cover publieksjaarverslag 2019 reanimatie met brandweerauto

2019: samen werken aan veiligheid

Vanuit een mooie basis bouwden we het afgelopen jaar door aan Veiligheidsregio IJsselland. De ‘blik op buiten’ bleven we houden. We gingen in gesprek met onze inwoners, bijvoorbeeld na de oefening Community Safety in Wijhe. Dat is te lezen in het publieksjaarverslag 2019.

Er werd al een mooie beweging ingezet in het afgelopen jaar en dat zetten we door. Ook legden we onze crisisorganisatie onder de loep met het nieuwe Crisisplan 2020-2023. Ons publieksjaarverslag lees je online, maar is ook te downloaden als pdf.

Lees onder andere over

  • LiveOP X
  • In-Prep
  • Realistisch oefenen in een leegstaande fabriek
  • 15 brandweerkazernes met openbare AED’s
  • Crisisplan 2020-2023
  • En nog veel meer…

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00