Door naar de hoofd inhoud

Webinar nazorg medewerkers

3 juli 2020

Donderdag 2 juli organiseerden GHOR IJsselland en GGD IJsselland het webinar ‘Nazorg medewerkers’ voor leidinggevenden en managers in de zorgsector. Bekijk hier het webinar terug en lees meer over psychosociale hulpverlening van de sprekers van het webinar Drs. D. Stegeman, psycholoog, trainer & adviseur bij ARQ IVP en Luitenant-kolonel drs. J.J.J.M. van den Dungen, werkzaam bij de Staf Militaire Geestelijke Gezondheidszorg van Defensie.

Werken in de zorg tijdens de coronacrisis heeft een grote impact op medewerkers. Als manager of leidinggevende in een ziekenhuis, zorginstelling of verpleegtehuis sta je daarom ook voor een uitdaging. Hoe zorg je dat medewerkers niet alleen tijdens, maar ook na de coronacrisis genoeg ondersteuning krijgen zodat zij om kunnen gaan met de zware emotionele belasting? Bekijk hieronder het webinar terug waar experts op het gebied van psychosociale hulpverlening tips geven over wat jij als leidinggevende of manager kunt betekenen voor jouw medewerkers.

Presentaties van sprekers

Drs. D. Stegeman, psycholoog, trainer & adviseur bij ARQ IVP nam je mee in de wereld van psychosociale nazorg. Wat is de impact van een crisis zoals corona op de mens op (middel)lange termijn? Wat zijn uitgangspunten voor goede psychosociale ondersteuning en hoe sluit je daarop aan? Op basis van het webinar heeft ze tips voor leidinggevenden in de nazorg aan zorgmedewerkers opgesteld. De tips en de presentatie kun je hieronder downloaden.

Luitenant-kolonel drs. J.J.J.M. van den Dungen, werkzaam bij de Staf Militaire Geestelijke Gezondheidszorg van Defensie deelde zijn ervaringen over peersupport en hoe dit helpt in de zorg aan militairen die op missie zijn geweest. Ook gaf hij praktische tips over hoe je in jouw zorgorganisatie peersupport kunt toepassen. Download de presentatie hieronder.

Vragen en antwoorden

Tijdens het webinar maakten de kijkers gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen aan de sprekers.

De coronapiek is voorbij. Mogelijk komt er een tweede coronagolf. Is er een risico dat zorgmedewerkers gaan uitvallen door een tweede periode van langdurige stress?

Daniëlle Stegeman: Ja, dat risico bestaat. Zorgmedewerkers hebben enige tijd nodig om te herstellen van eerste coronapiek om een tweede golf aan te kunnen. Hopelijk laat een tweede coronagolf op zich wachten.

In hoeverre zijn zorgmedewerkers hulpvragers? Moet je zorgmedewerkers actief benaderen of juist laagdrempelig afwachten op hulp- of ondersteuningsvragen?

Daniëlle Stegeman:  In de psychosociale ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen wordt de term ‘watchful waiting’ gebruikt, dus oplettend afwachten hoe iemand hersteld. Dat zit er tussen in. Het is niet iedereen maar benaderen, maar ook niet afwachten op hulpvragen. Het is belangrijk de juiste balans hierin te vinden.

Wanneer weer je dat je op langere termijn de juiste nazorg aan zorgmedewerkers geeft?

Daniëlle Stegeman:  Onderdeel van de nazorg is periodiek evalueren van interventies. Leveren interventies de juiste resultaten? Vervolgens  kun je waar nodig bijsturen.

Komt het voor dat militairen binnen een half jaar opnieuw worden uitgezonden?

Sjef van den Dungen: Militairen hebben na een missie hersteltijd nodig om stressniveaus op normale hoogte terug te brengen. Bij defensie wordt uitgegaan dat circa 2x de tijd nodig is van de voorafgaande missie om te herstellen.

Zijn er bij defensie tools waarmee militairen stresssymptomen bij zichzelf kunnen herkennen en bij anderen?

Sjef van den Dungen: Ja, traumamanagement  worden via trainingen aangeleerd.

Bij de ambulancevoorzieining zijn bedrijfsopvangteams operationeel. Zijn deze teams inzetbaar om nazorg aan collega’s op de langere termijn te geven nav de coronacrisis?

Sjef van den Dungen:  Opvang na incidenten en peersupport via een buddysysteem zijn deels verschillende benaderingen.  In de buddysystematiek gaat het ook om herkennen niet verwacht veranderd gedrag. Het vergt aanvullende training om deze taak uit te voeren.

Hoe voorkom je dat collegiale ondersteuning, hulpverleners worden?

Sjef van den Dungen: Er moet een onderscheid blijven tussen collegiale ondersteuning en (professionele) ondersteuning.  Het aantal gesprekken dat vanuit collegiale ondersteuning kan plaatsvinden is om deze reden beperkt tot maximaal 3. Mochten het toch niet goed zitten (‘niet-pluis gevoel’) dan is het belangrijk  door te verwijzen.


.

Logo GGD IJssellen en het logo van GHOR IJsselland