Door naar de hoofd inhoud

Evenementen weer toegestaan

blauwe met gele puntjes staat voor het Coronavirus

Met coronatoegangsbewijzen mogen per 30 juni vergunnings- en meldingsplichtige evenementen met 100% van de bezoekerscapaciteit weer worden georganiseerd.

Deze mogen weer georganiseerd worden onder voorwaarden. Deze lees je hieronder. Per 25 juli zijn ook meerdaagse evenementen weer toegestaan.

Ook zonder toegangsbewijzen mogen organisaties evenementen organiseren. Locaties waar mensen een vaste plaats hebben kunnen 100% van de 1,5 meter capaciteit gebruiken. Op doorstroomlocaties kan één bezoeker per 5 m2 ontvangen worden.

Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen

 • Bezoekers van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen; 
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten);
 • Het evenement heeft maximaal 25.000 bezoekers en duurt maximaal 24 uur;
 • Eén overnachting is toegestaan; 
 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers;
 • Reserveren is verplicht; 
 • Gezondheidscheck is verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de vier uur voorafgaand aan het evenement); 
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht;
 • Een vaste zitplaats is niet verplicht; 
 • Mondkapjes zijn niet verplicht; 
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers frequent een zelftest afnemen, bij voorkeur direct voorafgaand aan het evenement en in ieder geval niet langer dan twee dagen daaraan voorafgaand; 
 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD;
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Vanaf 25 juli zijn ook meerdaagse evenementen toegestaan

Daarbij gelden extra voorwaarden:

 • Het maximum van 24 uur en 25.000 bezoekers per dag vervalt. Meerdaagse evenementen met twee of meer overnachtingen zijn dan weer mogelijk;
 • Als de geldigheidsduur van de test verlopen is moeten bezoekers opnieuw gecontroleerd worden op een negatieve testuitslag voordat ze van de camping naar het festivalterrein mogen. Over hoe het testen en de controle daarop precies in zijn werk gaat, vinden overleggen plaats met de sector;
 • Er is een professionele testfaciliteit op het terrein;
 • Als een bezoeker op het evenement positief getest is dan moet het vervoer naar huis veilig plaatsvinden met zo min mogelijk besmettingsrisico voor anderen.

Kermissen

De regels voor kermissen zijn als volgt:

 • De bezoekersnorm is 1 bezoeker per 5 m2 (met onderling 1,5 meter afstand);
 • Kermisexploitanten zorgen ervoor dat bezoekers zich gemakkelijk kunnen houden aan de 1,5 meter afstand via crowdcontrol en werken met gescheiden bezoekersstromen; 
 • Lokale voorwaarden voor evenementen (evt. meldingsplicht, vergunningverlening) gelden, waarbij ook rekening wordt gehouden met beschikbare politie- en BOA-capaciteit. Ditzelfde geldt voor de capaciteit in het OV: indien nodig kan er een vervoersplan aan organisatoren worden gevraagd. Ook wordt getoetst of de organisator zorg kan dragen dat de 1,5 meter afstand tussen publiek in acht wordt genomen.