Door naar de hoofd inhoud
brancard op hoogwerker

Nieuwe wervingscampagne voor brandweervrijwilligers

Met de campagne ‘Wat doe jij over 4 minuten’ startte op 1 november 2019 de regionale werving voor brandweervrijwilligers. Een maand lang konden mensen zich aanmelden om brandweervrijwilliger te worden bij een van de 29 deelnemende brandweerposten.

De brandweercampagne bleek een succes! Maar liefst 94 mensen solliciteerden voor de functie van brandweervrijwilliger bij een brandweerpost in de buurt. De sollicitanten die in aanmerking kwamen, ontvingen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek zijn 47 mensen uitgenodigd om deel te nemen aan de selectiedagen op 18 en 25 januari 2020. De uitkomst van de selectiedagen bepaalt of de kandidaten mogen deelnemen aan de aanstellingskeuring. Dit is een keuring waar wordt onderzocht of iemand echt geschikt is als brandweervrijwilliger.

“De 29 posten zochten in totaal zeventig brandweervrijwilligers. Met de start van de campagne hoopten we dat minimaal tachtig mensen zich zouden aanmelden. Dat het er uiteindelijk 94 zijn geworden is een erg mooi resultaat. We kijken nu alvast wat we kunnen ontwikkelen aan de campagne zodat we deze aantallen ook de komende jaren kunnen vasthouden.” vertelt projectleider Diederik Markvoort.

#watdoejijover4minuten

De nieuwe wervingscampagne ‘wat doe jij over 4 minuten’ dankt zijn naam aan de gemiddelde aanrijtijd van vier minuten die veel posten hanteren. De campagne werd ontwikkeld om de veelzijdigheid van het brandweervak in beeld te brengen. In slechts een paar minuten tijd kan de dag van een brandweerman of –vrouw er ineens heel anders uitzien. ‘Wat doe jij over vier minuten’ was de vervanger van de campagne ‘Maak jij het uit’.

“Ook andere regio’s hebben interesse getoond in onze campagne. Ze wilden graag weten hoe wij tot deze resultaten zijn gekomen. Misschien ligt er in de toekomst ook een mooie samenwerking met hen in het verschiet.”

Diederik Markvoort, projectleider