Door naar de hoofd inhoud

Week van ons Water: de dijkwachten

21 oktober 2022
dijkwacht WDOD

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. Daarom moeten de dijken sterk zijn en blijven om te doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden. In onze regio zijn er daarom dijkwachten en een hoogwaterbrigade.

Hoogwater is een bedreiging voor onze dijken. En dus voor de inwoners van ons gebied. De dijkwachter heeft een serieuze taak: het bewaken van de dijken tijdens hoogwater. De dijkwachter meldt en registreert afwijkingen die mogelijk een risico vormen voor de waterveiligheid. De melding moet volledig zijn, zodat een goede diagnose kan worden gedaan. Na de diagnose volgt een beoordeling. Wanneer dat nodig blijkt, wordt mogelijk een (nood)maatregel getroffen. De crisisorganisatie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) stuurt de vrijwillige dijkwachters aan, beoordeelt meldingen en zet dijkwachters in waar nodig om een noodmaatregel te treffen. Tijdens een dreiging van hoogwater kan de vrijwilliger elk moment worden opgeroepen, ongeacht tijdstip en dag.

Vrijwillige dijkwacht

Fleur en Elnathan zijn, naast hun werk bij Veiligheidsregio IJsselland, ook dijkwacht. Elnathan vertelt: “In 2018 was ik waarnemer bij hoogwateroefeningen van WDOD. Toen zag ik het hoe het dijkleger op grote schaal werd ingezet met behulp van vrijwilligers, dat maakte mij wel nieuwsgierig. Ook werd toen het tekort benoemd, vanwege de vergrijzing, van de oorspronkelijke bewoners. Ik volgde de opleiding tot dijkwacht, met zowel theorie en praktijk, en zet me sindsdien in. Tijdens storm Eunice in februari werden de dijkwachten ingezet langs de Vecht bij Dalfsen. ‘Helaas’ ben ik zelf ingedeeld in een dijkvak bij de IJssel en werd ik niet opgeroepen, maar ik ben natuurlijk wel even gaan kijken bij de Vecht.”

Zandzakken leggen

Fleur vult aan: “Ik werk veel met vrijwilligers bij de brandweer, dus vond het mooi om dat ook bij een partnerorganisatie te doen. Ik begon samen met mijn vrouw bij de Kampereilandbrigade, omdat ik op Kampereiland woon. Die brigade was er als tijdelijke maatregel, ter bescherming van mijn woongebied. Inmiddels zijn de dijken opgehoogd. Een flinke tijd geleden heb ik zandzakken gelegd op Kampereiland, ontzettend zwaar werk. Toen de brigade stopte, vroeg het waterschap ons om over te stappen naar de dijkwacht.. Het dijkvak waar wij bij zijn ingedeeld, start recht voor onze woning en controleren we tijdens oefeningen.”  

Veiligheidsregio in beeld

Er is altijd goed contact tussen de waterschappen in de regio en onze organisatie. Dat contact neemt toe als er mogelijk hoogwater of extreem weer aankomt. Die tijdige informatie geeft ons de gelegenheid om de crisisorganisatie en het bestuur te informeren. Als het écht dreigt mis te gaan evacueren we mensen uit het gebied, zoals ook in Limburg te zien was. Daarnaast delen we ervaringen, zoals het hoogwater op de Vecht tijdens storm Eunice. De samenwerking blijven we oefenen, zoals binnenkort met de gemeente Deventer.

Week van ons Water

De najaarseditie van de Week van Ons Water vindt plaats van zaterdag 15 t/m zondag 30 oktober. Tijdens deze periode worden er door heel Nederland allerlei leuke en leerzame wateractiviteiten georganiseerd. Kijk nu snel wat er te doen is bij jou in de buurt!