Door naar de hoofd inhoud
Michel Thijssen

Kwaliteit voorop, nu en in de toekomst

Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de brandweer snel hulp biedt als het nodig is. Nu en in de toekomst. “De kwaliteit van onze brandweerzorg is goed. Dat willen we ook voor de toekomst garanderen. Daarom zetten we nu alvast zaken in gang”, zegt manager Brandweerzorg Michel Thijssen.

Een van die zaken is het spreidingsplan voor brandweervoertuigen op de 35 posten in IJsselland. Bij het ontwikkelen van dit plan stond de vraag centraal welke voertuigen een brandweerpost werkelijk nodig heeft om snel en efficiënt uit te kunnen rukken.

Toekomstbestendige brandweerzorg

Spreiding van materieel is een onderdeel van het programma Toekomstbestendige Brandweerzorg. Binnen dit programma worden ontwikkelingen in de samenleving gemonitord en vertaald in ontwikkeling van de brandweer op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en beschikbaarheid van personeel. “Onze – door het bestuur onderschreven – opdracht is om de brandweerzorg organiseerbaar en ook betaalbaar te houden.” Het plan voor de materieelspreiding werd in 2019 vastgesteld. De uitvoering gebeurt de komende jaren. “We sluiten zoveel mogelijk aan bij natuurlijke vervangingsmomenten van voertuigen.”

Michel Thijssen heeft veel betrokkenheid ervaren vanuit de brandweer bij dit onderwerp. “Ik kijk terug op mooie, open gesprekken. Er is gedacht vanuit het regionale perspectief van samenwerking: één brandweer in IJsselland. Het plan dat er ligt is het resultaat van eenheid in denken bij teamleiders en betrokkenheid van ploegleiders, zo nodig in samenspraak met de brandweerposten. We hebben samen mooie stappen gezet.”

Brandweer op internet
Op internet presenteren we onze brandweerorganisatie met algemene informatie over de organisatie, medewerkers en de toekomst. Je kunt ook zien welke voertuigen er in de kazernes staan en hoeveel brandweermensen er maximaal nodig zijn om goed uit te kunnen rukken. Ook vind je een link naar het huidige dekkingsplan en veel gestelde vragen over de brandweer.