Door naar de hoofd inhoud

Diana: alles wat je kunt moet je doen

19 augustus 2021

Diana werkt als managementassistent bij team Risicobeheersing. Daarnaast is zij communicatieadviseur CoPI/woordvoerder brandweer en heeft zij eens in de vijf/zes weken piket.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volg collega’s’ laat Diana zien wat haar werk inhoudt.
Volgens mij kregen we een heel goed beeld van je werk als woordvoerder, maar maakte je ons ook nieuwsgierig naar je werk voor team Risicobeheersing. Wat doe je daar?

“Toen ik twee jaar geleden startte in het team, nadat ik al heel wat jaren in andere teams werkte, was mijn grootste taak het vullen van het zaaksysteem IJVI. Daarop werken Omgevingsdienst IJsselland, de provincie, gemeenten en Veiligheidsregio IJsselland samen op het gebied van advisering. Denk aan bouwadviezen, maar ook evenementenadvisering en (horeca)controles. Team Risicobeheersing is één van de adviserende partijen en via dit zaaksysteem hebben alle betrokken partijen hetzelfde beeld en documenten.

Risicobeheersing op Reis naar 2025

Inmiddels zijn we als team ook volop bezig met een doorontwikkeling: Risicobeheersing op Reis naar 2025. Door de aanstaande Omgevingswet gaat het een en ander veranderen in ons werkgebied met gevolgen voor onze adviserende en controlerende taken. Met een aantal werkgroepen zoals ANNA-gesprekken, Communicatie, TMA en Omgevingstafel bereiden we ons als team voor op de toekomst. Wat zijn onze sterke punten? Waar liggen onze kansen? Wat verwachten onze partners (in- en extern) van ons? Hoe voeren we op een juiste manier het gesprek met ze?”

Alles wat je kunt moet je doen

Toch pakte Diana ook andere taken op, want: “Alles wat je kunt, moet je doen”, lacht ze. “Zonder daarmee alles naar je toe te trekken, kun je wel een eigen draai geven aan taken en projecten. Zo breidde ik onze nieuwsbrief van risicobeheersing flink uit. Ook ging ik laatst uit interesse mee met collega Marjolein naar de sleutelkluis van een pand. Toen ik doorhad wat dat inhield, vroeg een andere collega al snel of ik daar meer in kon betekenen. Omdat ik graag betrokken ben bij wat mijn teamleden doen, pak ik dat soort ‘inhoudelijke’ klusjes graag op.”

We zagen jullie als team overleggen via MS Teams. Weegt dat op tegen de fysieke ontmoetingen?
“Online vergaderen heeft voor- en nadelen. Zodra het weer wat meer kan, we werken nog steeds zoveel mogelijk thuis, spreken we weer wat vaker fysiek af met elkaar. Aangezien ons team door de hele regio verspreid woont en werkt, houden we de digitale overleggen er ook in om reistijd te besparen. Online houdt de voorzitter van het overleg het boeiend door iedere keer een openingsvraag te stellen die niets met het werk te maken heeft, zoals ‘wat was je laatste online aankoop?’ Of ‘wat vind je van de Energietransitie?’. Dat geeft soms verrassende antwoorden. We zijn een heel divers team, maar staan echt klaar voor elkaar. Ik voel me er in elk geval heel welkom en gewaardeerd.”

Altijd paraat

In tegenstelling tot je vorige dienst, waarin je maar liefst twee GRIP-incidenten en een grote brand had, was het deze week wat rustiger. Wat doe je dan?
“Tijdens je piket blijf je paraat. Ik zorg er altijd voor dat ik alle apparaten opgeladen heb en bereikbaar blijf. We krijgen er binnenkort twee nieuwe woordvoerders bij dus werk ik het piketrooster en de oefenplanning bij. Die collega’s moeten worden opgeleid, maar draaien ook mee als schaduw in het piketrooster. Ook kijk ik naar wat we als groep nog moeten bespreken in ons werkoverleg of wat er naar aanleiding van incidenten kan worden aangepast. Net na het overdragen van dienst ging ik op pad om een item voor RTV Oost te filmen. Dat is tijdens de Week van de Veiligheid, tussen 11 en 15 oktober, op verschillende kanalen terug te kijken.”

Informatie delen met inwoners

Hoe pak je het aan als je voor een incident wordt gealarmeerd?
“Woordvoerders worden in onze regio vanaf ‘middelbrand’ gealarmeerd. Het is een werkafspraak dat je dan in ieder geval meeluistert op wat er via de portofoon wordt gezegd. Én we kijken mee wat in LiveOP X over het incident geschreven wordt. Als je dan naar het incident toe gaat, heb je alvast informatie. De informatie die we hebben, die ook relevant is voor inwoners en media, delen we via Twitter. In het voorbeeld van de wolkbreuk boven Dalfsen begin juli was het meteen GRIP-1. Ik luisterde mee via de portofoon en reed naar Dalfsen. Ik merkte dat er geen vragen van de media kwamen. Het beeld in het CoPI was dat kinderen in het water op straat speelden. We vonden het belangrijk om te delen dat het oppervlaktewater niet schoon was. Hoewel de riolering goed werkte, bevat dit water wel straatvuil, katten- en hondenpoep, olieresten en ander afval. Door zelf contact te leggen met onder andere RTV Oost en de Stentor kon ik de informatie delen met de inwoners: ‘let op je eigen hygiëne!’. Een NL-Alert versturen was ook een overweging, maar vonden we in het CoPI te heftig voor het soort boodschap.”

En dan is het incident voorbij en je werk klaar, toch?
“Ook dat verschilt per situatie. We dragen sowieso het incident over aan de gemeente. Na het incident in Dalfsen ben ik echter ook nog de dag erna teruggegaan met één van de bevelvoerders om met Hart van Nederland en 112 Vandaag opnamen te maken. Ik vraag aan de media welke vragen ze gaan stellen en help de bevelvoerder op weg in zijn verhaal. Ik probeer altijd leerpunten uit een incident mee te nemen naar de volgende inzet. Want: je moet elke dag wat geleerd hebben.”

Alert rijden

Tot slot: de piketauto. Hoe vaak zet je die flitsers aan?
“Ik zeg altijd: de woordvoerders zorgen er niet voor dat de brand (sneller) uit gaat. Natuurlijk moeten en willen we binnen dertig minuten bij een incident zijn. In de rijtraining die ik onlangs had leer je alert maar met voldoende afstand te rijden. Dat zorgt ervoor dat weggebruikers je de ruimte geven en merken dat er haast is. Onze licht- en geluidssignalen zetten we aan als we niet binnen de vastgestelde aanrijtijd ter plaatse verwachten te zijn, bijvoorbeeld als er file staat.”

Houd onze Stories in de gaten. Binnenkort komt er weer een andere collega in beeld!