Door naar de hoofd inhoud

Geen problemen door hoogwater op de IJssel verwacht

16 juli 2021
Overstroming en wateroverlast

Het hoge water in Limburg geeft ons als veiligheidsregio aanleiding om nauw contact te onderhouden met Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta voor wat betreft de IJssel en de Vecht in onze regio.

De verwachte neerslag is beperkt en de verwachte waterstand bij Lobith (ijkpunt) wordt tussen de 14 en 15 meter + NAP. Dit komt gemiddeld eenmaal per jaar voor en betekent dat het water deels tegen de dijk aankomt en de uiterwaarden deels onderlopen. Het bijzondere nu is de snelheid van het water in de IJssel en het feit dat deze waterstand zelden in de zomerperiode voorkomt. De waterstijging in de Vecht zal zo beperkt zijn dat de verwachting is dat deze geheel binnen de oevers zal blijven en de uiterwaarden dus droog blijven.

Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn extra alert maar voeren geen bijzondere acties uit. Daarnaast geven de weerberichten geen aanleiding om op te schalen in relatie tot extreme weersomstandigheden.
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft aan: “Wij verwachten geen problemen door het stijgende water op de IJssel. Het hoge water in de maand juli is zeer bijzonder en tegelijkertijd goed beheersbaar. Door de vele neerslag in het stroomgebied van de Rijn stijgt het water op de IJssel komende week nog verder, maar niet tot een verontrustend niveau, zo is de verwachting. Uiterwaarden zullen onderlopen en we voeren extra dijkinspectie uit op zogeheten zandmeevoerende wellen. Zoals gewoonlijk bij dit soort weersomstandigheden zij wij alert en blijven we de weersverwachting nauwgezet volgen.“

Wij houden als crisisorganisatie zorgvuldig contact met de betrokken partners en schalen op indien nodig. Volg voor de laatste informatie de berichtgeving van Waterschap Drents Overijsselse Delta via hun website en Twitter.

NB: de getoonde afbeelding is van het hoogwater in 2018.