Door naar de hoofd inhoud

Veiligheidsregio IJsselland ontvangt opnieuw certificaat CO2-Prestatieladder

23 oktober 2023

Na een succesvolle audit ontvangt Veiligheidsregio IJsselland wederom het certificaat CO2-Prestatieladder. Normec, de auditor, bekeek de uitstoot en reductie van het jaar 2022 van de gehele organisatie. Het behalen van het certificaat betekent dat we goed op weg zijn om de CO2-uitstoot te verminderen.

Normec, een onafhankelijke organisatie die de audit afnam, beoordeelde of bij ons bekend is wat onze CO2-uitstoot is, hoe deze tot stand komt en welke acties we uitzetten om de uitstoot te verminderen. Hiervoor lazen de auditors een flink aantal documenten, spraken met collega’s en bezochten kazernes in Zwolle-Zuid, Heino en Raalte. Ons doel was om opnieuw het certificaat CO2-Prestatieladder te ontvangen voor niveau 3 (van 5) en deze is behaald.

Ons doel

In 2025 willen we 50% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2019. En we zijn goed op weg! In 2022 is onze CO2-uitstoot met 34% verminderd. Dat komt met name door inkoop van duurzame elektriciteit, opgewekt door Nederlandse zonne- en windprojecten.

Verbeteringen

Ondanks dat we goed op weg zijn, is er ook nog genoeg te verbeteren. In 2022 verbruikten we bijvoorbeeld 20% meer gas dan in voorgaande jaren. Ook is er genoeg te verbeteren op het gebied van mobiliteit. In 2023 zijn er diverse acties op poten gezet om meer bewustwording te creëren en onze uitstoot nog meer te reduceren. Hierover binnenkort meer!

We doen ons best om volgend jaar het CO2-Prestatieladder certificaat van een hoger niveau te mogen ontvangen. Meer weten over duurzaamheid binnen Veiligheidsregio IJsselland? Bekijk deze pagina.