Vragen en antwoorden over het coronavirus

Op woensdag 1 juli is de nieuwe noodverordening COVID-19 van Veiligheidsregio IJsselland in werking getreden. Vragen en antwoorden over de maatregelen leest u op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw gemeente.

Veiligheidsregio IJsselland bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

 

Pagina bijgewerkt op 1 juli 2020

Algemeen

Vanaf 1 juli is het motto van de corona-aanpak: afstand houden, geeft ruimte aan elkaar. We krijgen meer ruimte met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De basisregels blijven van kracht:

  • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was vaak uw handen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Ik heb klachten? Kan de GGD mij testen?
Heb je klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus, zodat je weet waar je aan toe bent. Je kunt je al voor een test aanmelden als je milde klachten hebt. Bel voor een afspraak  het landelijke nummer 0800 -1202. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Je kunt dan terecht op een van de vier testlocaties in onze regio.

In welke situaties is de 1,5 meter afstandsnorm niet van toepassing?
Voor een aantal groepen, zoals personen die samen een huishouding vormen en kinderen tot 13 jaar, was de 1,5 meter afstandsnorm niet of niet meer van toepassing. Vanaf 1 juli komen daar meer groepen bij. Op deze pagina leest u om welke groepen het gaat en vindt u meer informatie over ‘afstand houden’.

Waar vind ik informatie over het coronavirus en het dagelijks leven?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen, van bruiloften en pretparken tot mondkapjes, religieuze bijeenkomsten en uitvaarten.

Waar vind ik de actuele noodverordening COVID-19  van Veiligheidsregio IJsselland?
De nieuwe noodverordening leest u hier. Hij is in werking getreden op 1 juli 2020.

Welke gebieden in de regio zijn nog gesloten voor het publiek?
Sinds vrijdag 29 mei 18.00 uur is er een aanwijzingsbesluit van kracht voor de landtong bij Seveningen (gemeente Kampen) en het terrein rondom de bunker aan de IJssel. Het gebied blijft voorlopig nog gesloten voor het publiek.

Waar vind ik protocollen van brancheorganisaties?
De website www.mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen, wordt constant aangevuld en biedt zo een overzicht van de beschikbare protocollen. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche zelf.
NB: Protocollen van pretparken, dierenparken en natuurparken hoeven met ingang van 1 juli niet meer door de veiligheidsregio te worden goedgekeurd.

Verkeer en vervoer

Mag ik met mensen uit verschillende huishoudens meenemen in de auto?
Ja, dat mag. Wel is het advies aan personen van 13 jaar en ouder om uit voorzorg een niet-medisch mondkapje te dragen.

Ik heb een rondvaartboot. Moeten mijn passagiers 1,5 meter afstand houden?
Ja, dat klopt. Een tocht met een rondvaartboot of andere pleziervaartuig (bv. een sloep of tender) valt onder recreatief vervoer. Voor deze categorie blijft de 1,5 meter afstandsnorm van kracht.

Ik kan vanwege een medisch probleem geen mondkapje verdragen. Mag ik dan wel met het openbaar vervoer reizen?
In het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer is voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondneuskapje verplicht, met uitzondering van personen die dit wegens een medische oorzaak niet kunnen. In alle andere situaties riskeren reizigers een boete.

Ik heb een andere vraag over verkeer en vervoer. Waar vind ik informatie?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over reizen met het openbaar vervoer.

Sport en vrijetijdsbesteding

Mag ik weer yogalessen gaan geven?
Ja, dat mag. Yoga werd landelijk aangemerkt als binnensport en is als zodanig vanaf 1 juli weer mogelijk.

Mogen we weer gebruik maken van onze sportkantine?
Ja, dat mag weer vanaf 1 juli op voorwaarde dat de 1,5 meter afstandsnorm en de basisregels voorgezondheid en veiligheid in acht worden genomen.

