Door naar de hoofd inhoud
brandweerman geeft vrouw hand

Veilig leven: iedereen aan zet

Veiligheidsregio IJsselland zet zich in om de zelfredzaamheid van inwoners, instellingen, bedrijven én hun directe omgeving te stimuleren. Dit doen we onder andere met het programma Veilig Leven. Daarin werken we samen met verschillende partijen, zoals zorginstellingen en EHBO-verenigingen.

Het resultaat van het programma: verschillende activiteiten door de regio heen, passend bij de inwoners.

Zo gaf de brandweer samen met de GHOR voorlichting aan basisschoolleerlingen. Ook bezochten kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Dorpsschool en Looschool vanwege ‘brandweer op school’ de Bathmense brandweerkazerne. Naast bewustwording over brandveiligheid, leerden zij ook meer over reanimeren. “Ik heb hier heel veel van opgestoken. Nu weet ik tenminste wat ik moet doen”, vertelde Sam enthousiast.

Iedereen kan EHBO’er zijn!

Na een succesvolle pilot in Groningen, organiseerde ook Veiligheidsregio IJsselland een EHBO-cursus voor mensen met een visuele beperking. De cursus was theoretisch niet anders dan een normale EHBO-cursus. Het grote verschil was dat veel op de tast en op het gehoor ging.

“Ik ben altijd bang geweest dat wanneer er iets met mijn vrouw zou gebeuren, ik haar niet zou kunnen helpen. Nu heb ik geleerd wat ik kan doen en weet ik dat ik er dankzij de hulpdiensten nooit alleen voor sta, hier voel ik me een stuk zekerder door.”

Jan Meppelink, voorzitter van Oogvereniging Overijssel en zelf ook visueel beperkt.

Voorlichting aan ouderen

Naar aanleiding van een onderzoek in wijkzorg IJsselheem in Zwartsluis werd een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Samen met HBO-v Windesheim, ouderenbond, gemeente, Wijkzorg IJsselheem gingen we in gesprek over de veiligheid ouderen thuis. Ook werkten we mee aan het project/programma Vitaal en Veilig Thuis voor ouderen in Staphorst en Zwolle. Deze activiteiten resulteerden ook in de brochure ‘Veilig leven: iedereen aan zet’.

Meer weten? Lees dan het gesprek met mevrouw Troost , het artikel over de brandpreventieweken (PAGINAX) en het artikel over het plaatsen van AED’s.