Door naar de hoofd inhoud

Fleur: met en zonder pieper zinvol werk

3 maart 2022

Fleur is HOvD (hoofd officier van dienst), adviseur management & bestuur én coördinator nazorg. Als HOvD kan zij drie rollen invullen: Leider CoPI (commando plaats incident), taakcommandant of algemeen commandant brandweer.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volg collega’s’ laat Fleur zien wat haar werk inhoudt.

Dat zijn flink wat functies. Wat vind je het leukste aan je werk?

“De afwisseling”, antwoordt Fleur lachend. “Ik ben bij de veiligheidsregio gaan werken omdat ik graag een bijdrage wilde leveren aan de samenleving. En dat doe ik. In de operationele functie is dat heel erg zichtbaar. Maar ook als de pieper niet gaat doe ik zinvol werk en lever ik een bijdrage aan de maatschappij. En die combinatie aan functies vind ik het leukst.

Leiden van multidisciplinaire crisis

“Als HOvD kan ik drie rollen invullen. Eén van die functies is leider CoPI (commando plaats incident). Dan stuur je een multidisciplinair crisisteam aan. Bij GRIP (gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure) incidenten komt niet alleen de brandweer ter plaatse. Afhankelijk van het incident komen ook andere hulpdiensten zoals geneeskundige hulp en bevolkingszorg. De leider CoPI leidt in dat geval de multidisciplinaire overleggen en hakt knopen door waar nodig. Onlangs was er een gaslekkage in Kampen en toen is er GRIP 1 gemaakt. Er is opgeschaald omdat het een groot pand was in de binnenstad. Dit pand was complex, niet logisch gebouwd en er was een flinke ophoping van gas in het pand. Er waren veel mensen buiten waarvoor we mogelijk opvang voor de nacht moesten regelen. Uiteindelijk was dit niet nodig omdat de situatie snel weer onder controle was. Achteraf konden we dit zien als een mooie oefening. Een collega had een nieuwe rol als informatiemanager en zij kon op deze manier mooi instappen.”

Coördineren en schakelen

“Afhankelijk van de situatie en de locatie kan ik ook andere rollen vervullen. Per inzet verschilt het welke rol het meest urgent is. Naast leider CoPI ben ik ook taakcommandant. Dat is de hoogst leidinggevende van de brandweer in het veld. En daarnaast vervul ik ook de rol van algemeen commandant brandweer. Deze rol had ik bijvoorbeeld bij de inzet van de stormen. Er was geen sprake van een zeer grote brand of GRIP, maar coördinatie was zeker nodig. We hebben het BAC (brandweer actiecentrum) in de lucht geroepen en deze heb ik gecoördineerd. Door de vele meldingen was de meldkamer overbelast. Vanuit de meldkamer wordt snel doorgevraagd of het een spoedgeval is of niet. Bij echte dreiging moet je altijd 112 bellen. Maar voor meldingen die iets langer kunnen wachten bel je 0900-0904. Op die manier blijft de lijn vrij voor levensbedreigende en spoedeisende situaties. De niet spoedeisende meldingen werden vanuit de centrale meldkamer doorgezet naar centrale brandweerposten in de regio. Van daaruit werden de meldingen uitgezet bij de eenheden. Bijzonderheden melden zij vervolgens bij ons, zodat ook voor die vragen de meldkamer werd ontlast. Daarnaast zorgen we er ook voor dat alle (communicatie)lijntjes uitgezet worden. Denk aan een NL-Alert, informatie op de gemeentelijke websites en updates via Twitter.”

Snel ter plaatse

“Als HOvD heb je niet vaak een levensreddende rol, maar toch is het belangrijk om snel bij het incident te zijn. Om ervoor te zorgen dat dat veilig gebeurt, volgen we een rijtraining. Sterker nog, zonder die rijtraining mag je niet eens met optische- en geluidssignalen rijden. Vroeger sprak je over ‘wat zou je doen als…?’ Tegenwoordig mag je ook echt met sirenes rijden tijdens de rijtraining. Ik had het geluk dat ik in mijn training in de spits had. Dan leer je echt hoe het is om tussen de rijen auto’s door te rijden. De pieper gaat niet elke dag, maar als hij gaat is het belangrijk dat je geoefend bent. Afstand houden en iemand de tijd geven om te reageren is belangrijk. Gemiddeld heeft men tussen de 8 tot 12 seconden nodig voor er actie ondernomen wordt. Geef die tijd ook. Dan reageren mensen wat er van hen verwacht wordt. Je wilt niet onderweg moeten stoppen omdat iemand door teveel haast een ongeluk veroorzaakt om plaats te maken voor de brandweer.”

Van poortwachter tot verbinder

Naast al deze functies ben je ook nog adviseur management en bestuur. Kun je daar iets meer over vertellen?

”Dat klopt. Eén van mijn grootste rollen wanneer de pieper niet gaat, is mijn adviseursrol. Ik richt mij vooral op het management en een andere collega richt zich meer op het bestuur.
Elke week komt het managementteam (MT) bij elkaar en vergadert over eigenlijk alles wat er speelt. Voor die vergadering bereid ik de stukken voor. Ik heb een soort van poortwachterfunctie en beoordeel alle stukken en notities op vorm en inhoud. Is het format juist, duidelijk en compleet? Is het kostenoverzicht bijgevoegd en is het conform procedures? Alle stukken verzamel ik en stel ik beschikbaar voor het MT én voor de hele organisatie. Via ons intranet is voor alle collega’s inzichtelijk waar het MT over vergadert. Na de vergadering zorg ik voor het verslag en de terugkoppeling aan iedereen die een stuk of notitie heeft ingeleverd.

De onderwerpen zijn echt heel breed. Vanuit team Staf en Beleid komen veel onderwerpen naar voren zoals nieuwe regelgeving en aanpassingen binnen de organisatie. Maar ook houden we ons bezig met de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zijn we momenteel bezig met het maken van een video en infographic voor de nieuwe raden. Wij zijn één van de gemeenschappelijke regelingen en samen met de andere regelingen laten we de nieuwe raden zien wie we zijn en wat we doen.”

Houd onze Stories in de gaten. Binnenkort volgt er weer een andere collega!