteit, is het raadzaam dat ouders hun kinderen dichtbij zich houden. Indien de locatie een vertrouwde omgeving is voor het kind (school en/of sportclub), dan kan er ook een activiteit georganiseerd worden zonder dat de ouders aanwezig zijn (indien er voldoende begeleiding aanwezig is).

Hoe kunnen we het best een activiteit organiseren?
Zorg bijvoorbeeld voor meerdere voorstellingen voor kleinere groepen, als Sint een ‘podium-act’ wordt. Publiek kan zich inschrijven of je kunt werken met kaartverkoop om het aantal bezoekers te reguleren.

Kunnen we ook de intocht streamen?
Ja zeker, dat raden we aan. Hierbij geven we de volgende tips: houd de locatie van de intocht geheim en kies een tijdstip waarop je zo min mogelijk hoeft te rekenen op toeloop (onder schooltijd of in de avond). 

Mogen kinderen binnen 1,5 meter komen van Sinterklaas en Piet?
Ja, dat mag. Ouders of andere volwassen (18 jaar en ouder) dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Dit geldt dus ook voor Sinterklaas en Piet.

Heb ik toestemming nodig van de gemeente als ik activiteiten organiseer?
Neem hiervoor contact op met de desbetreffende gemeente.

We willen met de familie Sinterklaas in huiselijke sfeer vieren. Wat zijn de regels?
Het dringende advies is om maximaal zes gasten thuis te ontvangen (Sinterklaas en Piet zijn ook gasten). Ook in huiselijke sfeer moet 1,5 meter afstand gehouden worden als men geen gezamenlijk huishouden vormt.

Sport en vrijetijdsbesteding

Wanneer mag tijdens het sporten wel de 1,5 meter losgelaten worden?
Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand worden losgelaten. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als judo, maar ook voor voetbal of hockey. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. 

Wie maakt de aanvullende protocollen en handreikingen voor binnensport en sportkantines?
Vereniging Sport en Gemeenten werkt samen met NOC*NSF en sportbonden aan protocollen voor binnensport en sportkantines en -terrassen. Voor de meer technische vragen over bijvoorbeeld het reinigen van sportvloeren, toestellen, ventilatie en klimaatbeheersing in sportzalen werkt Vereniging Sport en Gemeenten samen met meerdere bedrijfspartners aan een specifieke handreiking voor exploitanten en beheerders. De verschillende protocollen worden afgestemd met het ministerie van VWS en zo nodig voor advies aangeboden aan RIVM en/of het OMT.

Waaronder vallen locaties zoals trampolineparken, lasergames, escaperooms en indoor speeltuinen en klimbanen?
Deze inrichtingen vallen onder de regels van binnenactiviteiten.

Mag ik bowlen in een bowlingcentrum met horeca?
Ja, dat mag als de regels voor binnenactiviteiten in acht worden genomen.

Mag ik biljarten, darten, tafeltennissen, denksporten in een buurthuis of horecagelegenheid?
Bij horecasporten gelden in veel gevallen zowel de horecaprotocollen als de sportprotocollen. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen (met uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca). Deze richtlijn is van toepassing op:

 1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart of gebiljart wordt)
 2. Horecasporten in sportkantines (bv. een voetbalkantine waar ook gedart of gebiljart wordt)
 3. Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)

De hoofdactiviteit van de accommodatie moet bepaald worden. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het binnensportprotocol.

Ongeacht de hoofdactiviteit van de accommodatie moeten de deelnemers tijdens de sportbeoefening 1,5 meter afstand houden.

Als het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de persoon een zitplaats hebben en mag hij/zij alleen staan tijdens de sportuitoefening. De 1,5 meter afstandsnorm wordt (bij wedstrijden) zoveel mogelijk in acht genomen.

Als het binnensportprotocol leidend is (situatie 3) moet er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden en geldt er een maximum van honderd personen.

Bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca of binnensportprotocol leidend is.

Mag ik weer yogalessen gaan geven?
Ja, dat mag. Yoga werd landelijk aangemerkt als binnensport en is als zodanig vanaf 1 juli weer mogelijk.

Mogen we weer gebruik maken van onze sportkantine?
Nee, Per 29 september 2020 18:00 mag er geen gebruik meer gemaakt worden van sportkantines. Dit geldt zowel voor amateur als professionele sportwedstrijden en trainingen.

