Door naar de hoofd inhoud

Bevolkingszorg en crisiscommunicatie

Tijdens een incident, ramp of crisis kunnen inwoners van je gemeente in de problemen raken. Al hun spullen zijn verbrand of hebben waterschade opgelopen. Mensen mogen hun woning tijdelijk niet in of moeten vluchten voor dreigend gevaar. Soms gaat het om enkele inwoners, soms om een grote groep. Als gemeente kom je in deze situaties in actie en bied je hulp. De elf gemeenten in IJsselland staan 24/7 paraat om deze belangrijke crisisbeheersingstaak uit te voeren, samen met het regionaal team Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.

Het is de moeite waard

Als lid van het regionale team Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie voer je taken uit om inwoners en de leefomgeving in IJsselland te beschermen en te informeren. Je weet de gemeentelijke paden te bewandelen en het lukt je om in stressvolle situaties resultaat te boeken, ook al vraagt dat soms enig improvisatietalent. Maar het is zeker de moeite waard. Met je inzet lever je een belangrijke maatschappelijke bijdrage en op persoonlijk vlak krijg je kansen jezelf te ontwikkelen. Een nevenfunctie in het regionale team Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie is dus in meerdere opzichten het overwegen waard! Iets voor jou? Neem contact op met de adviseur crisisbeheersing in jouw gemeente en solliciteer naar een van de functies.

Wat doe jij tijdens een crisis?

Je bent vanaf het eerste moment betrokken bij een ramp of crisis om de gemeente te helpen met haar zorgplicht voor de inwoners. Als functionaris bij bevolkingszorg of crisiscommunicatie heb je naast je reguliere baan bij de gemeente een belangrijke en uitdagende nevenfunctie.

Wil je werken in een dynamische omgeving en heb je geen 9 tot 5 mentaliteit? Weet je om te gaan met complexe vraagstukken en denk je in ‘kunnen’ en niet in ‘moeten’?  Dan is een rol binnen ons regionale team beslist iets voor jou. Neem contact op met de adviseur crisisbeheersing van jouw gemeente voor meer informatie.

We doen het samen

Het regionale team Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bestaat hoofdzakelijk uit collega’s uit de elf IJssellandse gemeenten. De rol die zij vervullen in het team zijn nevenfuncties. Als lid van het regionale team blijf je gewoon in dienst van je eigen gemeente tijdens de uitvoering van je taak, ook als het een inzet in een andere gemeente betreft. Dat is het mooie van regionale samenwerking. Je bent daarom tijdens je piket als bijvoorbeeld teamleider Opvang, Verzorging en Registraties (OVR) beschikbaar voor de gehele regio. De meeste functionarissen hebben eens per zes weken een piketweek, wat inhoudt dat je zeven dagen achter elkaar 24/7 bereikbaar en beschikbaar bent. Veiligheidsregio IJsselland treedt op als coördinator en ondersteuner in de vorm van opleidingen, oefeningen, voorzieningen en procedures. Aan de piketfuncties is een vergoeding gekoppeld, omdat je tijdens je dienst snel inzetbaar moet kunnen zijn.

elf gemeenten veiligheidsregio IJsselland ingetekend op kaart

Dit zijn de functies

Binnen het regionale team kun je kiezen uit verschillende functies. Hieronder zie je welke er allemaal zijn.

 • Officier van dienst bevolkingszorg (OvD-Bz):
  is verantwoordelijk voor de inzet, leiding en coördinatie van bevolkingszorg, zowel in het bron- als in het effectgebied. De OvD-Bz stemt af met de OvD’s van brandweer, politie, geneeskundige zorg en communicatie en is de spin in het web van de gemeentelijke hulpverlening.
 • Algemeen commandant bevolkingszorg:
  heeft een goed ontwikkelde antenne voor bestuurlijke valkuilen en dilemma’s op het gebied van de gemeentelijke taken.
 • Hoofd ondersteuning:
  regelt in het actiecentrum bij grotere incidenten de ondersteuning voor de OvD-Bz.
 • Hoofd informatie:
  zorgt ervoor dat tijdens grotere incidenten alle informatie geverifieerd en gedeeld wordt met de belanghebbenden.
 • HTO Publieke zorg (HPZ):
  zorgt voor de opvang en verzorging van mensen die hun woning (tijdelijk) moeten verlaten. Even uit de wind, een kopje koffie het aanreiken van een telefoon of het zorgen voor een hand op de schouder. In deze functie heb je direct contact met ontredderde inwoners doe jouw hulp hard nodig hebben.
 • HTO Omgevingszorg (HOM):
  zorgt ervoor dat de omgeving rond een incident weer veilig wordt en organiseert eventueel noodherstel.
 • HTO Nafase (HNA):
  heeft de verantwoordelijke taak om bij heel ernstige incidenten het proces van nazorg en collectieve rouwverwerking op te starten. Een pittige taak die we hopelijk nooit nodig hebben, maar we moeten ons er wel op voorbereiden. Deze taak doen we op basis van vrije instroom. Het is dus geen piketfunctie.
 • Officier van dienst crisiscommunicatie (OvD-C):
  vanaf de plek van het incident verzorg je de woordvoering. Je geeft operationele, feitelijke informatie over het incident via de (eigen) media en combineert dat met duidelijke handelingsperspectieven voor het publiek. Daarnaast maak je een inschatting van de omvang of duur van het incident en weegt af of opschaling van het regionale communicatieteam nodig is.
 • Algemeen commandant crisiscommunicatie (AC-C):
  neemt de leiding en coördinatie bij grotere crisiscommunicatievraagstukken, bewaakt de eenduidigheid in de communicatieaanpak en zorgt voor voldoende capaciteit in het actiecentrum crisiscommunicatie.
 • Hoofd informatie crisiscommunicatie (HIN-C):
  ondersteunt de OvD-C met omgevingsbeelden en is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatiestromen die van belang zijn voor het proces crisiscommunicatie.
 • Communicatieadviseur ROT:
  vormt samen met de operationeel leider en de informatiemanager het kern-ROT en adviseert op tactisch en strategisch niveau over bestuurlijke vraagstukken en dilemma’s.
 • Specialist crisiscommunicatie:
  Bij grotere incidenten maak je communicatieproducten die uiteenlopen van Q&A’s tot en met een statement voor de burgemeester. Specialist crisiscommunicatie ben je op basis van vrije instroom. Het is dus geen piketfunctie.

Ik doe mee!

Denk je nu: “Meedoen in het regionale team Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie is echt wat voor mij!”, dan ben je slechts een telefoontje verwijderd van een mooie regionale uitdaging!

Wil je meer weten of meteen solliciteren op een functie in het regionale team, bel dan de adviseur crisisbeheersing van jouw gemeente.