Door naar de hoofd inhoud
groepsfoto van brandweermensen in specialistisch team

Specialistisch team voor technische hulpverlening

In 2016 deed een nieuw specialisme zijn intrede in de Nederlandse brandweerkorpsen: het Specialisme Technische Hulpverlening (STH). Het was het antwoord op risico’s die zich zelden voordoen, maar als ze zich voordoen een grote impact hebben.

STH-teams zijn landelijk georganiseerd en worden ingezet bij instorting van gebouwen/constructies en treinincidenten met mogelijke slachtoffers die met de basisinzet niet te redden of te lokaliseren zijn. In plaats van 25 regio’s die het afzonderlijk organiseren, wordt het nu één keer georganiseerd voor 25 regio’s.

Vijf STH-teams

Samen met het IFV ontwikkelden vijf veiligheidsregio’s (Hollands Midden, Fryslân, Gelderland-Zuid, Midden- en West-Brabant én IJsselland) het specialisme. De keuze voor deze regio’s is geografisch gezien strategisch: binnen een uur kan in heel Nederland hulp worden geboden.

Toegevoegde waarde

IJsselland startte met dertig brandweermensen aan het vakbekwaamheidstraject voor STH. Zij werden opgeleid tot reddingwerkers, logistiek ondersteuners en (plaatsvervangend) teamleiders. Voor het specialistische werk van het team zijn drie haakarmcontainers beschikbaar met speciaal gereedschap, een Bobcat, brancards en stutmateriaal.

Sinds de start heeft het team al een paar keer zijn toegevoegde waarde bewezen, onder andere in Veendam en Urk. Beide keren ging het om gasexplosies in woningen. Een recent voorbeeld is de instorting van een pand van drie verdiepingen in Den Haag op zondag 27 januari 2019.