Door naar de hoofd inhoud

Kennissessie brandveiligheid voor gemeenten

18 januari 2024

Wat zijn de huidige eisen van het Bouwbesluit (Bb) voor brandcompartimentering, vluchtroutes, materiaalgedrag en brandoverslag? En welke relevante wijzigingen zijn er op het gebied van brandveiligheid te verwachten in het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl) vanaf 1 januari 2024?

Tijdens een aantal kennissessies worden toezichthouders en vergunningverleners van gemeenten in IJsselland door Jenne Mul en Joep Kleinheerenbrink van team Risicobeheersing bijgepraat. De kennissessies kwamen tot stand na een vraag vanuit gemeente Zwolle. Zij wilden hun kennis opfrissen op het gebied van de regelgeving over brandveiligheid. In april waren de eerste kennissessies voor medewerkers VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) van de gemeente Zwolle. Alle deelnemers waren na afloop van deze kennissessies zo enthousiast dat in oktober en november soortgelijke sessies georganiseerd werden voor toezichthouders en vergunningverleners van de andere gemeenten in onze regio. Na het versturen van de uitnodigingen was er zoveel animo dat er twee ronden van twee dagdelen gepland werden voor de kennissessies brandveiligheid.

Op een ontspannen en gezellige manier deelden wij onze expertise met collega’s van de gemeenten in onze regio. Daarnaast is het natuurlijk goed om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

Jenne Mul

Korte lijnen

Dunant Mepschen en Herman van Boxtel van de gemeente Hardenberg namen deel aan de eerste ronde kennissessies. Beide heren werken sinds 2001 als vakspecialisten bouwen woningtoezicht op de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dunant vertelt: “Alle (nieuw)bouw- en verbouwplannen beginnen op papier. Voor een goed vervolg in het verdere traject moeten de tekeningen en de bouwplannen dus goed op papier staan. Tijdens de presentatie op dag 1 vond ik de foto’s interessant waarop situaties te zien zijn die niet kloppen, zoals onjuist gemonteerde brandwerende doorvoeren. De techniek in de brandwerende doorvoeren is de laatste jaren behoorlijk ontwikkeld en verbeterd zoals wij konden zien bij een aantal voorbeelden die in de zaal lagen. De opzet om tijdens deze sessies kennis te delen en collega’s
van andere gemeenten te ontmoeten en te spreken was erg prettig. Voor advies over brandveiligheid bij een bouwplan doen wij altijd een beroep op de expertise die team Risicobeheersing heeft. Ik hou van korte lijnen en zie advies over een bouwplan dan ook graag zo snel mogelijk retour. Ik vind het prima als wij het formele advies, dat team Risicobeheersing ons per brief stuurt, later krijgen.”

Vanuit de gemeenten in onze regio was veel interesse voor de kennissessies. Het doet ons goed dat brandveiligheid daar zo hoog op de agenda staat. Ze zijn zich ervan bewust dat de regels gaan veranderen en dat ze met de opgedane kennis hier klaar voor zijn.

Joep Kleinheerenbrink

Leerzame sessies

Zijn collega Herman sluit zich daarbij aan: “Ik ga vaak samen met Jack Westenbroek, specialist Risicobeheersing bij de veiligheidsregio, op pad om vooral nieuwbouwprojecten te toetsen op brandveiligheid. Jack is bij team Risicobeheersing mijn eerste aanspreekpunt en had mij al geïnformeerd dat het nodige gaat veranderen op het gebied van de regelgeving rondom brandveiligheid. Het was prettig om tijdens deze sessie op een persoonlijke manier gelegenheid te hebben door te kunnen vragen op onderwerpen waar ik meer kennis over wilde hebben. Ik was vooral op zoek naar informatie over rookwerendheid. De rookwerendheid aan de hand van praktijkvoorbeelden vond ik dan ook heel leerzaam. Voornamelijk de informatie over de rookwerende onderdelen van koude en warme rook is mij bijgebleven. Dit was voor mij vrij nieuwe informatie in de regelgeving zoals die sinds 2021 geldt. In de praktijk komen zorgcomplexen en appartementen voor deze nieuwe eisen als eerste in aanmerking. Ik denk dat het vooral zaak is om aannemers hiervan op de hoogte te brengen. Net als Dunant ervaar ik ook dat wij korte lijnen hebben met team Risicobeheersing. Als ik vragen heb stel ik ze daar en ik krijg altijd een reactie terug.”

Productenboek Risicobeheersing

Naast het organiseren van kennissessies, doet team Risicobeheersing nog veel meer. Er gaat veel veranderen in hun werkveld. Bijvoorbeeld op het gebied van risico’s, verwachtingen van inwoners en partners, wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie en de komst van de Omgevingswet. Tegelijkertijd zijn ze bezig om meer naar de risico’s te kijken en minder naar de regels. Alles bij elkaar maakt dat het werkveld complexer en de risico’s daarmee groter. Dat maakt het nog belangrijker om goed samen te werken met alle verschillende partners. Want hoe goed ieder voor zich ook is, we kunnen het niet alleen. We hebben elkaar als partners nodig. Wat kan de ander betekenen.

In het productenboek lees je wat onze collega’s van Risicobeheersing allemaal doen.