Mag ik komen kijken bij een sportwedstrijd?
Nee, Alle sportwedstrijden worden per 29 september 18:00 uur gespeeld zonder publiek.

Mag ik weer een voetbalwedstrijd bijwonen in een stadion?
Nee, Per 29 september 2020 18:00 is publiek bij sportactiviteiten niet meer toegestaan. Dit geldt zowel voor amateur als professionele sportwedstrijden en trainingen

Waar vind ik meer informatie over sport/sportevenementen en het coronavirus?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.

Zingen en Musiceren

Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten
Voor kerken en moskeeën gelden de basisregels voor activiteiten binnen. Hard meezingen in groepsverband is niet toegestaan. Voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging is het onder voorwaarden wel toegestaan (zie ook onderstaande vraag).

Mogen we weer binnen zingen en optreden met ons zangkoor?
Zangkoren en (amateur)zangers in groepen mogen hun activiteiten weer oppakken als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen. Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is onder dezelfde voorwaarden toegestaan. Mensen uit risicogroepen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn.

De richtlijnen van het RIVM zijn:
Naast bovenstaande algemene uitgangspunten voor binnen en buiten gelden voor koren, zangensembles en zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof de volgende extra aandachtspunten:

 • Een gezondheidscheck is vereist.
 • Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij een  besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
 • Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die aanwezig was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van (koor)leden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst  onder (koor)leden.
 • Tussen elk (koor)lid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.   
 • Uit voorzorg worden voor koren, zangensembles en zingen als onderdeel van de geloofsbelijdenis extra maatregelen voor de  ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht.  (Dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden  professioneel advies in te winnen . Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten. 

Meer informatie vindt u in het advies van het RIVM.

Mag ik weer oefenen met mijn blaasensemble/doedelzakorkest?
Ja, dat mag weer. Dit geldt voor zowel repetities als uitvoeringen. Voorwaarde is dat de protocollen zijn aangepast aan de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen en dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn in een ruimte.

Horeca

Gasten in de horeca en bij evenementen moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Tenzij ze uit 1 huishouden komen. Daarnaast vindt er altijd een reservering en gezondheidscheck plaats. Horecagelegenheden zijn verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren. Vanaf 21 uur worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten, om uiterlijk 22.00 uur sluiten de deuren. De vervroegde sluitingstijd gaat in per 29 september om 18 uur.

Welke regels gelden er voor de horeca?

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats en leven ze hygiënemaatregelen na. Daarnaast vindt er altijd een reservering en gezondheidscheck plaats. Eet- en drinkgelegenheden (waaronder ook coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs) in heel Nederland laten vanaf 21 uur geen nieuwe bezoekers meer toe worden. Ook mag er na 21.00 uur geen muziek gedraaid worden. Om uiterlijk 22.00 uur sluiten eet- en drinkgelegenheden hun deuren. De vervroegde sluitingstijd gaat in per 29 september om 18 uur.

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Veel restaurants, cafés en terrassen hebben aanvullende (hygiëne)regels. Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel.

Zijn er uitzonderingen voor de vervroegde sluitingstijd?
De regels voor de horeca gelden voor ruimtes waar gegeten en gedronken wordt. Als dat niet het geval is, zoals bij een bioscoopzaal, dan hoeft er niet om 22.00 uur gesloten te worden. Er is ook een uitzondering voor eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check.

Hoeveel gasten mag een restaurant, café of terras ontvangen?
Per 29 september 2020 mogen eet- en drinkgelegenheden maximaal 30 gasten per ruimte binnen en 40 gasten buiten ontvangen. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel. Zij moeten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren en een zitplaats hebben. Een reservering en een gezondheidscheck is altijd verplicht. In de horeca is het daarnaast verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.

Is een reservering, een vaste zitplaats en gezondheidscheck altijd verplicht in de horeca?

De horeca werkt binnen én buiten, ongeacht de aantallen bezoekers, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar. Daarnaast wordt alle bezoekers gevraagd zich vrijwillig te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Hoe laat mogen eet- en drinkgelegenheden ’s ochtends weer open?
Veiligheidsregio’s kunnen bepaalde horecagelegenheden (ochtendhoreca) toestemming geven om hun deuren vanaf 04.00 uur te openen. De overige gelegenheden kunnen vanaf 06.00 uur open.

Met hoeveel personen mag een gezelschap een tafel reserveren?
Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 personen buiten het eigen huishouden. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee.  