Mag is weer een voetbalwedstrijd bijwonen in een stadion?
Ja, dat mag. Evenementen, waaronder wedstrijden in het betaald voetbal, zijn toegestaan wanneer gewerkt wordt met reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen. Er geldt geen maximale groepsgrootte. Van belang is dat de 1,5 afstandsnorm gehandhaafd wordt. Schreeuwen en spreekkoren zijn niet toegestaan.

Mag ik met een groep een barbecue organiseren bij mij in de tuin?
Ja, dat mag. Sinds 1 juni mogen groepen buiten bij elkaar komen als iedereen zich houdt aan de basisregels voor gezondheid en veiligheid (o.a. 1,5 meter afstand houden m.u.v. personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 18 jaar, thuisblijven bij gezondheidsklachten).

Waar vind ik meer informatie over sport/sportevenementen en het coronavirus?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.

Cultuur

Mogen we weer binnen zingen en optreden met ons zangkoor?
Zangkoren en zangensembles mochten al buiten samen zingen. Binnen repeteren en optreden is ook weer mogelijk met inachtneming van de actuele richtlijnen van het RIVM.  

Mag ik weer oefenen met mijn blaasensemble/doedelzakorkest?
Ja, dat mag weer. Dit geldt voor zowel repetities als uitvoeringen. Voorwaarde is dat de protocollen zijn aangepast aan de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen en dat er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn in een ruimte.

Recreatie en toerisme

Ik wil toch nog graag op vakantie dit jaar. Waar moet ik rekening mee houden?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl leest u waar u rekening mee moet houden wanneer u op vakantie gaat in eigen land of in het buitenland.

Zijn alle voorzieningen op de campings, in recreatieparken en in hotels beschikbaar?
Ja, binnen de algemene maatregelen (bv. 1,5 meter afstandsnorm) die de ondernemers hebben doorgevoerd op het gebied van gezondheid en veiligheid, zijn alle voorzieningen beschikbaar voor de gasten.

Wat moet ik doen als mensen zich niet aan voorschriften houden?
Als u constateert dat uw gasten zich niet aan de voorschriften houden dan spreekt u hen in eerste instantie zelf aan. Heeft dit onvoldoende of geen effect, bel dan de politie via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of de toezichthouders van uw gemeente.

Wat moet ik doen als ik tijdens mijn vakantie ziek word?
De regel is: Als u ziek wordt, blijft u thuis. Dat geldt op vakantie ook. Bij koorts en/of verkoudheidsklachten blijft u binnen op uw vakantieadres. Zijn er meer reisgenoten/gezinsleden? Dan moeten zij ook binnen blijven. U kunt er ook voor kiezen de vakantie af te breken en - als dat mogelijk is - met eigen vervoer naar huis te gaan en daar binnen te blijven.

Ben ik er als recreatieondernemer verantwoordelijk voor dat mijn gasten zich aan de voorschriften houden?
Alleen samen krijgen we corona onder controle, dus ja, u moet erop toezien dat uw gasten zich houden aan de voorschriften. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat u te weinig personeel heeft, overweeg dan minder gasten toe te laten op het terrein. Eigenaren en beheerders moeten (vaste) gasten zichtbaar op de hoogte brengen van de regels die gelden voor hun verblijf. Worden ze niet nageleefd, dan moet u hen verzoeken te vertrekken.

Hoe breng ik mijn gasten zichtbaar op de hoogte van de geldende maatregelen?
Er zijn veel communicatiemiddelen beschikbaar om de maatregelen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld posters en banners. U kunt ze downloaden op www.rijksoverheid.nl.

Wat gebeurt er als mijn bezoekers of mijn personeel zich niet aan de regels houden?
Wij verwachten van u dat u uw gasten en uw personeel daarop aanspreekt en hen wegstuurt als er geen verbetering optreedt. Ervaart u problemen bij het aanspreken van uw gasten, bel dan de politie via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of neem contact op met de toezichthouders van uw gemeente.

