Door naar de hoofd inhoud

Ga goed voorbereid naar een evenement

2 mei 2018
de achterkant van man en vrouw zittend op hooibaal

Met de zomer in aantocht gaan veel mensen naar festivals, sportevenementen, zomerfeest en andere (buiten)activiteiten. Veiligheid is voor ons als veiligheidsregio, voor gemeenten en organisatoren een heel belangrijk thema bij al deze evenementen. En je kunt zelf ook een bijdrage leveren aan de veiligheid als je een evenement bezoekt.

Kijk bijvoorbeeld altijd even waar de nooduitgangen en EHBO-posten zijn als je een evenemententerrein opkomt. Je weet dan welke kan je op moet als er iets gebeurt.

Wat als er paniek uitbreekt?

Het grootste risico bij evenementen is dat er paniek uitbreekt. Bijvoorbeeld als er iets gebeurt waardoor iedereen zo snel mogelijk het terrein of en gebouw moet verlaten. Bezoekers weten bijvoorbeeld niet welke kant ze op moeten. Daardoor kunnen mensen schrikken en in de verdrukking komen. Als er paniek uitbreekt, blijf dan rustig en volg de aanwijzingen van hulpdiensten op. Ga met de mensenstroom mee. En als het kan, til kinderen op en help mensen die slecht ter been zijn.

Meer tips?

Klik hier voor meer tips om goed voorbereid naar een evenement te gaan. Ook op de website van de brandweer vind je tips voor een (brand)veilig festival.