Heeft het eerder sluiten van horeca niet als gevolg dat mensen juist thuis afspreken en het probleem zich verplaatst?
Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zich ook na het sluiten van de deuren van cafés en restaurants te houden aan de basisregels.

Kan een kuchscherm ervoor zorgen dat gasten geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden?
Het is toegestaan om op buitenterrassen zogenoemde kuchschermen te plaatsen. Voor personen die zich aan weerszijden van de schermen bevinden, geldt dan geen regel om 1,5 meter afstand te houden. Aan het gebruik van de schermen zijn een aantal gebruiksvoorwaarden verbonden, zoals ook vermeld in de noodverordening van de veiligheidsregio’s. De voorwaarden staan vermeld in de Instructie Kuchschermen op terrassen in de horeca en zijn opgesteld in overleg met TNO en RIVM van 29 juni 2020.

Naar het gebruik van kuchschermen binnen wordt nog gekeken.

Welke regels gelden er voor afhalen in de horeca?
Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen worden voldaan aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Als mensen ter plekke iets willen eten of drinken (bijvoorbeeld in een fastfoodrestaurant), gelden dezelfde maatregelen als voor alle horecagelegenheden.

Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 2.00 uur en verkopen na 22.00 uur geen alcohol meer.

Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties?
Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca:

 • Het maximale aantal bezoekers binnen is 30 personen per ruimte en buiten is 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).
 • Er moet voldoende ruimte zijn om 1,5 meter afstand te houden.
 • Iedereen heeft een vaste zitplaats.
 • Gasten mogen niet van plek wisselen of dansen.
 • Bij binnenkomst is een gezondheidscheck verplicht.
 • Het is verplicht om te registreren wie er aanwezig zijn. Bezoekers werken hier vrijwillig aan mee en kunnen de toegang niet geweigerd worden als ze dit niet willen.
 • Bij klachten blijven mensen thuis, dit geldt ook voor bruiloften en uitvaarten.

Kunnen groepen gebruik maken van eet- en drinkgelegenheden en zalencentra?
Het maximum aantal personen waaruit een gezelschap kan bestaan is 4. Feesten en partijen van meer personen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een huwelijk, verjaardag, jubileum, geboorte, borrel, maar ook bijvoorbeeld een personeelsuitje, kunnen niet plaatsvinden. Dit geldt voor zowel binnen als buiten.

Horeca: reserveren

Wanneer moet er gereserveerd worden?
Bij alle restaurants, cafés en terrassen, binnen en buiten, moet gereserveerd worden. De reservering kan voorafgaand aan het bezoek plaatsvinden of ter plaatse volgens het ‘wait to be seated principe’. Kijk op de website van het restaurant, café, terras of evenement welke maatregelen en reserveringsmogelijkheden van toepassing zijn.

Waarom moeten gasten reserveren?
Om de ontvangst van grote aantallen mensen te kunnen spreiden is reserveren verplicht. Dit is op advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Horeca: contactgegevens registreren

Moet ik de contactgegevens van mijn gasten registreren?
In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.

Welke gegevens registreert de horeca?
Ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD registreert de horeca contactgegevens van bezoekers. Bezoekers wordt gevraagd naar hun volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast legt de horecagelegenheid de datum, aankomsttijd en zitplaats vast. En de toestemming van de bezoeker voor de verwerking van deze gegevens. De horeca bewaart de gegevens 14 dagen en vernietigt ze daarna.

Horeca: gezondheidscheck

Wanneer moet er een gezondheidscheck plaatsvinden?
Bij alle restaurants, cafés en terrassen, binnen en buiten, moet een gezondheidscheck plaatsvinden.

Wat is een gezondheidscheck?
In een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) vraagt een medewerker of de bezoeker verkouden is of koorts heeft. 

Gesloten locaties

Welke gelegenheden moeten nog gesloten blijven?
Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten. Discotheken en nachtclubs openen leidt naar verwachting tot meer besmettingen. Vooral jongeren bezoeken discotheken en nachtclubs en juist in die groep was rond de zomer een piek in het aantal besmettingen. In andere landen zijn discotheken en clubs al bron geweest van verschillende corona-uitbraken.

Evenementen

Mogen evenementen georganiseerd worden?
Ja, het verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).

Wie besluit of ik een evenement kan organiseren?
Vergunningen voor evenementen kunnen worden aangevraagd. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg. Lokale autoriteiten bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan.

