Door naar de hoofd inhoud

2019: samen werken aan veiligheid

cover publieksjaarverslag 2019 reanimatie met brandweerauto

Vanuit een mooie basis bouwden we het afgelopen jaar door aan Veiligheidsregio IJsselland. De ‘blik op buiten’ bleven we houden. We gingen in gesprek met onze inwoners, bijvoorbeeld na de oefening Community Safety in Wijhe. Dat is te lezen in het publieksjaarverslag 2019.

Ook legden we onze crisisorganisatie onder de loep met het nieuwe Crisisplan 2020-2023. Er werd al een mooie beweging ingezet in het afgelopen jaar en dat zetten we door.

Trots op ieders inzet

In het algemeen bestuur benoemden we in november Arjan Mengerink als de nieuwe directeur veiligheidsregio / commandant brandweer. Aan hem de taak om de doorontwikkeling van Veiligheidsregio IJsselland verder vorm te geven.

Peter Snijders,Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland: “Ik ben trots op iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de veiligheid van onze inwoners. Ook aan de regio’s om ons heen leverden we onze bijdrage, zowel tijdens incidenten als in projecten. Ik kijk uit naar 2020: samen werken aan veiligheid.”

Ons publieksjaarverslag lees je online, maar is ook te downloaden als pdf.

Lees onder andere over

  • LiveOP X
  • In-Prep
  • Realistisch oefenen in een leegstaande fabriek
  • 15 brandweerkazernes met openbare AED’s
  • Crisisplan 2020-2023
  • Eén team, veel taken
  • En nog veel meer…

Onze focus voor 2020

Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico’s waar het kan. In 2020 ligt onze focus, naast het uitvoeren van onze wettelijke taken, op het realiseren van onze aanvullende ambities.

Samen met veiligheidspartners en gemeenten vergroten we de zelfredzaamheid van onze inwoners. We verdiepen ons in de nieuwe thema’s zoals: cyberveiligheid, klimaatverandering, terrorisme, maatschappelijke onrust en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. We bereiden ons hierop voor, met als doel: minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade.