Door naar de hoofd inhoud

Wat als…hitte en droogte tot een crisis leidt?

19 augustus 2019
brandweerman op afgebrand natuurgebied

We staan er niet iedere dag bij stil, maar als het lang heet en droog weer is dan kan dat grote gevolgen hebben. In onze derde docu ‘Wat als… hitte en droogte tot een crisis leidt?’ kom je meer te weten over de maatregelen en samenwerkingen van het waterschap en de brandweer.

Herald van Gerner, adviseur communicatie bij Waterschap Drents Overijsselse Delta vertelt: “Het jaar 2018 was een test. De droogte was voor ons een nieuw risico. Ook niet gek als we een dergelijke zomer sinds 1976 niet meer hebben meegemaakt. Eigenlijk houden we nu het hele jaar door rekening met een volgende droogte. In de winter zetten we bijvoorbeeld peilen hoger op en houden water vast om het grondwater te helpen op niveau te komen en te blijven.”

Als er minder water is dan we nodig hebben, spreken we van een watertekort. Dit kan zorgen voor problemen voor de drinkwatervoorziening, de landbouw, industrie en de natuur.

Creatief omgaan met water

“Bij dit soort weersomstandigheden is er een verhoogd risico op berm en natuurbranden. Er kan een watertekort zijn waardoor we creatiever om moeten gaan met het water wat er is”, vertelt Jelle Nijeboer, specialist vakbekwaamheid, brandweer IJsselland. “We bekijken daarom ook goed hoe en waar we oefenen. Goed drinken en voor onszelf en elkaar zorgen is dan verstandig. De tijd dat een collega gekleed in een bluspak ingezet kan worden, neemt dan ook af. Aflossing blijft belangrijk, omdat er snel hittestuwing optreedt. Dat betekent dat het lichaam, onder andere vanwege kleding, meer hitte vasthoudt dan dat het kwijt raakt en dat kan gevaarlijk zijn.”

Bij de natuurbrand in Beerze, juli 2018, wilde de ploeg water uit de wetering gebruiken. Normaal gesproken een redelijk simpele handeling. Het water stond zo laag dat pomp het er niet uit kon halen. Dus legden we contact met het waterschap om tijdelijk het waterpeil van de wetering te verhogen om zo de inzet te kunnen doen. Zonder de hulp van het waterschap hadden we in Beerze geen water gehad.

En als er een crisis is…

Als het echt misgaat, dan komt de veiligheidsregio in beeld met crisisbeheersing. Hierin werken we als organisatie standaard samen met partijen als een gemeente, het waterschap, politie en Defensie. Coen Vaarkamp, adviseur crisisbeheersing, Veiligheidsregio IJsselland, legt uit: “Afhankelijk van de vraag schakelen we extra kennis is. Zo zit een waterbedrijf niet standaard aan tafel, maar is het wel handig om dat op dat moment wel te doen. Als organisatie heb je in een crisis goed contact met je partners. Zodat je elkaar kent en wat de gang van zaken is in die organisaties. Als de openbare orde en veiligheid in gevaar komt, dan komt de veiligheidsregio in actie. Denk hierbij aan: gezondheidsrisico’s, dijken die bezwijken en dus overstromingsrisico en een dreigend drinkwatertekort.”

Met name in de maanden juli en augustus plaatsen we berichten over dit onderwerp op onze website en social media kanalen. Vaak met praktische tips en een verwijzing naar organisaties als Waterschap Drents Overijsselse Delta, waterbedrijf Vitens of de gemeenten. Op de pagina ‘Klimaat’ delen we ervaringsverhalen, samenwerkingen en praktische tips.