Door naar de hoofd inhoud
buitenlandse politie auto's inprep oefening

In verbinding: ook op Europese schaal

In verbinding met de samenleving en onze partners. Ook over de landsgrenzen heen. Dat is Veiligheidsregio IJsselland. Via het Europees programma IN-PREP werken we samen met buitenlandse partners aan het verbreden en versterken van fysieke veiligheid. Het programma startte in 2017 en loopt tot augustus 2020.

In deze periode worden twee producten ontwikkeld: een coördinatie handboek (Handbook of Operations) en een multidisciplinair opleidingsplatform (Mixed Reality Prepardness Platform). Als veiligheidsregio vervullen we in dit programma vooral de adviseurs- en expertrol. Samen met onze crisispartners en andere hulpverleners we als ‘eindgebruikers’ onze wensen en eisen aan. Daarnaast zijn we vanuit onze expertise gevraagd het opleidingsplatform te testen en zijn wij in het najaar van 2019 organisator van een grote, internationale oefening met overstroming als oefenscenario.