Door naar de hoofd inhoud

Belevingsonderzoek brandweer

28 maart 2018
brandweerman blust na in afgebrand pand

In opdracht van het Veiligheidsberaad, is in mei 2017 landelijk onderzoek uitgevoerd naar de beleving en tevredenheid van brandweermensen, zowel beroeps als vrijwilligers. In totaal deden landelijk bijna 9.000 mensen mee aan het belevingsonderzoek, in IJsselland waren dat er ruim 200. Over het algemeen is de beleving positief te noemen. Het eindrapport van het belevingsonderzoek lag maandag 26 maart bij het Veiligheidsberaad (de voorzitters van de veiligheidsregio’s) met kanttekeningen vanuit alle regio’s, de vakbonden en de Vereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). Woensdag 28 maart zijn de resultaten aangeboden aan de Minister van Justitie en Veiligheid.

Positieve beleving

De beleving is positief: zo geeft 91% aan trots te zijn brandweerman-/-vrouw te zijn en heeft 85% passie voor het vak. In oktober 2017 deelden we het landelijk beeld met organisatie en gingen we in gesprek met elkaar tijdens diverse bijeenkomsten. Ook gaven we, net als alle regio’s, de VBV en het RBC een regionale reactie op het landelijke onderzoek. In een aantal opzichten week IJsselland positief af van die beide reacties.

Ruimte voor groei

Collega’s in IJsselland geven aan dat veranderingen in de organisatie goed te volgen zijn, de werkdruk als goed wordt ervaren en er duidelijk is waar men wel of niet over mee wil praten. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. De uitkomsten laten zien dat er wisselend enthousiasme is voor uitrukken op maat. Brandweerpersoneel dat ervaring heeft met variabele voertuigbezetting (Uitruk op Maat) oordelen positiever dan collega’s die er geen ervaring mee hebben. De waardering voor de eigen ploegleider op posten is groot, de relatie met de mensen van de bureauorganisatie kan verder groeien. Dit ligt in lijn met het landelijke beeld.

Met elkaar in gesprek

De beleving sluit mooi aan bij het beeld dat we hebben opgehaald uit eerdere interne onderzoeken in 2015 en eind 2017. Bovendien past het heel goed binnen de ontwikkeling die onze organisatie nu doormaakt. Ook dit jaar maken we weer stappen als organisatie en belangrijker: blijven we met elkaar in gesprek.

Brandweerstatistiek

Het belevingsonderzoek had ook een tweede component. Het onderdeel Brandweerstatistiek had als opdracht om data kunnen op ieder moment (‘real time’) te kunnen ontsluiten en zo invulling te geven aan de gezamenlijke behoefte aan eenduidige informatie op een aantal actuele thema’s. Dit is nu nog niet mogelijk en wordt opgepakt in het vervolgonderzoek. Het cijfermateriaal over het jaar 2017 is redelijk compleet, waardoor dat jaar toch als het ijkpunt kan worden beschouwd.