Door naar de hoofd inhoud

Op locatie: Community Safety in Wijhe

1 juli 2019
oude dame wordt geëvacueerd door brandweer via brandtrap

Mensen blijven steeds langer zelfstandig in hun eigen omgeving wonen en verhuizen niet of later naar een zorginstelling. Ouderen hebben vaker thuiszorg nodig en zijn afhankelijker van het sociaal netwerk. In ‘Op locatie’ zijn we aanwezig bij een ontruimingsoefening van de gemeente Olst-Wijhe.

Als er zich een (crisis)situatie voordoet waarin ouderen snel moeten handelen kan het zijn dat de ouderen, vanwege de beperkingen die zij mogelijk hebben, niet weten hoe te handelen of niet in staat zijn om te handelen. Zij kunnen bijvoorbeeld in een appartementencomplex niet zelf naar beneden als de lift buiten gebruik is. (tekst gaat door na video)

Community Safety

Het begrip Community Safety is een ruim begrip, letterlijk vertaald betekent het “veiligheid voor de samenleving”. Projectleider Kim Nijhof vertelt: “Veel inwoners van onze gemeente willen en kunnen bijdragen aan veiligheid. Een van de redenen en aanleiding om “Community Safety” in de gemeente Olst-Wijhe te starten is dat uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat bij brand de meeste (dodelijke) slachtoffers te betreuren zijn bij woningbranden. Bekend is dat televisietoestellen, wasdrogers en het verkeerd gebruiken van elektrische apparaten de oorzaak kunnen vormen voor een woningbrand, maar de meeste branden ontstaan door menselijk handelen.”

Brandweer ‘op straat’ 

Een manier om het aantal branden te verminderen is dat de brandweer zich meer ‘op straat’ laat zien. Zij geven de inwoners advies en voorlichting over brandveiligheid. Kim: “Bij deze oefening willen we bewoners van een complex waar veel senioren wonen en omwonenden van het complex laten oefenen met ontruiming en afspraken laten maken. Denk bijvoorbeeld aan een verzamelplek. Na de oefening geven we als gemeente Olst-Wijhe, Salland Wonen en Veiligheidsregio IJsselland voorlichting. Dit doen we voor meer bewustwording maar ook om gezamenlijk na te kunnen praten. Daarnaast bieden we een huisbezoek aan en deelname aan een reanimatiecursus en een cursus levensreddend handelen.”

“Voor veiligheid zorgen we samen. Professionele hulpverleners én inwoners. Het is belangrijk dat iedereen veilig kan blijven wonen, ook als mensen wat ouder worden. Door samen te oefenen en voorlichting te geven versterken we de bewustwording en kennis over veiligheid. De ontruimingsoefeningen met de brandweer en Salland Wonen in twee appartementencomplexen voor oudere inwoners in Olst en Wijhe zijn daar mooie voorbeelden van.” Ton Strien, burgemeester gemeente Olst-Wijhe

Samenwerken voor, tijdens en na een brand

Het gedrag van bewoners van het pand in de eerste minuten zijn van groot belang. Ook omwonenden hebben als burgerhulpverlener een rol, bijvoorbeeld de opvang van ouderen die slecht ter been zijn of bij een oproep van een reanimatie. Ze volgen hierin de aanwijzingen van de professionele hulpverleners op als die aankomen bij het incident. De woningbouw heeft een zorgplicht voor een veilig gebouw met veilige vluchtwegen. Vanuit Veiligheidsregio IJsselland is een hulpkaart ontwikkeld, die wordt getest tijdens de oefening.

Praktische tips voor bewoners 

  • Weet waar je woont en waar een veilige plek in de buurt is als je moet vluchten.  
  • Controleer je eigen woning: zijn er bijvoorbeeld verschillende elektrakabels aan elkaar gekoppeld of zit het pluizenfilter van de wasmachine vol? 
  • Bij brand: sluit de deur achter je

Het aantal 75-plussers stijgt de komende jaren flink. Dit betekent een andere vraag naar zorg, ondersteuning en woningen. Langer (brand)veilig thuis leven heeft de aandacht van ons en onze partners. Wat kunnen wij in voorlichting en hulpmiddelen bijdragen aan het woongemak en de veiligheid van oudere mensen in onze regio? Op de pagina ‘Omkijken naar elkaar’ delen we ervaringsverhalen, samenwerkingen en praktische tips.