Door naar de hoofd inhoud

Kennissessies brandveiligheid gemeente Zwolle

2 mei 2023
brandblusser

Medewerkers Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Zwolle woonden 23 maart, 6 en 13 april in de brandweerkazerne van Zwolle kennissessies brandveiligheid bij.

De kennissessies kwamen vanuit een vraag van de gemeente of we de kennis van de Zwolse collega’s wilden opfrissen op het gebied van regelgeving brandveiligheid. Team Risicobeheersing vindt een optimale samenwerking en kennisdeling met externe partners belangrijk en voldeed daarom graag aan deze vraag.

Kennis opfrissen over brandveiligheid

Onder leiding van Joep Kleinheerenbrink, Jenne Mul en Ben Quint, werd op dag één de kennis opgefrist over brandcompartimentering, vluchtroutes, materiaalgedrag, brandoverslag, NEN 6075 en brandbeveiligingsinstallaties. Tijdens de tweede sessie werd gekeken welke wijzigingen op het gebied van brandveiligheid er te verwachten zijn in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Ook werden specifieke onderwerpen behandeld als (de afbouw van) sleutelbuizen, bluswatervoorziening en doormeldingen.

Nieuwe eisen in de praktijk

De laatste dag stond vooral in het teken van de praktijk. Welke inspectie-/toezichtpunten zijn van belang op bouwplaatsen of in gebouwen rondom de realisatie van brandwerende scheidingsconstructies, deuren of beglazing? Wat zijn de consequenties van het BBL in de praktijk voor de toezichthouder? Wat betekenen de nieuwe rookwerendheidseisen in de praktijk voor de toezichthouder? Joep Kleinheerenbrink blikt terug op geslaagde sessies: “Na de zomer nodigen we de andere gemeentes in onze regio uit voor eenzelfde serie kennissessies brandveiligheid.”

kennissessie brandveiligheid gemeente Zwolle

Praktische insteek

Collega’s van de gemeente Zwolle waren enthousiast over de kennissessies. Het gaf hen de verdieping om nog beter te kunnen controleren, adviseren en eventueel handhaven. Een deelnemer vertelt: “De sessies hadden een praktische insteek. De herkenbare voorbeelden en het tonen van materialen met uitleg maakte dat de opgedane kennis goed blijft hangen. Wat is wanneer toepasbaar met een vertaling naar de huidige wet- en regelgeving.”

Productenboek risicobeheersing

Weten wat onze collega’s van team Risicobeheersing nog meer doen? Bekijk dan ons Productenboek Risicobeheersing.