Door naar de hoofd inhoud

Samen oefenen

23 maart 2018
overleg van meerdere functionarissen kijkend naar informatiekaart

De eerste twee dagen van de oefenweek voor politie, geneeskundige hulpverlening, brandweer en bevolkingszorg vonden plaats op 21 en 22 maart. Plaats van handeling was de brandweerkazerne van Dalfsen. Deze keer deden ook enkele externe organisaties mee. Tijdens de oefendagen werken de hulpverleners samen als één team in het CoPI (Commando Plaats Incident).

De scenario’s die worden geoefend zijn altijd incidenten waarbij een gecoördineerde inzet nodig is. De incidentbestrijding richt zich in eerste instantie op de bron (GRIP-1). De deelnemers aan de oefeningen leveren vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage aan de gezamenlijke aanpak. Dat gebeurt volgens een vaste overlegstructuur.

Scenario’s

Er zijn tijdens de CoPI-oefenweek drie scenario’s waarmee de deelnemers aan de slag gaan. Daarnaast is deze keer geëxperimenteerd met een oefenvorm waarbij twee CoPI’s tegelijk een zelfde probleem krijgen voorgelegd waarover de CoPI-leden korte tijd sparren zonder vaste overlegstructuur. De aanpak die daaruit voortkomt wordt gedeeld en vergeleken met het andere CoPI.

Volgens de deelnemers waren de eerste dagen een succes en boden de scenario’s voldoende uitdaging. De volgende oefendagen zijn op 4 en 5 april.