Horeca

Hoeveel mensen mag ik ontvangen in mijn horecagelegenheid?
Wanneer de 1,5 meter afstandsnorm genomen wordt, de gasten reserveren en een vaste zitplaats krijgen aangeboden én vooraf de gezondheidscheck plaatsvindt, geldt er geen maximum meer aan het aantal personen.

Hoeveel mensen mogen er tegelijk op het buitenterras bij mijn horecagelegenheid?
Hiervoor geldt geen maximum.

Geldt de 1,5 meter afstandsnorm nog op het terras?
Ja, tenzij personen uit hetzelfde huishouden of jongeren tot 18 jaar aan een tafel zitten of wanneer er een kuchscherm is geplaatst tussen twee afzonderlijke tafeltjes.

Op welke manier is het mogelijk voor een horecaondernemer om te controleren of personen één huishouden vormen?
Dit is een verantwoordelijkheid van de gasten zelf. De horecaondernemer handhaaft het deurbeleid en ziet toe op de naleving van de regels. De horecaondernemer kan de toegang tot het terras of het horecabedrijf ontzeggen als het vermoeden bestaat dat gasten samenkomen die geen deel uitmaken van één huishouden. 

Wie is er strafbaar bij overtreding van de noodverordening op het terras of in de horecazaak?
De gasten en de horecaondernemer, afhankelijk van de situatie. De gasten omdat zij de afstandseis van 1,5 meter overtreden. De horecaondernemer als hij heeft nagelaten om voldoende maatregelen te nemen of om op te treden tegen overtredingen.  Bij ernstige overtredingen kan de voorzitter van de veiligheidsregio besluiten om tot sluiting van het horecabedrijf of terras over te gaan. Ook kan een gemeente besluiten om verleende vergunningen of ontheffingen in te trekken.

Wanneer kan iemand van het terras worden verwijderd?
Als deze persoon na herhaaldelijk verzoek weigert de (huis)regels op te volgen.

Mag een persoon die van het terras is verwijderd naar een andere horecazaak?
Ja, tenzij er onderlinge afspraken zijn gemaakt tussen horecaondernemers over collectieve ontzeggingen.

Waar lees ik meer over de versoepelde regels voor de horeca?
Op deze pagina van Rijksoverheid.nl leest u alle regels en voorschriften voor de horeca.

Evenementen en samenkomsten

Met hoeveel mensen mag ik een evenement of samenkomst houden in de voor publiek opengesteld gebouw of een besloten plaats?
Er is geen maximum, maar als er meer dan 100 personen samenkomen in een gebouw, voertuig of vaartuig, dan bent u verplicht te werken met reserveringen, zitplaatsen en een gezondheidscheck. Verder moet de 1,5 meter afstand gehandhaafd kunnen worden, u moet hygiënemaatregelen treffen en zorgen voor gescheiden bezoekersstromen. Dit geldt niet wanneer de samenkomst plaatsvindt in een woning.

Met hoeveel mensen mag ik een evenement of samenkomst houden in de openlucht?
Er is geen maximum, maar als er meer dan 250 personen samenkomen dan bent u verplicht te werken met reserveringen, zitplaatsen en een gezondheidscheck. Dit geldt niet wanneer de samenkomst plaatsvindt op het erf bij een woning.

Gelden de regels voor evenementen/samenkomsten ook voor locaties waar veel mensen komen?
De regels voor evenementen/samenkomsten zijn niet van toepassing wanneer er sprake is van doorstroom van bezoekers. Te denken valt aan detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare activiteiten.  Ook gelden ze niet voor samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte.

Ik wil na 1 juli een evenement organiseren. Hoe pak ik dat aan?
Voor evenementen gelden dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels en adviezen. Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft. Bij vergunningsplichtige evenementen worden de regels voor binnen en buiten meegenomen bij de vergunningaanvraag. Voor meer informatie en verdere uitvoering neemt u contact op met de gemeente waar u het evenement wilt organiseren.

Andere vragen?

Heeft u een vraag over de coronamaatregelen en staat het antwoord niet op deze site? Kijk op de website van Rijksoverheid  of neem contact op met uw gemeente.  

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00