Door naar de hoofd inhoud

Week van ons water

1 mei 2019
Overstroming en wateroverlast

Van 1 t/m 12 mei 2019 is het weer de ‘Week van Ons Water’. Dan worden er diverse leerzame en verrassende activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan?

Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Dat we allemaal veilig zijn achter onze dijken en duinen. We hebben het ook goed geregeld. Maar het is nooit af, en het is niet vanzelfsprekend. Op de website www.weekvanonswater.nl vindt u meer informatie.

Nederland, het land van rivieren, polders, deltawerken en heel schoon drinkwater. Het leven in een delta lijkt voor ons vanzelfsprekend, maar wat weten we er eigenlijk vanaf?

Wat is Ons Water?

Ons Water is een samenwerkingsverband van: waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Unie van Waterschappen, Vewin, VNG en IPO.