Door naar de hoofd inhoud

Introductie in de IJssellandse crisisorganisatie

Wist je dat Nederland in de gemeente Steenwijkerland ligt en Emmen in de gemeente Dalfsen? Wat bedoelen we met de gouden lijn, op welke risico’s bereiden we ons voor in oefeningen, trainingen en opleidingen, hoe ziet ons crisisplan eruit en hoe zijn onze crisisteams samengesteld?

De training ‘Hoe heurt het in IJsselland’ is een uitgebreide introductie in de crisisorganisatie van Veiligheidsregio IJsselland voor nieuwe crisisfunctionarissen. Het is tegelijkertijd een goed moment om collega’s te ontmoeten en eerste ervaringen te delen in een informele setting.

Elkaar ontmoeten

Vrijdag 29 oktober verwelkomden de trainers in de kazerne van Dalfsen vijftien deelnemers die opgeleid zijn in verschillende rollen, waaronder officieren van dienst bevolkingszorg, (crisis)communicatieadviseurs en informatiemanagers. “Goed om op deze manier kennis te kunnen maken met collega’s die je straks misschien tegenkomt bij een inzet. Het is belangrijk een gezicht te hebben bij de mensen. Dat maakt de samenwerking makkelijker”, vond een van de deelnemers.

Opschalingsniveaus

De crisisorganisatie van IJsselland kunnen we zowel inzetten tijdens acute als niet-acute gebeurtenissen. Het is niet altijd nodig alle onderdelen of rollen in te zetten. De gebeurtenis, het incident of de crisissituatie bepaalt de inzet. Soms is dat een klein team dat in een niet-acute situatie tijd heeft om voor te bereiden op denkbare worst case en best case scenario’s. Soms is het nodig meerdere teams in te zetten, bijvoorbeeld het Commando Plaats Incident (CoPI) en het kern-Regionaal Operationeel Team (kern-ROT). Dat gebeurt in ieder geval bij opschalingsniveaus waarbij gecoördineerde samenwerking tussen de hulpdiensten nodig is.

Meer weten?

Meer over ons crisisplan lees je op onze website.