Door naar de hoofd inhoud

Nazorg en veerkracht

13 mei 2024

Als hulpverlener maak je ingrijpende gebeurtenissen mee. Hoewel dit onderdeel is van je werk, kan de impact op jezelf groot zijn. Tijdens een inzet werken we samen om te redden wat er te redden valt. Je weet hoe je moet handelen, want je bent goed opgeleid en getraind. Maar we zijn ook allemaal mens en soms maak je te veel mee of kun je iets geen plekje geven. Je kunt jezelf nu eenmaal niet ‘uitzetten’ na een ingrijpende gebeurtenis en overgaan op de orde van de dag. Dit heeft impact op je mentale veerkracht en soms is de rek eruit en heb je extra hulp nodig.

Vanuit het thema nazorg en veerkracht hebben we als organisatie oog voor dit aspect van ons werk. We vinden het belangrijk dat elke medewerker zich gesteund voelt in de organisatie, niet alleen onze brandweercollega’s, maar ook de crisisfunctionarissen en kantoormedewerkers. Iedereen die behoefte heeft aan hulp en ondersteuning op het gebied van nazorg en veerkracht kan dit krijgen.

Wat is nazorg en veerkracht?

Met het thema nazorg en veerkracht wordt alles bedoelt op het gebied van: bewustwording rondom mentale veerkracht, nazorg na ingrijpende gebeurtenissen en preventie en hulp bij mentale klachten. Het meest bekende onderdeel hiervan is misschien wel het Team Collegiale Opvang (TCO), maar ook andere initiatieven zoals het aanstellen van een regionaal coördinator, het collegiaal netwerk (voorheen bekend als TCO2), een programma voor posten en het thuisfront of het inzetten van gespecialiseerde hulp (het Instituut voor Psychotrauma ARQ) valt hieronder. We zijn hard bezig om onze aanpak en begeleiding op dit onderwerp te verbeteren. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met onze regionaal coördinator Hans Striekwold via h.striekwold@vrijsselland.nl.

TCO en collegiaal netwerk

TCO en het collegiaal netwerk maken allebei onderdeel uit van nazorg en veerkracht. Waarbij TCO zich richt op de formele ondersteuning, doet het collegiaal netwerk dit op de informele ondersteuning. Zo vullen ze elkaar aan. Na een incident met impact kan TCO worden ingeschakeld via de meldkamer of via het telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is. Na het incident komt TCO langs. Zij begeleiden de technische debriefing, waarbij het hele incident van A tot Z wordt doorgenomen. Op deze manier heeft iedereen een volledig beeld en gaat niemand met vragen naar huis. De TCO-leden nemen vervolgens contact op met de ploegleider/leidinggevende en met de collegiaal netwerkers van de post/crisisfunctionaris om het over te dragen. Vervolgens is het collegiaal netwerk aan zet.

TCO is 24/7 bereikbaar via het piketnummer: 088-1197760

In de dagen, weken en soms zelfs maanden na het incident, observeert de collegiaal netwerker het gedrag van de ploeg/crisisfunctionaris. Ze checken hoe het met diegene gaat, bieden een luisterend oor en trekken aan de bel als er iets niet klopt. Omdat de collegiaal netwerker jouw directe collega is, kan deze persoon ook sneller en beter signaleren als je (psychische) gezondheidsklachten ervaart. Soms zelfs voor je het zelf doorhebt. Daarnaast is het praten met een directe collega vaak makkelijker doordat de omgeving veiliger aanvoelt. Dit bevordert je mentale veerkracht en maakt de kans op negatieve gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen kleiner.

Als blijkt dat klachten zich voordoen of blijven aanhouden, raad de collegiaal netwerker je aan om contact op te nemen met professionele hulpverlener (of met de regionaal coördinator die je helpt om de eerste stap te zetten). Dit proces doorloop je niet alleen, als werkgever faciliteren we deze hulpverlening zowel binnen als buiten de organisatie. Op basis van jouw behoeften zoeken we de hulp die het best bij jou past.