Door naar de hoofd inhoud

Burgemeester Ton Strien: bedankt!

Het geweten van het dagelijks bestuur en het bestuurlijk gezicht van de brandweer: Ton Strien. Sinds 2007 was hij als burgemeester van Olst-Wijhe verbonden aan onze organisatie. Drie (oud) collega’s blikken terug op de samenwerking.

Manager brandweerzorg Michel Thijssen spreekt Ton, als portefeuillehouder Brandweerzorg veelvuldig: “Ton is betrokken en deskundig. Zijn rol in het landelijk overleg neemt hij serieus en voert hij met veel overtuiging uit. Hij werd ook niet voor niets voorzitter van de stuurgroep voor het belevingsonderzoek vrijwilligers. Hij is het langstzittende lid van het dagelijks bestuur en vanaf het begin kritisch en constructief op het proces. En in aanloop naar de regionalisering van de brandweer had hij samen met de toenmalig regionaal commandant een belangrijke rol bij de vorming van de huidige Veiligheidsregio IJsselland”.

Aanspreekpunt en klankbord

Daar is Lieke Sievers, nu burgemeester van gemeente Edam-Volendam, het mee eens. Zij was vanaf 1 januari 2014 regionaal commandant van Brandweer IJsselland. De toen nog gemeentelijke korpsen en de regionale brandweer gingen vanaf die datum samen verder als één regionaal korps. Lieke vertelt: “We hebben veel aan Ton te danken. Het wettelijk besluit tot regionalisering was al een feit, maar regionaal moest het nog helemaal vorm en inhoud krijgen. Door alle elf burgemeesters en gemeenten, de medezeggenschap (BOR) en twee externe projectleiders werd er intensief samengewerkt. Ton was binnen het dagelijks bestuur (DB) zowel mijn eerste aanspreekpunt als betrokken klankbord, kritisch en constructief. Hij was altijd diegene met hart voor de brandweer, zowel voor de mens als de professional, met een bijzonder accent voor de vrijwilligheid. Moeilijk oplosbare vragen werden oplosbaar gemaakt, soms met originele vondsten. Ton zat altijd zeer goed in de dossiers en las alles secuur, waardoor de andere bestuurders in het DB graag op hem terugvielen.”

Overal van op de hoogte

Met zijn wat statige voorkomen moesten mensen soms wat aan hem wennen. Dat herkent ploegleider Jan Beltman ook: “Tijdens de eerste korpsavond begon hij eerst keihard een liedje te zingen voor zijn toespraak. Hij kan ontzettend goed speechen en is overal goed van op de hoogte. Ook tijdens incidenten zoals de kerkbrand in Wijhe tijdens de nieuwjaarsnacht van 2011. Als burgemeester en burgervader wil hij altijd vlot gebeld worden, op de hoogte gehouden worden en is hij erg betrokken naar zijn inwoners. Hij kwam ook vaak snel ter plaatse als er bijvoorbeeld een grote brand was.

Voor veiligheid zorgen we samen

De veiligheid van zijn inwoners staat bij Ton hoog in het vaandel. Tijdens een oefening in 2019 in het kader van ‘community safety’ vertelde hij: “Voor veiligheid zorgen we samen. Professionele hulpverleners én inwoners. Het is belangrijk dat iedereen veilig kan blijven wonen, ook als mensen wat ouder worden. Door samen te oefenen en voorlichting te geven versterken we de bewustwording en kennis over veiligheid. De ontruimingsoefeningen met de brandweer en Salland Wonen in twee appartementencomplexen voor oudere inwoners in Olst en Wijhe zijn daar mooie voorbeelden van.” 

Authentiek en betrokken

Michel, Lieke en Jan zijn het eens over de woorden die zo van toepassing zijn op Ton: betrokken, authentiek, humor, scherp, integer, hart voor zijn inwoners en staat voor de brandweervrijwilligers. We gaan hem missen als bestuurder en als mens!