Door naar de hoofd inhoud
drie mannen overleggen op stoel

Accountmanagers als gezicht van de veiligheidsregio

Veiligheidsregio IJsselland mag zichzelf best wat meer laten zien. Dat vinden, tijdens de organisatie-evaluatie en -visitatie, bestuurders, gemeenten, netwerk- en crisispartners, maar ook relaties die wat verder van ons af staan. Mooie resultaten, specifieke producten of diensten: breng ze onder de aandacht! Daarmee versterk je het beeld van een bekende crisispartner en expert op het gebied van veiligheid.

We zijn er de afgelopen jaren in geslaagd een robuust, betrouwbare organisatie neer te zetten die al veel bereikt heeft. Nu is het tijd de blik naar buiten te richten en meer in verbinding te komen met de wereld om ons heen.

Zes accountmanagers

Dat doen we onder andere via zes accountmanagers. Op 1 maart 2018 gingen ze aan de slag met deze nieuwe rol die voortkwam uit de aanbevelingen van de organisatie evaluatie en visitatie. Beleidsmedewerkers Coen Vaarkamp, Milou Levink, Ruben Sinselmeijer, Sandra Oude Roelink, Fleur Wilmsen en Gerwin de Groot geven het accountmanagement een gezicht.

De accountmanagers signaleren wat er speelt in met name de fysieke leefomgeving van ‘hun’ gemeenten en stimuleren vraaggericht werken en maatwerk. “Nieuwe informatie en ontwikkelingen nemen we mee terug. We koppelen het terug in de teams, organiseren een brede brainstorm over het onderwerp of schrijven in samenwerking met collega’s een verkennende notitie voor het MT. Op deze manier maken we gebruik van de kennis binnen onze organisatie en betrekken we de organisatie actief bij accountmanagement.” Andersom kunnen de accountmanagers de gemeenten proactief van informatie voorzien die zij nodig hebben om beleidskeuzes te maken.

“Erg handig, die korte lijntjes. We hebben nu één aanspreekpunt voor al onze vragen en kunnen snel informatie uitwisselen. Ook het persoonlijk contact en de klantgerichte houding worden erg gewaardeerd. Accountmanagers vervullen daarmee ook een ambassadeursrol richting de gemeenten.”

Anne Huininga en Martin Grouve, adviseurs crisisbeheersing in de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland