Door naar de hoofd inhoud
brandweerman speelt virtuele game

Innovatie in digitale simulaties

Team Vakbekwaamheid heeft het afgelopen jaar diverse innovatieve digitale simulaties ontworpen. Actief en spelend leren is daarbij het uitgangspunt geweest. Een van die simulaties is de escaperoom IBGS, speciaal gemaakt voor manschappen om hun kennis/procedures op het gebied van gevaarlijke stoffen te oefenen.

Team Vakbekwaamheid heeft deze digitale simulaties ontworpen in samenwerking met Hogeschool Windesheim en Cibap. De studenten hebben samen met collega’s van team Vakbekwaamheid en de expertgroep IBGS de escaperoom ontwikkeld. De verhaallijn wordt gevormd door een incident dat enerzijds realistisch is en anderzijds moeilijk in scene te zetten is. De escaperoom werkt middels een VR-bril en is volledig virtueel. Dit komt tegemoet aan de wens om het logistiek mogelijk te maken om het spel op 35 kazernes te kunnen spelen.

Wat is IBGS

IBGS staat voor Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. Het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen (IBGS) is één van de vier kerntaken van de brandweer. Elke brandweerregio is in staat om bepaalde incidenten met gevaarlijke stoffen te bestrijden, zoals een kleine lekkage van zoutzuur, een ongeval met een tankwagen vol diesel, een gaslekkage, gedumpt drugsafval of incidenten met asbest.

Educatieve games

Ook is het afgelopen jaar een proof-of-concept voor augmented reality ontwikkeld om realistisch te kunnen oefenen. Hiermee kan bijvoorbeeld met behulp van een QR-code een rook- en vuurscenario aan de werkelijkheid worden toegevoegd. Daarnaast is de veiligheidsregio dit jaar, samen met Vakbekwaamheidsdistrict Oost, overgestapt naar een nieuw virtueel systeem XVR. In dit systeem kunnen bevelvoerders oefenen op het maken van beeld- en besluitvorming.