Kan ik een evenement organiseren zonder verplichte zitplaatsen?
Ja, u moet daarbij wel een aantal regels in acht nemen:

Binnen:

 • In ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt dat in overleg met de veiligheidsregio een maximaal aantal personen wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.
 • In binnenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er een maximum van 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).

Buiten:

 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen geldt dat in overleg met de veiligheidsregio een maximaal aantal personen wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er een maximum van 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel). 

Mogen discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden open?
Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten tot 1 september. Rond die tijd wordt besloten of en wanneer ze weer open mogen.

Handhaving

Vanaf hoeveel personen wordt er gehandhaafd in de horeca of bij een evenement?
Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op het houden van 1,5 meter afstand.

Steun

Waarom worden er steeds maatregelen genomen voor de horeca?
Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan doen om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, blijkt uit de RIVM cijfers dat besmettingen via de horeca oplopen. Daarnaast zijn grote clusters van besmettingen (gemiddeld meer dan 10 personen) onder meer gerelateerd aan de horeca.

Wordt er een aanvullende financiële regeling gemaakt voor de horeca- of evenementensector?
Nee. Bedrijven in de sector kunnen gebruikmaken van de financiële regelingen in het steun- en herstelpakket als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. Hoe meer omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming.

Evenementen en samenkomsten

COVID-19 navigator

Met hoeveel mensen mag ik een evenement of samenkomst houden in de voor publiek opengesteld gebouw of een sloten plaats?
Per 29 september 18:00 zijn er maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

Welke uitzonderingen op de regel van maximaal 30 personen zijn er?
Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 voor:

   • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
   • belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
   • uitvaartplechtigheden;
   • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
   • zorginstellingen;
   • gelegenheden waar men kan sporten
   • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer
   • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen;
   • luchthavens;
   • bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte;
   • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
   • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
   • verkiezingen;
   • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk 

Wie is er bevoegd een uitzondering te maken op het aantal gasten?
De voorzitter van de veiligheidsregio mag een uitzondering maken op het maximale aantal van 30 personen per ruimte voor panden die van groot belang zijn, bijvoorbeeld culturele instellingen.

Met hoeveel mensen mag ik een evenement of samenkomst houden in een voor publiek opengesteld gebouw of een besloten plaats?
Er is geen maximum, maar als er meer dan 100 personen samenkomen in een gebouw, voertuig of vaartuig, dan bent u verplicht te werken met reserveringen, zitplaatsen en een gezondheidscheck. Verder moet de 1,5 meter afstand gehandhaafd kunnen worden, u moet hygiënemaatregelen treffen en zorgen voor gescheiden bezoekersstromen. Dit geldt niet wanneer de samenkomst plaatsvindt in een woning.

Wat wordt er verstaan onder doorstroming?
Uit de plannen van de organisator of de indeling van het terrein of gebouw moet helder zijn dat doorstroming plaats zal vinden. Dit moet ook feitelijk kunnen en daadwerkelijk gebeuren. Denk hierbij aan winkels, musea en dierentuinen. Doorstroming betekent dat bezoekers bij een evenement niet stil staan of zitten. Zij zijn tijdens het evenement in beweging, zoals bijvoorbeeld bij een markt of braderie. De organisator ziet erop toe dat de doorstroom onder bezoekers plaatsvindt.

Mag ik kuchschermen gebruiken als bezoekers geen 1,5 meter afstand kunnen houden?
Een kuchscherm is een voorziening die geplaatst wordt tussen tafels in de horeca. Het gebruik van kuchschermen is alleen toegestaan op buitenterrassen in de horeca. Andere evenementen en samenkomsten mogen geen gebruik maken van kuchschermen en moeten andere maatregelen nemen om de 1,5 meter afstand te waarborgen.

Ik wil na 1 juli een evenement organiseren. Hoe pak ik dat aan?
Voor evenementen gelden dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels en adviezen. Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft. Bij vergunningsplichtige evenementen worden de regels voor binnen en buiten meegenomen bij de vergunningaanvraag. Voor meer informatie en verdere uitvoering neemt u contact op met de gemeente waar u het evenement wilt organiseren of bekijk de integrale COVID-19 evenementen werkwijze voor gemeenten en hulpdiensten/veiligheidsregio’s.

Andere vragen?

Heeft u een vraag over de coronamaatregelen en staat het antwoord niet op deze site? Kijk op de website van Rijksoverheid  of neem contact op met uw gemeente.  

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00