Door naar de hoofd inhoud

Jaaroverzicht GHOR 2021

Ook in 2021 hadden we te maken met de coronacrisis. Maar er waren meer incidenten en niet acute situaties waar we als GHOR-functionarissen voor ingezet zijn, bijvoorbeeld de wateroverlast in Dalfsen, verscheidene branden, vogelgriep en de fosfineschepen. Deze en de andere incidenten vind je in het jaaroverzicht.

incidenten 2021

Door de coronacrisis zaten we voor een langere periode een GRIP 4 situatie. Daarnaast zijn in 2021 GHOR-functionarissen ingezet bij veel uiteenlopende, kleinere incidenten en bij niet-acute of dreigende situaties.

Bij een acute situatie moet er onder tijdsdruk direct door de crisisorganisatie gehandeld worden. Bij een niet-acute situatie is er meer tijd beschikbaar voor afstemming in de crisisorganisatie en met partners, omdat de noodzaak om direct te handelen (nog) niet acuut is. Het aantal GRIP-incidenten (acute situaties) is redelijk gelijk met voorgaande jaren. Sinds de start van het nieuwe crisisplan merken dat we steeds vaker worden ingezet bij niet-acute en dreigende situaties. Ook in 2021 is deze toename zichtbaar.

Als GHOR zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij incidenten. We zijn verantwoordelijk voor de processen acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Elk incident en dreidende situatie is anders en vraagt om maatwerk. Om hier goed op in te spelen, nemen alle GHOR-functionarissen deel aan het OTO-programma van de GHOR. Zo zijn we zo goed mogelijk voorbereid op elk type incident, ramp of crisis.

Meerdere incidenten en niet-acute situaties zijn ook in de media verschenen. Bijvoorbeeld de vogelgriep, de schepen met fosfine, de rellen en de wateroverlast in Dalfsen.

Vooruitblik 2022

Leren van incidenten

De incidenten uit 2021 zitten vol met leermomenten. Elke GHOR-functionaris maakt na afloop van een inzet een inzetverslag en er wordt na elk incident met elkaar geëvalueerd. Zo komen we er achter wat goed ging en waar we trots op mogen zijn. Maar we achterhalen zo ook wat we kunnen verbeteren. Bijzonderheden bespreken we met elkaar en evaluatiepunten pakken we op, zowel mono- als multidisciplinair. De rode draad, de leerpunten waar we ons in 2022 op focussen, vind je ook terug in het jaaroverzicht. De evaluatiepunten nemen we mee in bijv. het (M)OTO-programma, planvorming, advisering, netwerkbijeenkomsten, besprekingen met mono- en multi-partners.

We willen blijven ontwikkelen, ons aanpassen op de nieuwe risico’s waar we mee te maken krijgen (veranderende maatschappij). We willen een lerende organisatie zijn en daarbij helpt het om incidenten na te bespreken: wat ging goed en wat zouden we een volgende keer anders willen of moeten doen? Op deze manier vergroten we de kwaliteit van onze monodisciplinaire, maar ook multidisciplinaire, crisisorganisatie.

Basisprocessen aanscherpen en kennis vergroten

We zijn als GHOR verantwoordelijk voor de processen acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Het proces publieke gezondheidszorg voert de GGD uit. De kennis van dit proces willen we vergroten, denk daarbij aan de deelprocessen medische milieukunde (MMK) en Psycosociale Hulpverlening (PSH). Hierop gaan we in 2022 investeren. Verder hebben we tijdens de coronacrisis ons VVT-netwerk uitgebreid. We willen ook de kennis van deze sector vergroten. Een ander belangrijk onderwerp in onze basisprocessen is de overdracht en nafase. Na incidenten kunnen partijen zoals gemeenten en GGD nog dagen of weken bezig zijn met de afhandeling van dat incident. Daarom is een goede overdracht noodzakelijk. Hier moeten we aandacht voor hebben.

Werkwijze GHOR m.b.t. het crisisplan

In acute situaties heeft de crisisorganisatie een duidelijke taak en verantwoordelijkheid. In het crisisplan 2020-2023 is de crisisorganisatie óók inzetbaar bij niet-acute en dreigende situaties. In die situaties is het soms zoeken naar onze rol en verantwoordelijkheden. Ook zijn er soms andere partners in beeld dan bij acute situaties. Wie zijn dit, wie is ‘probleemeigenaar’ en wie heeft welke informatie nodig? Door incidenten met elkaar na te bespreken/te evalueren, leren we om antwoorden te geven op deze vragen. Daarbij blijft het ook belangrijk om elkaar/het netwerk te kennen, zodat de drempel laag is om elkaar te informeren en af te stemmen. 

Daarnaast merken we dat we als GHOR-functionarissen niet altijd bij incidenten worden betrokken, terwijl er wel gezondheidsrisico’s (kunnen) zijn. Daarom willen we de bewustwording binnen onze eigen kolom én bij andere kolommen en partners vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door gezamenlijk een informatiekaart op te stellen op dit thema en door met elkaar in gesprek te gaan. 

Leren van buurregio’s

Gelukkig hebben we in onze rol niet dagelijks te maken met grote incidenten of incidenten met een grote impact. Dat betekent wel dat we veel moeten oefenen om goed voorbereid te zijn op onze rol bij de grote incidenten. Daarbij kunnen en moeten we ook leren van incidenten die elders in het land zijn geweest. Best practices ophalen en delen van ervaringen. Dit doen we door bijvoorbeeld door evaluaties op te vragen en te lezen en sprekers uit andere regio’s uit te nodigen om hun verhaal en ervaringen te delen.