Door naar de hoofd inhoud
Arjan Mengerink

Start van Arjan Mengerink

De 57-jarige Arjan Mengerink werd door het algemeen bestuur per 1 maart 2020 benoemd als de nieuwe directeur veiligheidsregio / commandant brandweer. Hiervoor was hij bezig met leiderschapsontwikkeling bij politie Oost-Nederland. Arjan heeft veel managementervaring op het gebied van veiligheid.

Niet alleen als districtschef bij Politie IJsselland en als lid van de veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio IJsselland, maar ook als algemeen commandant politie en als operationeel leider bij de veiligheidsregio. Daarnaast is Arjan veel betrokken geweest bij grote ontwikkelopgaven binnen de politie, zoals bij de vorming van de nationale politie en de realisatie van de meldkamer. Hij is afgestudeerd aan de Politieacademie en heeft de studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. In 2015 werd hij verkozen als multiplier of the year: een titel die hij kreeg vanwege het feit dat hij een leiderschapsstijl heeft waarin hij met passie anderen stimuleert om hun capaciteiten en talenten optimaal te benutten

Onze veiligheidsregio

Bij onze veiligheidsregio komt Arjan te werken in een organisatie die vorig jaar een stevige strategische koers heeft ingezet gericht op samenwerking, het voorkomen en bestrijden van incidenten en het inspelen op nieuwe veiligheidsrisico’s. “Met de komst van Arjan Mengerink krijgt onze veiligheidsregio een leider die zowel gericht is op de mens als het resultaat, die IJsselland met haar veiligheidsproblematiek goed kent, die hart heeft voor het operationele optreden en die gericht is op verbinden, ontwikkelen en presteren. Dat past helemaal bij de koers die we hebben ingezet en de fase waar de organisatie zich in bevindt”, aldus het bestuur.

Start maart 2020

Arjan start per maart 2020 aan zijn nieuwe baan. Arjan: “Ik wil graag leiding geven aan een organisatie binnen het veiligheidsdomein. Een organisatie die direct wat betekent voor de mensen en die samen werkt met allerlei partners om IJsselland een stukje veiliger te maken. Ik vind het belangrijk om mee te bewegen in een steeds veranderende omgeving waarin we de mens altijd centraal stellen.“